Få skattefradrag

Når du giver et bidrag til Gigtforeningen, hjælper du mennesker med gigt. Samtidig får du skattefradrag for alle bidrag op til 18.300 kroner.

Gigtforeningen indberetter dit bidrag til SKAT, så du automatisk får fradrag. Beløbet fremgår af din årsopgørelse. Husk at oplyse CPR-nummer til Gigtforeningen til brug for vores indberetning til SKAT.

Medlemskontingent, lotterisedler, varekøb eller lignende giver dog ikke ret til fradrag.

Bidrag til forskning giver fuldt fradrag uanset gavens størrelse.

Når du støtter gigtforskningen, kan du få fradrag for hele beløbet uanset størrelsen på din gave til forskningen. Har vi dit CPR-nummer, indberetter vi automatisk dit bidrag til forskningen til SKAT, som registrerer det på din årsopgørelse.

Ægtefæller får fradrag hver for sig

Samlevende ægtefæller kan hver for sig give bidrag og opnå fradrag for egne gaver. En ægtefælle kan dog ikke overføre et uudnyttet fradrag til den anden ægtefælle.

Indberetning til SKAT

Gigtforeningen indberetter hvert år i januar alle fradragsberettigede beløb doneret af vores bidragydere det forudgående år direkte til SKAT. Denne indberetning skal ifølge Skattekontrolloven ske via den enkelte bidragyders CPR-nummer. Det er derfor en betingelse, at vi har dit CPR-nummer, hvis du ønsker at udnytte din fradragsmulighed. Har du spørgsmål til dit fradrag for gaver til Gigtforeningen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 39 77 80 00.