Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 • Én million kroner til originale forskningsidéer

  Gigtforeningen uddeler i en særskilt pulje forskningsstøtte til 1-2 originale forskningsprojekter inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr. Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier og postdocs) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

  Særlige krav til ansøgningen

  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af en erfaren forsker.
  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt være et samarbejdsprojekt mellem danske og/eller internationale forskere.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet

  Ansøgningsskema udfyldes via vores elektroniske ansøgningssystem. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. november 2018 kl. 16.

 • Forskningsstipendium - 1 ledigt

  Gigtforeningen har 1 2-årigt forskningsstipendium til besættelse. 

  Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. Der tildeles 1 års løn med mulighed for at søge om 1 års forlængelse. Der gives således max 2 års løn, og ønskes dette, skal det fremgå af ansøgningen.  

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

  Ansøgningsfristen er torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.

 • Introduktionsstipendier – 2 ledige

  Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse.

  De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til seks måneders løn.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler,  tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Ansøgningsfristen er torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.

 • Projektstøtte – ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er tirsdag den 1. november 2018 kl. 16. Du søger projektstøtte gennem Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem Efond.

 • Studenterpriser 2019 – 10 x 10.000 kroner

  Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for reumatologien. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner. Priserne uddeles til studerende eller grupper af studerende, der laver bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis.

  Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2019.

  Ansøgningsfristen er torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.

 • Ledig plads i Gigtforeningens forskningsråd

  Gigtforeningens forskningsråd søger to nye medlemmer efter at en reumatolog og en almenmediciner forlader rådet til maj 2019. Forskningsrådet ønsker, at ansøgere bidrager til en bred sammensætning af rådet.

  Forskningsrådet, der består af indtil 9 medlemmer med en alsidig faglig baggrund inden for foreningens virkeområde, har til opgave at uddele den tildelte rammebevilling til forskning, ligesom rådet efter anmodning eller på eget initiativ kan udtale sig om sundhedsfaglige spørgsmål til Gigtforeningens bestyrelse.

  Forskningsrådets medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra forskningsrådet. Funktionstiden er 4 år med mulighed for genudpegning for yderligere én periode på 4 år. Der afholdes normalt 4 møder pr. år. Arbejdet er ulønnet.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  Motiverede ansøgninger med CV inkl. publikationsliste indsendes til Gigtforeningen senest torsdag den 1. november 2018 til forskning@gigtforeningen.dk.

Senest opdateret 14.09.2018