Gigtforeningens repræsentantskab

Bindeled mellem forening og samfund

Repræsentantskabet styrker Gigtforeningens arbejde med deres særlige indsigter. Det er Gigtforeningens øverste myndighed. En gang om året mødes repræsentantskabet og godkender årsregnskab. Flere af medlemmerne er også aktive i foreningens arbejde blandt andet som medlemmer af bestyrelsen, forskningsrådet, legatudvalget eller som oplægsholdere og talspersoner.

Om repræsentantskabet
rep møde tre mænd griner
Om repræsentantskabet

Mød vores repræsentanter