Aktuelle ansøgningsfrister

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, projektstøtte, hæderspriser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

Nedenfor er aktuelle opslag.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. forskning, kan du kontakte vores forskningsadministration.

Læs mere om generelle ansøgningsfrister for Gigtforeningens projektstøtte, kongresstøtte, stipendier, priser og legater.

 • Introduktionsstipendier – to ledige

  Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse.

  Ansøgningsfrist er torsdag den 14. august 2018 kl. 16.

  De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. november 2018 eller snarest derefter. Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til seks måneders løn.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler,  tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

 • Forskningsstipendium - et ledigt

  Gigtforeningen har et 2-årigt forskningsstipendium til besættelse. Ansøgningsfristen er den 14. august 2018.

  Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter. Der tildeles et års løn med mulighed for at søge om et års forlængelse.Der gives således maks. to års løn, og ønskes dette, skal det fremgå af ansøgningen.

  Ansøgningsskema udfyldes elektronisk her, og du finder ansøgnings- og bevillingsbetingelser her.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

  Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 14. august 2018 kl. 16.

 • Projektstøtte – ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist til projektstøtte er tirsdag den 14. august 2018 kl. 16. Du søger projektstøtte gennem Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem Efond.

 • Studenterpriser 2019 – 10 x 10.000 kroner

  Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for reumatologien. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner. Priserne uddeles til studerende eller grupper af studerende, der laver bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

  For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en kopi af dit karakterbevis.

  Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

  En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende en ansøgning i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.

  Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2019.

  Der er ansøgningsfrist tirsdag den 5. februar 2019 kl. 16.

Senest opdateret 01.05.2018