Gigtforeningens repræsentantskab

Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet samles hvert år i maj til Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabets sammensætning

Repræsentantskabet består af:

 • Medlemmerne af Gigtforeningens bestyrelse
 • Medlemmerne af Forskningsrådet
 • Kredsformændene
 • To fælles repræsentanter fra Gigtforeningens oplysningskredse (GOK)
 • En fælles repræsentant fra Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
 • Formændene for de foreninger, som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med

Det består desuden af:

 • Indtil 50 yderligere medlemmer, der vælges af repræsentantskabet for en periode af fire år efter indstilling fra bestyrelsen.

Valget sker enten som personligt medlem eller som organisationsrepræsentant.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning

Læs mere om, hvem der aktuelt sidder i Gigtforeningens Repræsentantskab:

 • Bestyrelse
  • Ulrik Bülow, bestyrelsesformand (formand for bestyrelsen)
  • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark (næstformand for bestyrelsen)
  • Ellen-Margrethe Hauge, professor, overlæge, ph.d. (formand for Gigtforeningens forskningsråd)
  • Gitte Andersen, adm. direktør, SIGNAL Arkitekter
  • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.
  • Jette Meldgaard Jensen, kredsformand, Hovedstad Vestkreds
  • Lillian Kammersgaard, kredsformand, Randers-Djursland-kreds
  • Lene Lau, lærer, kredsformand, Aarhuskreds
  • Birgitte Nielsen, professionelt bestyrelsesmedlem
  • Jakob Axel Nielsen, direktør, Calum, fhv. medlem af folketinget og bl.a. Minister for sundhed og forebyggelse
  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient. (næstformand for Gigtforeningens forskningsråd)
  • Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital
 • Kredsformænd i repræsentantskabet
  • Mogens Munch Holm, Vendsysselkreds
  • Inger Margrethe Germer, Aalborgkreds
  • Helle Steen, Thy-Morsø-kreds
  • Jonna Nygaard Poulsen, Vestjyllandskreds
  • Peter Jarly, Viborg-Skive-kreds
  • Lillian Kammersgaard, Randers-Djursland-kreds
  • Lene Lau, Aarhuskreds
  • Heidi Leen, Søhøjlandskreds
  • Vakant, Sydvestjyllandskreds
  • Kirsten Dalager, Trekantsområdekreds
  • Randi Steen Kristensen, Sønderjyllandskreds
  • Kurt Hestehauge, Sydvestfynskreds
  • Lizzie Roll, Odense-Nordøstfyns-kreds
  • Susan Larsen, Lolland-Falster-kreds
  • Vakant, Sydsjælland-Møn-kreds
  • Laila Karin Bentzen, Vestsjællandskreds
  • Dorte Sørensen, Midtsjællandskreds
  • Lizzie Lyngby, Nordsjællandskreds
  • Vivi Nobel, Hovedstad Nord-kreds
  • Jette Meldgaard Jensen, Hovedstad Vest-kreds
  • Margrethe Nielsen, Københavnskreds
  • Grethe Sode Viborg, Bornholmskreds
 • Forskningsråd
  • Ellen-Margrethe Hauge, professor, overlæge, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Aarhus
   Universitetshospital (formand for forskningsrådet)
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup  
  • Martin Bach Jensen, professor, ph.d. og praktiserende læge, Aalborg
  • Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
  • Martin Lind, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, Rygcenter Syddanmark
  • Karen Søgaard, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (næstformand for Gigtforeningens forskningsråd)
 • Repræsentanter for GOK - Gigtforeningens OplysningsKredse
  • Ann Borch, GOK Odense
  • Conni Rosenquist, GOK Ringsted
 • Repræsentant for Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
  • Lene Berg Abildgaard
 • Repræsentanter for foreninger som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
  • Louisa Jensen, Gigtramte Børns Forældreforening (GBF)
  • Jens Tryde, Gigtforeningen for Morbus Bechterew (MB)
  • Tanja Tofte Thomsen (FNUG)
 • Repræsentanter for andre foreninger og organisationer
  • Tina Christensen, formand, rep. for Danske Fodterapeuter
  • Lone Kousgaard Jørgensen, rep. for Dansk Kiropraktor Forening
  • Lotte Lagoni, næstformand, rep. for Ergoterapeutforeningen
  • Tina Lambrecht, formand, rep. for Danske Fysioterapeuter
  • Lizette Risgaard, formand LO
  • Camilla Schufri Klinkby, Fagligt selskab for reumatologiske sygeplejersker
  • Vakant rep. for Forsikring & Pension
 • Lægefaglige medlemmer
  • Cody Bünger, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Bente Danneskiold-Samsøe, professor, dr.med., forskningschef, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
  • Bent Deleuran, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Thorsten Ingemann Hansen, professor, dr.med., Aarhus Universitet
  • Troels Herlin, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus
  • Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital
  • Lisbeth Krohn, overlæge
  • Kristian Stengaard-Pedersen, professor, overlæge, dr. med.
  • Ulrik Tarp, klinisk lektor, dr.med., Århus Universitetshospital
  • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
 • Repræsentanter for regioner og kommuner
  • Karina Due, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
  • Stén Knuth, borgmester, Slagelse Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem/1. næstformand, Region Syddanmark
 • Personlige medlemmer
  • Klaus Ahm, director business development healthcare, Northern Horizon Capital
  • Frede Andersen, viceøkonomidirektør
  • Peter Andersen, bagermester
  • Esther Boserup, fhv. ergoterapeut
  • Jesper Brøckner Nielsen, managing partner, Boyden
  • Mai Buch, adm. direktør, Competencehouse A/S
  • Anne Mette Dissing-Immerkær, partner, Amrop
  • Maja Lisa Engelhardt, billedkunstner
  • Christian Herskind, adm. direktør, Refshaleøen Holding A/S
  • Ilse Jacobsen, direktør, Ilse Jacobsen/IJH A/S
  • Peter Højland, bestyrelsesformand
  • Dorte Krak, CEO / Adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group
  • Søren Kielgast, Partner, GEMBA, 8ideas
  • Jens Klarskov, adm. direktør, Dansk Erhverv
  • Lizzie Lichtenberg, fhv. folketingsmedlem
  • Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
  • Jens Christian Lorenzen, direktør
  • Chris MacDonald, sundhedscoach
  • Martin Bøge Mikkelsen, adm. direktør, MBMikkelsen Holding.
  • Per Møller, direktør
  • Merete Møller, fysioterapeut og tidl. prof. håndboldspiller
  • Henrik E. Nyegaard, civilingeniør
  • Mikael Olufsen, bestyrelsesformand
  • Lennart Ricard, advokat, advokatfirmaet Lassen & Ricard
  • Merete Rønde Skipper-Pedersen, netværksdirektør, Netværk Danmark A/S
  • Karin Verland, læge, direktør, DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur
  • Anne Marie Vessel Schlüter, Instruktør, Det Kgl. Teaters Balletskole
  • Tim Sloth Jørgensen, senior advisor, Terma
  • Lene Witte, fhv. direktør i Gigtforeningen
Senest opdateret 21.12.2017