Etiske retningslinjer for Gigtforeningens indsamlinger

Gigtforeningen er medlem af ISOBRO (IndSamlingsOrganisationernes Brancheorganisation) og følger dermed et sæt retningslinjer for god skik på indsamlingsområdet.

Etiske retningslinjer for indsamling

Som medlem af ISOBRO har Gigtforeningen tilsluttet sig et sæt fælles indsamlingsetiske retningslinjer.
Læs retningslinjerne på ISOBROs hjemmeside.

ISOBRO – god skik i indsamlingssektoren

ISOBRO er brancheorganisation for en stor del af de danske indsamlingsorganisationer. Da organisationen blev etableret i 2001, eksisterede der ikke et fælles regelsæt for "god skik" på tværs af indsamlingssektoren. ISOBROs Indsamlingsetiske Retningslinjer blev indført i 2004 og er senest revideret i 2016.

Alle ISOBRO-medlemmer skal være godkendt af myndighederne til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren, som beskrevet i Ligningslovens § 8A.

Se liste over godkendte organisationer på SKATs hjemmeside

Læs mere på ISOBROs hjemmeside

Indsamlingsområdet generelt er reguleret af Indsamlingsloven fra 2014, som administreres af Indsamlingsnævnet.

Læs mere om Indsamlingsnævnet

Senest opdateret 15.05.2023