Gigt i tal

Over 700.000 mennesker i Danmark har gigt. Det gør gigt til en af de mest udbredte kroniske sygdomme i Danmark. Gigtsygdomme kaldes også sygdomme i bevægeapparatet, muskel- og skeletsygdomme eller reumatologisk sygdom og dækker over mere end 200 diagnoser. Nogle af de mest udbredte er rygsygdom, slidgigt, urinsyregigt og leddegigt.

Over 300.000 danskere har diagnosen artrose

Artrose (slidgigt) er en kronisk, såkaldt degenerativ ledsygdom, hvor brusk og væv omkring leddet gradvist ødelægges. Symptomerne er smerter, stivhed og nedsat funktion i leddet. Statens Serum Institut har opgjort antallet af voksne danskere med diagnosen artrose i Landspatientregisteret i perioden 1995-2013. Det kan både være personer, der har været behandlet for artrose og personer, der har været i behandling for noget andet, men hvor artrose er registreret som bidiagnose. Opgørelsen viser, at over 300.000 danskere, der i 2013 var over 18 år, er diagnosticeret med artrose. Desværre er det ikke muligt at identificere personer, der alene er diagnosticeret i almen praksis.

Få viden om folkesygdommen artrose
Få viden om folkesygdommen artrose

Næsten 50.000 danskere har leddegigt

Leddegigt er en betændelsesreaktion i leddene, der skyldes ændringer i immunsystemet. Leddegigt er en kronisk sygdom. Det vil sige, at man skal leve med sygdommen resten af livet, vekslende mellem gode og dårlige perioder. I Sundhedsdatastyrelsens Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme kan antallet af personer med leddegigt estimeres på baggrund af opslag i Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. I 2022 var der 49.675 personer med leddegigt i Danmark. Næsten 4 nye tilfælde hver dag! I 2021 var der 1.450 nye tilfælde af leddegigt. Det svarer til næsten 4 nye tilfælde hver dag. Sygdommen kan debutere i alle aldre, men de fleste er fyldt 50 år, inden de får diagnosen.

Få viden om leddegigt
Få viden om leddegigt

Ca. en halv million danskere har en rygsygdom

Rygsygdomme dækker over mange forskellige diagnoser og tilstande. Det kan f.eks. være inflammatoriske gigtsygdomme eller diskusprolapser. Statens Institut for Folkesundhed har i 2013 spurgt danskerne, om de har diskusprolaps eller anden rygsygdom. Ca. 522.000 voksne danskere svarer ja. Statens Serum Institut har i 2013 opgjort forekomsten på baggrund af tal fra Landspatientregisteret, til under 500.000. Men da mange med rygproblemer udelukkende har kontakt med primær sektoren, anslår vi at ca. en halv million danskere har en rygsygdom.

Kvinde tager sig til ryggen på grund af smerter