Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 • To patientrepræsentanter til Gigtforeningens forskningsråd

  Har du lyst til at bidrage med et bredt patientperspektiv og dine erfaringer fra livet med gigt til at vurdere de forskningsansøgninger, som Gigtforeningen skal støtte? Udvælgelsen af, hvilke forskningsansøgninger Gigtforeningen støtter økonomisk, sker gennem vores uvildige forskningsråd ved fire årlige møder. Forskningsrådet består af ni sundhedsfaglige medlemmer. Vær med, når vi inddrager to patienter til at repræsentere gigtpatienter i rådets arbejde.

  Dine arbejdsopgaver

  Som patientrepræsentant skal du bidrage til forskningsrådets udvælgelse af forskningsansøgninger ved at fokusere på patientperspektivet. Ansøgningerne indeholder en dansk lægmandsbeskrivelse, som du primært skal læse. Du vil få en introduktion til arbejdet som patientrepræsentant, hvordan ansøgningerne bedømmes osv.
  Inddragelse i rådet sker for en periode på 1-2 år fra 2024 i en forsøgsordning, og du kan forvente at blive involveret i evaluering af ordningen.

  Vores forventninger til dig

  • Du synes, det er sjovt at være med til at fremme patientrelevant forskning.
  • Du er afklaret omkring din sygdom.
  • Du er interesseret i at repræsentere gigtpatienter bredt.
  • Du kan afsætte tid til at læse og bedømme en større mængde ansøgninger. Du har ca. en måned til dette.
  • Du kan deltage i fire fysiske møder a ca. tre timers varighed årligt. Møderne holdes i Københavnsområdet.

  Frivilligt arbejde

  Arbejdet er ulønnet. Transportudgifter og forplejning i forbindelse med møderne dækkes.

  Ansøgning

  Send din ansøgning via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. Opret dig som bruger og vælg ”Patient i forskningsrådet”.

  Ansøgningsfrist: Fredag den 8. december 2023 kl. 12.

  Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Gigtforeningen på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk.

   

 • Forskningsstipendium – 1 ledigt

  Gigtforeningen har 1 to-årigt forskningsstipendium til besættelse. Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. april 2024 eller snarest derefter.

  Der kan søges om op til to års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning om frigivelse, to måneder før første år udløber. 

  Forskningsstipendierne skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte til forskning.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

  Ansøgningsfrist er torsdag den 1. februar 2024 kl. 12.

 • Projektstøtte

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er torsdag den 1. februar 2024 kl. 12.

  Projektstøtte skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte til forskning.

 • Studenterpriser 2024 - 10 x 15.000 kr.

  Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for gigtområdet. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 15.000 kroner.

  Priserne uddeles til medicinstuderende eller grupper af medicinstuderende, der laver bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder og en kopi af dit karakterbevis.

  En opgave kan kun indsendes en gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander, skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2024.

  Studenterpriser skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

  Der er ansøgningsfrist torsdag den 1. februar 2024 kl. 12.

 • Gigtforeningens ung forskertalentpris

  Med prisen ønsker Gigtforeningen at hylde unge talentfulde forskere, der brænder for forskning og som bidrager med fremskridt inden for forståelse og forbedring af gigtsygdomme

  Overrækkelsen

  Gigtforeningens ung forskertalentpris tildeles hvert år til en ung forsker og overrækkes på Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj måned.

  Prisen

  Prisen er på 100.000 kr. og skal anvendes på forskningsaktiviteter herunder evt. forskningsophold i udlandet.

  Indstilling af kandidaten

  Kandidater til prisen skal forske på en dansk forskningsinstitution, have en ph.d. og være under 40 år ved indstillingsfristens udløb. Den talentfulde unge forsker skal bidrage med fremskridt inden for forståelse af gigtsygdomme og bedre livskvalitet for patienterne og skal have opnået international opmærksomhed for sin indsats inden for gigtforskning.

  Forskere fra danske universiteter, hospitaler eller andre forskningsinstitutioner kan indstille en eller flere kandidater til prisen. Tidligere kandidater kan blive indstillet igen. Man kan ikke indstille sig selv, og man kan kun modtage prisen én gang.

  Indstillinger sendes via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond.

  Indstillingen skal indeholde:

  • En beskrivelse af kandidatens talent og bidrag til fremskridt inden for gigtforskning (f.eks. generede forskningsresultater med betydning for mennesker med gigt, formidling af resultaterne og/eller ibrugtagning af nye fremskridt for mennesker med gigt)
  • Kort CV med publikationsliste

  Indstillingsfrist den 15. februar 2024 kl. 12.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningen på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk.

 • Introduktionsstipendier – 2 ledige

  Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

  Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

  Introduktionsstipendier skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte til forskning.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler,  tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Ansøgningsfristen er onsdag den 3. april 2024 kl. 12.

 • Dr. Ingrids Forskerpris 2024

  Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 250.000 kr.

  Formål

  Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på:

  • at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere gigt som et interessant forskningsfelt.
  • at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet.

  Uddeling

  Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2024.

  Hvem kan modtage prisen?

  En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Nuværende medlemmer af Gigtforeningens forskningsråd kan ikke indstilles til Dr. Ingrids Forskerpris. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

  Krav

  Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

  Indstilling

  Prisen kan ikke søges. Alle kan indstille kandidater.

  Indstillingen af kandidater skal indeholde:

  • En kort begrundelse for at indstille kandidaten
  • Beskrivelse af relevant forskning
  • Kandidatens CV

  Prisens størrelse

  250.000 kr.

  Indstillingen sendes til

  Indstillingen skal sendes via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond.

  Indstillingen skal indsendes senest mandag den 15. april 2024 kl. 12.

 • Pulje på 1 mio. kr. til særlige forskningsindsatser

  Gigtforeningen uddeler i en pulje forskningsstøtte til 1-2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr.

  Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater) og til drift af forskningsprojekter. Støtten kan ikke bruges til refinansiering af allerede opslåede eller igangværende aktiviteter. Ved professorater forventes en beskrivelse af forskningsplanen. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

  Særlige krav til ansøgningen

  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
  • Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum ph.d., lektorat eller tilsvarende niveau.
  • Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.

  Puljen til særlige forskningsindsatser skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte til forskning.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

  Ansøgningsfristen er fredag den 1. november 2024 kl. 12.

Senest opdateret 10.11.2023