Når du tager medicin mod gigtsygdom – svar fra Gigtforeningens sygeplejerske

Her kan du læse de mest hyppige svar om medicin, som Gigtforeningens sygeplejerske giver, når medlemmer kontakter rådgivningen.

 • Medicin der bruges til behandling af inflammatoriske gigtsygdomme

  Man kan desværre ikke helbrede fx leddegigt eller psoriasisgigt, men der findes mange gode behandlingsmuligheder for at forsinke eller standse sygdommene.

  Læs mere om både de medicinske og ikke-medicinske behandlingsmuligheder 

 • Hvis du oplever bivirkninger ved medicinen

  Du bør tale med din behandlende læge om, hvad du kan gøre for eventuelt at mindske bivirkningerne og derudover bør lægen indrapportere bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen. Du har også selv mulighed for at indrapportere den eller de bivirkninger du oplever på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 • Hvad er biologisk medicin?

  Årsagen til, at man kalder det biologisk medicin er, at det er fremstillet i levende celler fx gærceller eller celler fra pattedyr eller ved hjælp af genteknologi. På den måde adskiller biologisk medicin sig fra øvrig medicin, der som oftest er syntetisk (kemisk) fremstillet. Biologisk medicin er ikke bedre eller sundere end anden medicin, og der kan også være bivirkninger forbundet med biologisk medicin, ligesom ved al anden medicin.

  Læs mere om biologisk medicin 

 • Find beskrivelse om din medicin

  Hvis du ønsker en beskrivelse af den medicin du bliver behandlet med, f.eks. allopurinol for urinsyregigt, methotrexat for inflammatoriske gigtsygdomme, binyrebarkhormon (glukokortikoid) for inflammation i leddene osv., kan du finde uddybende beskrivelser af medicinen på Dansk Reumatologisk Selskabs hjemmeside.

  Vær opmærksom på, at det ikke er handelsnavnet, men indholdsstoffet som præparaterne er beskrevet under. Hvis du ikke kender navnet på indholdsstoffet, kan du:

  • Kigge på medicinpakningen.
  • Spørge din læge.
  • Slå det op på nettet.

  Listen med præparater på Dansk Reumatologisk Selskabs hjemmeside er ikke udtømmende, men omfatter de mest anvendte præparater.

  Læs mere om medicinsk behandling af gigt

 • Medicintilskud

  I de fleste tilfælde ydes automatisk tilskud til recept-medicin, men i nogle tilfælde kræves begrundet ansøgning fra din læge om individuelt tilskud. Det gælder f.eks. lægemidlet tbl folinsyre, som bruges ved behandling med methotrexat for at reducere methotrexat bivirkninger.

  Tal med din læge om behov for ansøgning om individuelt tilskud til din receptpligtige medicin.

  Der kan også være mulighed for tilskud til medicin efter sociallovgivningen. Her anbefales, at du kontakter rådgivningens socialrådgivere.

  Se rådgivningens kontaktinformationer og åbningstider

  Læs mere om reglerne for medicintilskud på Borger.dk

 • Opbevaring af biologisk medicin til injektion under rejse

  Det kan være en udfordring at medbringe biologiske lægemidler under rejse, idet der er særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. Sørg for at læse producentens anbefalinger og rådfør dig ved behov med din behandlende reumatologiske hospitalsafdeling - især ved planlægning af længere udlandsophold.

  Opbevaringsråd for biologiske lægemidler kan findes ved søgning på de enkelte biologiske lægemidler på medicin.dk.

  Generelle anvisninger om holdbarhed for biologiske lægemidler er:

  Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys. Må ikke fryses. Kan opbevares ved højst 25°C i én enkelt periode på højst 4 uger. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke-anvendt injektionsvæske efter 4 ugers opbevaring uden for køleskab skal derfor kasseres. Både pen og sprøjte er beregnet til engangsbrug og må ikke opbevares efter anbrud.

Senest opdateret 15.06.2023