Gigtforeningens repræsentantskab

Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet samles hvert år i maj til Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabets sammensætning

Repræsentantskabet består af:

 • Medlemmerne af Gigtforeningens bestyrelse
 • Medlemmerne af Forskningsrådet
 • Kredsformændene
 • To fælles repræsentanter fra Gigtforeningens oplysningskredse (GOK)
 • En fælles repræsentant fra Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
 • Formændene for de foreninger, som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med

Det består desuden af:

 • Indtil 50 yderligere medlemmer, der vælges af repræsentantskabet for en periode af fire år efter indstilling fra bestyrelsen.

Valget sker enten som personligt medlem eller som organisationsrepræsentant.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning

Læs mere om, hvem der aktuelt sidder i Gigtforeningens Repræsentantskab:

 • Bestyrelse
  • Ulrik Bülow, fhv. adm. direktør, Otto Mønsted A/S (formand for bestyrelsen)
  • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark (næstformand for bestyrelsen)
  • Ellen-Margrethe Hauge, professor, overlæge, ph.d. (næstformand for Gigtforeningens forskningsråd)
  • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.
  • Jette Meldgaard Jensen, Kredsformand, Hovedstad Vestkreds
  • Lillian Kammersgaard, kredsformand, Gigtforeningens Randers-Djursland-kreds
  • Dorte Krak, CEO / Adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group
  • Lene Lau, lærer
  • Birgitte Nielsen, professionelt bestyrelsesmedlem
  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient
  • Mikkel Østergaard, professor, dr.med., ph.d. (formand for Gigtforeningens forskningsråd)
 • Kredsformænd i repræsentantskabet
  • Mogens Munch Holm, Vendsysselkreds
  • Inger Margrethe Germer, Aalborgkreds
  • Helle Steen, Thy-Morsø-kreds
  • Jonna Nygaard Poulsen, Vestjyllandskreds
  • Peter Jarly, Viborg-Skive-kreds
  • Lillian Kammersgaard, Randers-Djursland-kreds
  • Lene Lau, Aarhuskreds
  • Heidi Leen, Søhøjlandskreds
  • Vakant, Sydvestjyllandskreds
  • Kirsten Dalager, Trekantsområdekreds
  • Randi Steen Kristensen, Sønderjyllandskreds
  • Kurt Hestehauge, Sydvestfynskreds
  • Lizzie Roll, Odense-Nordøstfyns-kreds
  • Susan Holm Larsen, Lolland-Falster-kreds
  • Vakant, Sydsjælland-Møn-kreds
  • Laila Karin Bentzen, Vestsjællandskreds
  • Dorte Sørensen, Midtsjællandskreds
  • Lizzie Lyngby, Nordsjællandskreds
  • Vivi Nobel, Hovedstad Nord-kreds
  • Jette Meldgaard Jensen, Hovedstad Vest-kreds
  • Margrethe Nielsen, Københavnskreds
  • Grethe Sode Viborg, Bornholmskreds
 • Forskningsråd
  • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup (formand for forskningsrådet)
  • Ellen-Margrethe Hauge, professor, overlæge, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (næstformand for forskningsrådet)
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Martin Bach Jensen, lektor, ph.d. og alment praktiserende læge, Aalborg
  • Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
  • Martin Lind, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, Rygcenter Syddanmark
  • Karen Søgaard, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 • Repræsentanter for GOK - Gigtforeningens OplysningsKredse
  • Ann Borch, GOK Odense
  • Conni Rosenquist, GOK Ringsted
 • Repræsentant for Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
  • Lene Abildgaard
 • Repræsentanter for foreninger som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
  • Louisa Jensen, Gigtramte Børns Forældreforening (GBF)
  • Jens Tryde, Gigtforeningen for Morbus Bechterew (MB)
  • Stefan Gamdrup Hals (FNUG)
 • Repræsentanter for andre foreninger og organisationer
  • Carsten Andersen, vicedirektør, rep. for Forsikring & Pension
  • Tina Christensen, formand, rep. for Danske Fodterapeuter
  • Lone Kousgaard Jørgensen, rep. for Dansk Kiropraktor Forening
  • Lotte Lagoni, næstformand, rep. for Ergoterapeutforeningen
  • Tina Lambrecht, formand, rep. for Danske Fysioterapeuter
  • Lizette Risgaard, formand LO
  • Camilla Schufri Klinkby, Fagligt selskab for reumatologiske sygeplejersker
 • Lægefaglige medlemmer
  • Cody Bünger, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Bente Danneskiold-Samsøe, professor, dr.med., forskningschef, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
  • Bent Deleurant, professor, overlæge, dr.med, Aarhus Universitetshospital
  • Thorsten Ingemann Hansen, professor, dr.med., Aarhus Universitet
  • Troels Herlin, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus
  • Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital
  • Lisbeth Krohn, overlæge
  • Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet
  • Kristian Stengaard-Pedersen, professor, overlæge, dr. med.
  • Ulrik Tarp, klinisk lektor, dr.med., Århus Universitetshospital
 • Repræsentanter for regioner og kommuner
  • Karina Due, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
  • Stén Knuth, borgmester, Slagelse Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem/1. næstformand, Region Syddanmark
 • Personlige medlemmer
  • Klaus Ahm, director business development healthcare, Northern Horizon Capital
  • Frede Andersen, viceøkonomidirektør
  • Peter Andersen, bagermester
  • Esther Boserup, fhv. ergoterapeut
  • Mai Buch, adm. direktør, Competencehouse A/S
  • Anne Mette Dissing-Immerkær, partner, Amrop
  • Maja Lisa Engelhardt, billedkunstner
  • Christian Herskind, adm. direktør, Refshaleøen Holding A/S
  • Ilse Jacobsen, direktør, Ilse Jacobsen/IJH A/S
  • Bjørn Høi Jensen, adm. direktør, Zeno ApS
  • Peter Højland, bestyrelsesformand
  • Søren Kielgast, Partner, GEMBA, 8ideas
  • Jens Klarskov, adm. direktør, Dansk Erhverv
  • Lizzie Lichtenberg, fhv. folketingsmedlem
  • Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
  • Jens Christian Lorenzen, direktør
  • Chris MacDonald, sundhedscoach
  • Martin Bøge Mikkelsen, adm. direktør, MBMikkelsen Holding.
  • Per Møller, direktør
  • Merete Møller, fysioterapeut og tidl. prof. håndboldspiller
  • Jakob Axel Nielsen, direktør, Calum, fhv. Minister for sundhed og forebyggelse
  • Henrik E. Nyegaard, civilingeniør
  • Mikael Olufsen, bestyrelsesformand
  • Lennart Ricard, advokat, advokatfirmaet Lassen & Ricard
  • Merete Rønde Skipper-Pedersen, netværksdirektør, Netværk Danmark A/S
  • Karin Verland, læge, direktør, DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur
  • Anne Marie Vessel Schlüter, Instruktør, Det Kgl. Teaters Balletskole
  • Tim Sloth Jørgensen, senior advisor, Terma
  • Lene Witte, fhv. direktør i Gigtforeningen
Senest opdateret 08.05.2017