Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 • Introduktionsstipendier – to ledige

  Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. 

  Ansøgningsfristen er torsdag den 1. februar 2018 kl. 16.

  De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter. Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til seks måneders løn.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk her, og du finder ansøgnings- og bevillingsbetingelser her.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

 • Studenterpriser 2018 – 10 x 10.000 kroner

  Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstuderende til at skrive en større valgfri opgave (OSVAL II, fordybelsesopgave, kandidatopgave, forskningsårsopgave e.l.) inden for gigtområdet.

  Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kroner, der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en reumatologisk afdeling eller lignende.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis.

  Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på opnåelse af prisen.

  I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2018.
  Du kan kun modtage prisen én gang.

  Der er ansøgningsfrist torsdag den 1. februar 2018 kl. 16.

 • Projektstøtte – ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er onsdag den 1. november 2017 kl. 16.

Senest opdateret 10.08.2017