Månedens tal om gigt

Hver måned sætter vi fokus på et tal. Tallet kan være fra vores brugerpanel med mennesker med gigt eller fra en undersøgelse om mennesker med gigt.

Mennesker med rygsygdom eller tilbagevendende rygsmerter mangler hjælp

Alt for mange mennesker lever et liv med smerter i ryggen, som vender tilbage gang på gang, eller en egentlig rygsygdom. Rygproblemerne kan gøre det svært at passe sit arbejde, tage vare på familien og i det hele taget gøre de ting som giver hverdagen værdi.

Sundhedsstyrelsen anslår i en ny publikation, at gruppen af mennesker med lænderygsmerter omhandler næsten en million mennesker. Men selvom problemet er så udbredt, og regionerne i mange år har haft forløbsprogrammer, som beskriver, hvordan patienternes vej gennem systemet bør foregå, så svarer kun 13 % af respondenterne med en rygsygdom i en ny undersøgelse, at de får de relevante tilbud og behandlinger. Undersøgelsen er foretaget af VIVE for Gigtforeningen.

I undersøgelsen beskriver mennesker med rygsygdom, hvordan de ryger ud og ind af behandlingsforløb, og hvordan de selv forsøger at identificere og opsøge behandlere i sundhedsvæsenet.

Sundhedsstyrelsens nye publikation – Sygdomsbyrden i Danmark 2022 - understreger problemets omfang: Mennesker med lænderygsmerter har næsten tre millioner ekstra sygedage fra deres arbejde hvert år. Hertil kommer ca. 3,5 million ekstra kontakter til alment praktiserende læge. Den praktiserende læge kan for mange med rygsmerter være det rette bindeled (det nævner flere patienter i undersøgelsen fra VIVE), men de praktiserende læger skal også have det rette behandlingstilbud at henvise patienterne til.

Der er gode takter rundt omkring i landet og flere kommuner har tilbud om f.eks. træning og patientuddannelse, men som undersøgelsen fra VIVE understreger, er der alt for mange mennesker, som ikke får det, de har brug for.

I Gigtforeningen arbejder vi for, at mennesker med rygsygdom og rygsmerter modtager samme gode behandling, uanset hvor i landet de bor.

Bag om undersøgelsen

Gigtforeningen har i perioden 16.-24. januar 2023 foretaget en undersøgelse i Gigtforeningens Brugerpanel. Undersøgelsen er udsendt til 1355 personer, og besvaret (helt eller delvist) af 938 personer. 419 af respondenterne er henvist til vederlagsfri fysioterapi i 2022 eller tidligere, og 132 her af, fik i slutningen af 2022 aflyst eller udsat tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi med den grund, at den årlige økonomiske bevilling var brugt op.
 • Månedens tal april 2023

  Gigtpatienter svigtes i et sundhedsvæsen uden sammenhæng

  Selv den mest ressourcestærke gigtpatient risikerer at fare vild i sin rejse fra den ene ende af sundhedsvæsenet til den anden. Det viser en ny kortlægning, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet for Gigtforeningen.

  Undersøgelsen viser, at patienterne i høj grad selv må tage ansvar for at holde styr på aftaler og information, viderebringe information mellem fagpersoner og sikre relationen til fagpersoner undervejs i deres udrednings- og behandlingsforløb. Blandt respondenterne med inflammatorisk gigt svarer 61 %, at de selv har måttet koordinere med behandlere i forhold til, hvad der skal ske i deres forløb, og 45 % oplever, at de selv bærer ansvaret for deres udrednings- og/eller behandlingsforløb.

  At være inddraget i sit udrednings- og behandlingsforløb er vigtigt for mange, men decideret at føle, at man bærer ansvaret, kan være en stor belastning. 1 ud af 5 med en inflammatorisk gigtsygdom svarer da også, at de i høj grad oplever at være belastet af at skulle koordinere med fagpersoner.

  Sammenhæng skal være en rettighed

  Gigtforeningen har i lang tid råbt højt om, at der er brug for bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet. Når knap halvdelen af dem med inflammatorisk gigtsygdom siger, at de oplever, de selv står med ansvaret for deres udrednings- og behandlingsforløb, så er der et klart spørgsmål, der skal stilles: Gør vores sundhedsvæsen det godt nok i forhold til at hjælpe og støtte disse patienter?

  Sammenhæng skal være en rettighed for patienten. Derfor foreslår vi i Gigtforeningen konkret en årlig helhedssamtale til patienter med kronisk sygdom, hvor formålet med samtalen er at se det hele menneske og binde forløb på tværs af sundhedsvæsenet bedre sammen. Mere end 28.000 har allerede skrevet under – det kan du også gøre! 

  Hvis vi kan skabe bedre overblik og sammenhæng for patienten, kan vi også komme mange problemer i forkøbet. Uden sammenhæng halser vi hele tiden bagefter, og det taber både patienterne og sundhedsvæsenet på.

  Kilde: Udredning og behandling af gigt. En undersøgelse af sammenhæng i gigtpatienters udrednings- og behandlingsforløb”, VIVE. Kortlægningen består af en litteraturgennemgang, en række interviews med patienter og fagpersoner samt en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 600 gigtpatienter.

  Bag om undersøgelsen

  Undersøgelsen er foretaget i Gigtforeningens Brugerpanel i oktober 2022. 936 respondenter har besvaret undersøgelsen helt eller delvist. I spørgsmålene omkring erfaringer med metoder til at reducere behovet for varme, er de angivne procenter en sammenlægning af personer der har erklæret sig ”enig” eller ”meget enig” i udsagnet om at metoden gør dem mindre afhængige af varme.
 • Månedens tal februar 2023

  Konsekvenser af aflyst eller udsat vederlagsfri fysioterapi i slutningen af 2022

  For mange mennesker med gigt er fysioterapi en vigtig del af behandlingen. Fysioterapi kan fastholde eller forbedre funktionsevnen og derfor betyde, at det enkelte menneske får bedre forudsætninger for at leve et godt liv med deres sygdom.

  Du kan læse mere om fysioterapeutisk behandling af gigtsygdomme her: Fysioterapi og tilskud

  Efter nogle snævre kriterier, kan nogle mennesker med gigt tildeles vederlagsfri (det vil sige gratis) fysioterapi og hvert år afsættes der en økonomisk ramme, som det offentlige kan bruge til dette formål.

  Desværre er der nu sket det - flere år i træk – at pengene er brugt op allerede inden årets udgang, og derfor var der igen i 2022 patienter, som fik aflyst eller udsat deres behandling i slutningen af året. 

  Vi har spurgt de 132 medlemmer af Gigtforeningens brugerpanel, som oplevede dette, om det havde konsekvenser for dem, og kun 24 procent svarede, at det ikke havde konsekvenser for dem i perioden. 57 procent svarede til gengæld, at de havde flere smerter og 38 procent måtte tage mere smertestillende. For 24 procent betød det, at de havde svært ved at klare husligt arbejde og 19 procent havde svært ved at klare indkøb.

  I midten af januar, da undersøgelsen fandt sted, svarede 18 procent at de har tabt noget funktionsevne, som de får svært ved at genvinde.

  I Gigtforeningen arbejder vi for, at mennesker med gigt får den nødvendige behandling. For mange tæller denne også fysioterapi, som enten kan foregå som træning i et kommunalt tilbud eller f.eks. hos en privat praktiserende fysioterapeut.

  Du kan læse mere om vores nye forslag til bedre behandlingsforløb for mennesker med bl.a. gigt her - hvor knæartrose bruges som eksempel: Gigtforeningen med i nyt udspil om fremtidens behandling af kronisk sygdom

  Bag om undersøgelsen

  Gigtforeningen har i perioden 16.-24. januar 2023 foretaget en undersøgelse i Gigtforeningens Brugerpanel. Undersøgelsen er udsendt til 1355 personer, og besvaret (helt eller delvist) af 938 personer. 419 af respondenterne er henvist til vederlagsfri fysioterapi i 2022 eller tidligere, og 132 her af, fik i slutningen af 2022 aflyst eller udsat tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi med den grund, at den årlige økonomiske bevilling var brugt op.
 • Månedens tal januar 2023

  Bevægelse i en kold tid

  Desværre står vi i en situation, hvor energipriserne er steget så meget, at lange, varme bade bliver en sjælden fornøjelse for de fleste mennesker. For mange med en gigtsygdom er varme bade dog ikke bare en fornøjelse, men en reel vej til at reducere konsekvenserne af deres sygdom.

  I en ny undersøgelse foretaget blandt medlemmerne af Gigtforeningens brugerpanel, svarer hele 74 % af respondenterne, at varme bade har en positiv effekt på deres bevægelighed og 70 % oplever, at de har en positiv effekt på deres gigtsmerter.

  28 % siger, at de uden et dagligt varmt bad vil få behov for at tage mere smertestillende og 23 % af respondenterne i brugerpanelet, vil have svært ved at klare husligt arbejde.

  Vi har spurgt Gigtforeningens brugerpanel om deres erfaringer med at bruge andre metoder til at reducere deres behov for varme. Mange har gavn af håndledsvarmere (42 %), skiundertøj/uldent undertøj (47 %) eller varmepude (56 %).

  Januar er for mange en måned, hvor motion og bevægelse er i fokus og det er vigtigt at være fysisk aktiv, uanset om du har gigt eller ej. Udover at det kan give større mentalt overskud og mindske risikoen for at udvikle visse livsstilssygdomme, viser undersøgelsen i Gigtforeningens brugerpanel også, at mange (43 %) oplever, at daglige bevægelse, som f.eks. en gåtur eller støvsugning, gør dem mindre afhængige af varme.

  Kunne du tænke dig at finde inspiration til, hvilke motionsformer der kan være gode, når man har en gigtsygdom, så læs mere under området Motion og træning – tips og inspiration til dig

  Bag om undersøgelsen

  Undersøgelsen er foretaget i Gigtforeningens Brugerpanel i oktober 2022. 936 respondenter har besvaret undersøgelsen helt eller delvist. I spørgsmålene omkring erfaringer med metoder til at reducere behovet for varme, er de angivne procenter en sammenlægning af personer der har erklæret sig ”enig” eller ”meget enig” i udsagnet om at metoden gør dem mindre afhængige af varme.
 • Månedens tal 2022

  Læs månedens tal om gigt 2022

   

Senest opdateret 01.06.2023