Gigtforeningens repræsentantskab

Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet samles hvert år i maj til Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabets sammensætning

Repræsentantskabet består af:

 • Medlemmerne af bestyrelsen
 • Medlemmerne af forskningsrådet
 • Kredsformændene
 • To fælles repræsentanter fra Gigtforeningens oplysningskredse (GOK)
 • En fælles repræsentant fra Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
 • Formændene for de foreninger, som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med

Det består desuden af:

 • Indtil 50 yderligere medlemmer, der vælges af repræsentantskabet for en periode af fire år efter indstilling fra bestyrelsen.

Valget sker enten som personligt medlem eller som organisationsrepræsentant.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning

Læs mere om, hvem der aktuelt sidder i Gigtforeningens Repræsentantskab:

 • Bestyrelse
  • Ulrik Bülow, bestyrelsesformand (formand for bestyrelsen)
  • Erik Stener Jørgensen, statsautoriseret revisor (næstformand for bestyrelsen)
  • Jette Agerbo, kredsbestyrelsesmedlem, Aalborg kredsen
  • Gitte Andersen, global leder af SIGNAL
  • Lene Dreyer, professor, overlæge (formand for forskningsrådet)
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge
  • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.
  • Jette Meldgaard Jensen, kredsformand, Hovedstad Vestkreds
  • Jens Munch-Hansen, bestyrelsesformand
  • Lene Lau, lærer, kredsformand, Aarhuskreds
  • Gurli Martinussen, fhv. direktør TrygFonden
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, ph.d. Syddansk Universitet (næstformand for forskningsrådet)

  Læs mere om bestyrelsen

 • Kredsformænd i repræsentantskabet
  • Ulla Skov, Vendsysselkreds
  • Gurli Jensen, Aalborgkreds
  • Lone Pedersen, Thy-Morsø-kreds
  • Jonna Nygaard Poulsen, Vestjyllandskreds
  • Britta Jarly, Viborg-Skive-kreds
  • Lillian Kammersgaard, Randers-Djursland-kreds
  • Lene Lau, Aarhuskreds
  • Heidi Leen, Søhøjlandskreds
  • Edvard Korsbæk, Sydvestjyllandskreds
  • Kirsten Dalager, Trekantsområdekreds
  • Randi Steen Kristensen, Sønderjyllandskreds
  • Kurt Hestehauge, Sydvestfynskreds
  • Lizzie Roll, Odense-Nordøstfyns-kreds
  • Susan Larsen, Lolland-Falster-kreds
  • Jette Rosenberg, Sydsjælland-Møn-kreds
  • Henny Rose Pedersen, Vestsjællandskreds
  • Majbrit Due, Midtsjællandskreds
  • Lizzie Lyngby, Nordsjællandskreds
  • Liselotte Holmberg, Hovedstad Nord-kreds
  • Jette Meldgaard Jensen, Hovedstad Vest-kreds
  • Hanne Bertelsen, Københavnskreds
  • Grethe Sode Viborg, Bornholmskreds
 • Forskningsråd
  • Lene Dreyer, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Aalborg (formand for forskningsrådet)
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, ph.d. Syddansk Universitet (næstformand for forskningsrådet)
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Bente Appel Esbensen, professor, sygeplejerske, Rigshospitalet – Glostrup
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
  • Claus Henrik Nielsen, professor, overlæge, Ph.d., cand. med. et scient., Rigshospitalet
  • Anders Odgaard, professor, overlæge, dr. med, ortopædkirurg, Rigshospitalet
  • Janus Laust Thomsen, professor og praktiserende læge, Aalborg Universitet
  • Lene Terslev, professor, overlæge Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup

  Læs mere om forskningsrådet

 • Repræsentanter for GOK - Gigtforeningens OplysningsKredse
  • Palle Hansen, GOK Odder
  • Susanne Lundsberg Baumgartner, GOK Sønderborg
 • Repræsentant for Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
  • Lene Berg Abildgaard, Diagnosenetværk MCTD
 • Repræsentanter for foreninger som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
  • Rene Kristensen, Gigtramte Børns Forældreforening (GBF)
  • Allan Steen Andersen, Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew (MB)
  • Karina Borg, Foreningen af Unge med Gigt (FNUG)
 • Repræsentanter for andre foreninger og organisationer
  • Tina Christensen, formand, rep. for Danske Fodterapeuter
  • Lone Kousgaard Jørgensen, formand, rep. for Dansk Kiropraktor Forening
  • Tina Lambrecht, formand, rep. for Danske Fysioterapeuter
  • Camilla Schufri Klinkby, formand, Fagligt selskab for reumatologiske sygeplejersker
  • Tina Nør Langager, formand, rep. for Ergoterapeutforeningen
  • Karina Ransby, underdirektør, rep. for Forsikring & Pension
 • Lægefaglige medlemmer
  • Cody Bünger, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Bente Danneskiold-Samsøe, professor emeritus, Parker Instituttet
  • Bent Deleuran, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Thorsten Ingemann Hansen, professor, dr.med., Aarhus Universitet
  • Troels Herlin, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus
  • Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital
  • Lisbeth Krohn, overlæge
  • Kristian Stengaard-Pedersen, professor emeritus, Institut for Klinisk Medicin/Reumatologi, Aarhus Universitetshospital
  • Ulrik Tarp, klinisk lektor, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
 • Repræsentanter for regioner og kommuner
  • Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
  • Bente Röttig, socialudvalgsmand, Holbæk Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem/1. næstformand, Region Syddanmark
 • Personlige medlemmer
  • Klaus Ahm, direktør, Investment Director, NREP
  • Frede Andersen, viceøkonomidirektør
  • Stig Andersen, fhv. direktør
  • Jesper Brøckner Nielsen, partner, Amrop
  • Mai Buch, adm. direktør, Competencehouse A/S
  • Anne Mette Dissing-Immerkær, partner, Hendrick og Struggles
  • Christian Herskind, bestyrelsesformand, Advokat, LL.M.
  • Kim Hørslev-Petersen, professor emeritus, Dansk Gigthospital, Syddansk Universitet
  • Ilse Jacobsen, direktør, Ilse Jacobsen/IJH A/S
  • Signe Krog Jensen, director, KIRK Kapital A/S
  • Tim Sloth Jørgensen, admiral, bestyrelsesmedlem Weibel Scientific
  • Peter Højland, bestyrelsesmedlem
  • Dorte Krak, CEO / Adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group
  • Søren Kielgast, Rådgiver, DTU
  • Peter Lambert, advokat, partner, Lassen Ricard 
  • Chris MacDonald, sundhedscoach
  • Martin Bøge Mikkelsen, adm. direktør, MBMikkelsen Holding
  • Per Møller, fhv. direktør
  • Birgitte Nielsen, professionel bestyrelsesmedlem
  • Marianne Rosager, MBA, owner, Sinua Partners ApS
  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient, Syddansk Universitet
  • Henrik Tvarnø, bestyrelsesmedlem, Aalborg Universitet, fhv. direktør, A.P Møller Fonden
  • Karin Verland, bestyrelsesformand, læge
Senest opdateret 08.06.2021