Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 

 

 

 

 • Introduktionsstipendium – 2 ledige

  Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfristen er fredag den 12. august 2022.

  Introduktionsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

  Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

  Introduktionsstipendiet skal ansøges elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler,  tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Ansøgningsfristen er fredag den 12. august 2022 kl. 12.

 • Forskningsstipendier – 4 ledige

  Gigtforeningen har 4 x 2-årige forskningsstipendier til besættelse. Forskningsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Der kan søges om op til 2 års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning om forlængelse, 2 måneder før første år udløber. 

  Forskningsstipendierne skal ansøges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem Efond. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

  Sidste ansøgningsfrist er fredag den 12. august 2022 kl. 12.

 • Projektstøtte – ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er fredag den 12. august 2022 kl. 12. Du søger projektstøtte gennem Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem Efond.

 • Pulje til særlige forskningsindsatser

  Gigtforeningens pulje på én million kroner til særlige forskningsindsatser er i år forhøjet. Der kan søges om forskningsstøtte til 2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet hver på 1 mio. kr.

  Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

  Særlige krav til ansøgningen:

  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
  • Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum ph.d., lektorat eller tilsvarende niveau.
  • Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale forskningsinstitutioner.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.


  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

  Ansøgningsfristen er tirsdag d. 1. november 2022 kl. 12.  

 • Studenterpriser 2023 – 10 x 10.000 kr.

  Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for gigtområdet. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner.

  Priserne uddeles til medicinstuderende eller grupper af medicinstuderende, der laver bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander, skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2023.

  Der er ansøgningsfrist onsdag den 1. februar 2023 kl. 12.

Senest opdateret 29.04.2022