Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 • Introduktionsstipendier – 2 ledige

  Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Introduktionsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2023 eller snarest derefter.

  Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

  Introduktionsstipendier skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte til forskning.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler,  tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Ansøgningsfristen er tirsdag den 15. august 2023 kl. 12.

 • Forskningsstipendium – 2 ledige

  Gigtforeningen har 2 x 2-årige forskningsstipendier til besættelse. Forskningsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2023 eller snarest derefter.

  Der kan søges om op til 2 års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning om forlængelse, 2 måneder før første år udløber.

  Forskningsstipendierne skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte til forskning.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

  Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 15. august 2023 kl. 12.

 • Projektstøtte – ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er tirsdag den 4. april kl. 12.

  Projektstøtte skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte til forskning.

 • Studenterpriser 2023 – 10 x 10.000 kr.

  Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for gigtområdet. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner.

  Priserne uddeles til medicinstuderende eller grupper af medicinstuderende, der laver bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis.

  En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander, skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2023.

  Studenterpriser skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk.

  Der er ansøgningsfrist mandag den 13. februar 2023 kl. 12.

 • Dr. Ingrids Forskerpris 2023

  Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 250.000 kr.

  Formål

  Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på:

  • at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere gigt som et interessant forskningsfelt.
  • at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet.

  Uddeling

  Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2023.

  Hvem kan modtage prisen?

  En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Nuværende medlemmer af Gigtforeningens forskningsråd kan ikke indstilles til Dr. Ingrids Forskerpris. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

  Krav

  Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

  Indstilling

  Prisen kan ikke søges. Alle kan indstille kandidater.

  Indstillingen af kandidater skal indeholde:

  • En kort begrundelse for at indstille kandidaten
  • Beskrivelse af relevant forskning
  • Kandidatens CV

  Prisens størrelse

  250.000 kr.

  Indstillingen sendes til

  Indstillingen skal sendes via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond.

  Indstillingen skal indsendes senest onsdag den 15. februar 2023 kl. 12.

Senest opdateret 03.02.2023