Få skattefradrag for bidrag

Når du giver et bidrag til Gigtforeningen, hjælper du mennesker med gigt. Og du får skattefradrag for alle bidrag op til 16.600 kroner.

Bidrag til velgørende foreninger kan trækkes fra i skat. Gigtforeningen indberetter dit gavebidrag, så du automatisk får fradrag. Beløbet fremgår af din årsopgørelse. Husk at oplyse CPR-nummer til Gigtforeningen til brug for vores indberetning til SKAT.

Skattefradrag for gavebidrag

Du kan få fradrag efter Ligningslovens § 8 A for de bidrag, du i løbet af året indbetaler til Gigtforeningen - og evt. andre godkendte organisationer - fra den første krone og op til 16.600 kroner (2020).

Find Ligningsloven på Retsinformation.dk

Medlemskontingent, lotterisedler, varekøb el. lign. giver dog ikke ret til fradrag.

Fradrag ved gavebrev – løbende ydelse

Et gavebrev er en aftale med Gigtforeningen om at yde et fast årligt bidrag i 10 år. Tegner du et gavebrev, kan du i langt de fleste tilfælde fradrage hele dit bidrag. Maksimumsgrænsen for fradrag er 15.000 kroner eller 15 procent af din årsindkomst (personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst). Reglerne fremgår af Ligningslovens § 12.

Læs mere om gavebreve

Ægtefæller får fradrag hver for sig

Samlevende ægtefæller kan hver for sig give bidrag og opnå fradrag for egne gaver. En ægtefælle kan dog ikke overføre et uudnyttet fradrag til den anden ægtefælle.

Indberetning til SKAT

Gigtforeningen indberetter hvert år i januar alle fradragsberettigede beløb doneret af vores bidragydere det forudgående år direkte til SKAT. Denne indberetning skal ifølge Skattekontrolloven ske via den enkelte bidragyders CPR-nummer. Det er derfor en betingelse, at vi har dit CPR-nummer, hvis du ønsker at udnytte din fradragsmulighed.

Se oplysninger om registrering og håndtering af CPR-numre og andre forhold i Persondataloven

På årsopgørelsen fra SKAT kan du se, hvilket gavebeløb der evt. er indberettet. Mener du, at dit fradrag for gaver til Gigtforeningen det forudgående år er sat forkert, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om fradragsreglerne i SKATs vejledning om gaver til velgørende foreninger m.fl.

Senest opdateret 29.09.2020