Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 • Introduktionsstipendier – to ledige

  Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. 

  Ansøgningsfristen er torsdag den 1. februar 2018 kl. 16.

  De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter. Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater, der ikke er ansat i en forskerstilling eller er indskrevet som ph.d.-stipendiat, kan søge til seks måneders løn.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk her, og du finder ansøgnings- og bevillingsbetingelser her.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

 • Studenterpriser 2018 – 10 x 10.000 kroner

  Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstuderende til at skrive en større valgfri opgave (OSVAL II, fordybelsesopgave, kandidatopgave, forskningsårsopgave e.l.) inden for gigtområdet.

  Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kroner, der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en reumatologisk afdeling eller lignende.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis.

  Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på opnåelse af prisen.

  I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2018.
  Du kan kun modtage prisen én gang.

  Der er ansøgningsfrist torsdag den 1. februar 2018 kl. 16.

 • Forskningsstipendium - et ledigt

  Gigtforeningen har et 2-årigt forskningsstipendium til besættelse. Ansøgningsfristen er den 14. august 2018.

  Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter. Der tildeles et års løn med mulighed for at søge om et års forlængelse.Der gives således maks. to års løn, og ønskes dette, skal det fremgå af ansøgningen.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk her, og du finder ansøgnings- og bevillingsbetingelser her.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 14. august 2018 kl. 16.

 • Dr. Ingrids Forskerpris 2018

  Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kroner.

  Formål

  Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på

  • at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant forskningsfelt
  • at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet

  Uddeling

  Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2018.

  Hvem kan modtage prisen

  En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

  Krav

  Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

  Nominering

  Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater.

  Indstillingen af kandidater skal indeholde:

  • En kort begrundelse for at indstille kandidaten
  • Beskrivelse af relevant forskning
  • Kandidatens CV

  Prisens størrelse: 100.000 kroner.

  Indstillingen sendes til

  Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningsadministration på forskning@gigtforeningen.dk

  Indstillingen skal indsendes senest torsdag den 1. marts 2018.

 • Projektstøtte – ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er torsdag den 1. februar 2018 kl. 16.

Senest opdateret 11.12.2017