Pension – muligheder for dig med gigt

Kan du ikke klare et arbejde på almindelige vilkår eller et fleksjob, kan din kommune bevilge dig førtidspension. Læs mere om reglerne.

Kommunen kan bevilge dig førtidspension, hvis din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan forsørge dig selv eller ikke kan blive i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, heller ikke i fleksjob.

Inden kommunen tager stilling til, om du kan tilkendes førtidspension, skal der udarbejdes en såkaldt rehabiliteringsplan. I denne kortlægges, hvad du kan i forhold til de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet.

Læs mere om førtidspension

Læs mere job med løntilskud til førtidspensionister

Senest opdateret 15.06.2017