Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 • To ledige pladser i Gigtforeningens forskningsråd

  Gigtforeningens forskningsråd søger en reumatolog med brede kompetencer inden for gigtforskningen og en ortopædkirurg efter at to medlemmer forlader rådet i maj 2020.

  Forskningsrådet, der består af indtil ni medlemmer med en alsidig faglig baggrund inden for foreningens virkeområde, har til opgave at uddele den tildelte rammebevilling til forskning, ligesom rådet efter anmodning eller på eget initiativ kan udtale sig om sundhedsfaglige spørgsmål til Gigtforeningens bestyrelse.

  Forskningsrådets medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra forskningsrådet. Funktionstiden er fire år med mulighed for genudpegning for yderligere én periode på fire år. Der afholdes normalt fire møder pr. år. Arbejdet er ulønnet.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  Motiverede ansøgninger med CV inkl. publikationsliste indsendes til Gigtforeningen senest fredag den 1. november 2019 til forskning@gigtforeningen.dk.

 • Forskningsstipendium - 1 ledigt

  Gigtforeningen har et 2-årigt forskningsstipendium til besættelse. Ansøgningsfristen er den 4. februar 2020.

  Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest derefter. Der kan søges om op til to års løn.  Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning om forlængelse 2 måneder, før første år udløber.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

  Ansøgningsfristen er tirsdag den 4. februar 2020 kl. 12.

 • Introduktionsstipendier – 2 ledige

  Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfristen er den 4. februar 2020.

  Introduktionsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest derefter.

  Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

  Introduktionsstipendierne skal ansøges elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler,  tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Ansøgningsfristen er tirsdag den 4. februar 2020 kl. 12.

 • Projektstøtte – ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er tirsdag den 4. februar 2020 kl. 12. Du søger projektstøtte gennem Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem Efond.

 • Pulje på 1 mio. kr. til særlige forskningsindsatser

  Gigtforeningen uddeler i en pulje forskningsstøtte til 1-2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr. Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi.

  Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere.

  Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

  Særlige krav til ansøgningen

  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
  • Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum ph.d., lektorat eller tilsvarende niveau.
  • Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

  Ansøgningsfristen er fredag den 1. november 2019 kl. 12.  

   

 • Studenterpriser 2020 – 10 x 10.000 kr.

  Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for reumatologien. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner. Priserne uddeles til medicinstuderende eller grupper af medicinstuderende, der laver bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2020.

  Der er ansøgningsfrist tirsdag den 4. februar 2020 kl. 12.

Senest opdateret 04.11.2019