Pension – muligheder for dig med gigt

Hvis du ikke kan klare et arbejde på almindelige vilkår, er der en række forskellige pensionsordninger, som kan give dig mulighed for enten at blive på arbejdsmarkedet på særlige vilkår eller at træde ud af arbejdsmarkedet.  

Førtidspension

Kommunen kan bevilge dig førtidspension, hvis din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan forsørge dig selv eller ikke kan blive i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, heller ikke i fleksjob.

Læs mere om førtidspension

Seniorpension

Seniorpension er for dig der er nedslidt eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv.

Læs mere om seniorpension

Tidlig pension

Tidlig pension er en tilbagetrækningsydelse for dig, der har været på arbejdsmarkedet i mange år. Den giver mulighed for at ophøre med arbejde 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen.

Læs mere om tidlig pension på borger.dk

Job med løntilskud til førtidspensionister

Et job med løntilskud kan være en mulighed for dig, der er førtidspensionist og gerne vil arbejde.

Læs mere job med løntilskud til førtidspensionister

Senest opdateret 08.05.2023