Gigtforeningens repræsentantskab

Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet samles hvert år i maj til Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabets sammensætning

Repræsentantskabet består af:

 • Medlemmerne af bestyrelsen
 • Medlemmerne af forskningsrådet
 • Kredsformændene
 • To fælles repræsentanter fra Gigtforeningens oplysningskredse (GOK)
 • En fælles repræsentant fra Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
 • Formændene for de foreninger, som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med

Det består desuden af:

 • Indtil 50 yderligere medlemmer, der vælges af repræsentantskabet for en periode af fire år efter indstilling fra bestyrelsen.

Valget sker enten som personligt medlem eller som organisationsrepræsentant.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning

Læs mere om, hvem der aktuelt sidder i Gigtforeningens Repræsentantskab:

 • Bestyrelse
  • Ulrik Bülow, bestyrelsesformand (formand for bestyrelsen)
  • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark (næstformand for bestyrelsen)
  • Gitte Andersen, direktør, SIGNAL Arkitekter
  • Lene Dreyer, professor, overlæge (næstformand for forskningsrådet)
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge
  • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.
  • Jette Meldgaard Jensen, kredsformand, Hovedstad Vestkreds
  • Lillian Kammersgaard, kredsformand, Randers-Djursland-kreds
  • Lene Lau, lærer, kredsformand, Aarhuskreds
  • Gurli Martinussen, fhv. direktør TrygFonden
  • Birgitte Nielsen, professionelt bestyrelsesmedlem
  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient. (formand for forskningsrådet)

  Læs mere om bestyrelsen

 • Kredsformænd i repræsentantskabet
  • Ulla Skov, Vendsysselkreds
  • Gurli Jensen, Aalborgkreds
  • Helle Steen, Thy-Morsø-kreds
  • Jonna Nygaard Poulsen, Vestjyllandskreds
  • Tina Aalund, Viborg-Skive-kreds
  • Lillian Kammersgaard, Randers-Djursland-kreds
  • Lene Lau, Aarhuskreds
  • Heidi Leen, Søhøjlandskreds
  • Edvard Korsbæk, Sydvestjyllandskreds
  • Kirsten Dalager, Trekantsområdekreds
  • Randi Steen Kristensen, Sønderjyllandskreds
  • Kurt Hestehauge, Sydvestfynskreds
  • Lizzie Roll, Odense-Nordøstfyns-kreds
  • Susan Larsen, Lolland-Falster-kreds
  • Jette Rosenberg, Sydsjælland-Møn-kreds
  • Henny Rose Pedersen, Vestsjællandskreds
  • Dorte Sørensen, Midtsjællandskreds
  • Lizzie Lyngby, Nordsjællandskreds
  • Vivi Nobel, Hovedstad Nord-kreds
  • Jette Meldgaard Jensen, Hovedstad Vest-kreds
  • Hanne Bertelsen, Københavnskreds
  • Grethe Sode Viborg, Bornholmskreds
 • Forskningsråd
  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand. scient. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (formand for forskningsrådet)
  • Lene Dreyer, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Aalborg (næstformand for forskningsrådet)
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
  • Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
  • Martin Lind, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, Rygcenter Syddanmark
  • Janus Laust Thomsen, professor og praktiserende læge, Aalborg Universitet
  • Lene Terslev, lektor, professor, overlæge Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup

  Læs mere om forskningsrådet

 • Repræsentanter for GOK - Gigtforeningens OplysningsKredse
  • Palle Hansen, GOK Odder
  • Conni Rosenquist, GOK Ringsted
 • Repræsentant for Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
  • Kirsten Lerstrøm, SLE/LUPUS
 • Repræsentanter for foreninger som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
  • Rene Kristensen, Gigtramte Børns Forældreforening (GBF)
  • Jens Tryde, Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew (MB)
  • Karina Borg, Foreningen af Unge med Gigt (FNUG)
 • Repræsentanter for andre foreninger og organisationer
  • Tina Christensen, formand, rep. for Danske Fodterapeuter
  • Lone Kousgaard Jørgensen, formand, rep. for Dansk Kiropraktor Forening
  • Lotte Lagoni, næstformand, rep. for Ergoterapeutforeningen
  • Tina Lambrecht, formand, rep. for Danske Fysioterapeuter
  • Camilla Schufri Klinkby, formand, Fagligt selskab for reumatologiske sygeplejersker
  • Karina Ransby, underdirektør, rep. for Forsikring & Pension
 • Lægefaglige medlemmer
  • Cody Bünger, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Bente Danneskiold-Samsøe, professor, dr.med., forskningschef, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital
  • Bent Deleuran, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Thorsten Ingemann Hansen, professor, dr.med., Aarhus Universitet
  • Troels Herlin, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus
  • Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital
  • Lisbeth Krohn, overlæge
  • Kristian Stengaard-Pedersen, professor, overlæge, dr. med.
  • Ulrik Tarp, klinisk lektor, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
 • Repræsentanter for regioner og kommuner
  • Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
  • Bente Röttig, socialudvalgsmand, Holbæk Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem/1. næstformand, Region Syddanmark
 • Personlige medlemmer
  • Klaus Ahm, direktør, Investment Director, NREP
  • Frede Andersen, viceøkonomidirektør
  • Stig Andersen, fhv. direktør
  • Esther Boserup, fhv. ergoterapeut
  • Jesper Brøckner Nielsen, partner, Amrop
  • Mai Buch, adm. direktør, Competencehouse A/S
  • Anne Mette Dissing-Immerkær, partner, Hendrick og Struggles
  • Maja Lisa Engelhardt, billedkunstner
  • Christian Herskind, adm. direktør, Refshaleøen Holding A/S
  • Ilse Jacobsen, direktør, Ilse Jacobsen/IJH A/S
  • Signe Krog Jensen, director, KIRK Kapital A/S
  • Erik Stener Jørgensen, statsautoriseret revisor, PwC
  • Peter Højland, bestyrelsesformand
  • Dorte Krak, CEO / Adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group
  • Søren Kielgast, Partner, GEMBA
  • Jens Klarskov, Senior Advisor, Rud Pedersen
  • Peter Lambert, advokat, partner, Lassen Ricard 
  • Chris MacDonald, sundhedscoach
  • Martin Bøge Mikkelsen, adm. direktør, MBMikkelsen Holding
  • Jens Munch-Hansen, bestyrelsesformand
  • Per Møller, fhv. direktør
  • Merete Møller, fysioterapeut og tidl. prof. håndboldspiller
  • Mikael Olufsen, bestyrelsesformand
  • Marianne Rosager, MBA, owner, Sinua Partners ApS
  • Karin Verland, læge, direktør, DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur
  • Anne Marie Vessel Schlüter, Instruktør, Det Kgl. Teaters Balletskole
  • Tim Sloth Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Weibel Scientific
  • Lene Witte, fhv. direktør i Gigtforeningen
Senest opdateret 09.01.2020