Behandling af leddegigt – medicin og andre behandlingsformer

Der kendes ikke en helbredende behandling af leddegigt. Det er vigtigt, når sygdommen er aktiv, at komme i hurtig og effektiv behandling med medicin, der kan forsinke eller standse sygdommen. Hos nogle kan sygdommen som nævnt af sig selv gå helt i ro.

Har du for nylig fået diagnosen leddegigt? Få viden og værktøjer i vores univers 'Ny med gigt'

Ikke-medicinske behandlingstilbud

Udover den medicinske behandling kan du få behov for forskellige ikke-medicinske tilbud, herunder fysioterapi, ergoterapi, mindfulness meditation, varmtvandsundervisning og evt. operation.

De forskellige behandlingstilbud skal bremse sygdomsudviklingen og lindre og forebygge symptomer som smerter og begrænsninger i forhold til dit job og dit privatliv. De kan også hjælpe dig gennem de psykiske problemer, der måske melder sig undervejs. Læs mere om medicinsk og ikke-medicinsk behandling nedenfor. 


Få rådgivning og viden

Som medlem af Gigtforeningen får du mulighed for at kontakte vores erfarne rådgivere, læse vores populære medlemsmagasin, og du støtter forskning i led- og muskelsygdomme til gavn for dig og andre. 

Jeg er interesseret i et medlemskab 

 

 • Behandling af leddegigt – medicinsk

  Leddegigt kan ikke helbredes, men en hurtig og effektiv behandling kan bremse sygdommen og holde symptomerne nede.

  Leddegigt skal behandles medicinsk af en reumatolog (speciallæge i gigtsygdomme).

  Hvis undersøgelserne viser, at du har leddegigt, bør din speciallæge grundigt informere dig om sygdommen og dine muligheder for behandling. Måske vil der være nogle oplysninger, som du lige skal fordøje. I så fald kan du bede lægen om en ny konsultation inden for kort tid, så du får mulighed for at tænke over din situation og eventuelt tale med familie og venner.

  Mange hospitalsafdelinger har ordninger med en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, som du kan henvende dig til for at få mere at vide om sygdommen og behandlingsmulighederne.

  Dine behandlere kan blandt andre være:

  • Reumatolog (speciallæge i gigtsygdomme)
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Sygeplejerske
  • Ortopædkirurg
  • Socialrådgiver
  • Psykolog

  Reumatologen styrer den medicinske behandling af din leddegigt.

 • Medicin til behandling af leddegigt

  Der findes adskillige lægemidler til behandling af inflammatoriske gigtsygdomme som leddegigt:

  • Langsomtvirkende betændelsesdæmpende midler (hvor methotrexat er lægens 1. valg ved leddegigt)
  • Hurtigtvirkende betændelsesdæmpende midler - NSAID og binyrebarkhormon
  • Biologiske midler
  • Smertestillende midler

  Hurtig behandling er vigtig

  Når du får diagnosen leddegigt, vil du øjeblikkelig komme i behandling med betændelsesdæmpende lægemidler. Behandlingen skal starte så tidligt som muligt for at nedsætte risikoen for ledskader – uanset hvor mild eller svær din sygdom er, når den bliver diagnosticeret. Det er nemlig på dette tidlige stadie ikke muligt præcist at forudse, hvordan sygdommen forløber hos netop dig.

  Din medicin er vigtig

  Det er vigtigt, at du tager din medicin og overholder den dosis, som din læge har ordineret – også selvom du er bekymret for bivirkninger. Hvis du ikke tager din medicin, kan sygdommen nemlig give dig skader, som både er alvorligere og farligere end den medicinske behandling i sig selv.

  Undersøgelser af røntgenbilleder har vist, at 10 procent får påviselige ledskader allerede inden for de første tre måneder, hvis leddegigten ikke behandles. De 10 procent stiger til 40 procent inden for det første år og til mellem 60 og 90 procent inden for de første par år. Derfor frarådes det at afvise medicin, som kan dæmpe sygdommen.

  Langsomtvirkende betændelsesdæmpende lægemidler

  I første omgang vil langt de fleste læger vælge at give dig det langsomtvirkende lægemiddel methotrexat, som du vil få som tabletter en gang om ugen.

  Nogle mennesker med leddegigt får en kombination af langsomtvirkende lægemidler, f.eks. methotrexat, Salazopyrin, klorokin og leflunomid.

  Samtidig vil du få et tilskud af folinsyre (et B-vitamin), fordi methotrexat hæmmer din egen folinsyreproduktion.

  Læs mere om langsomtvirkende betændelsesdæmpende lægemidler

  Hurtigtvirkende betændelsesdæmpende lægemidler

  Udover behandling med et langsomtvirkende betændelsesdæmpende middel, skal du også have et hurtigtvirkende. Der kan her blive tale om et NSAID-præparat (f.eks. ibuprofen) eller binyrebarkhormon (steroid, prednisolon). Det skal du have, hvis du har behov for det, idet der kan gå 2-6 måneder, før du kan forvente effekt af den langsomtvirkende medicin.

  Binyrebarkhormon bliver ofte givet som indsprøjtning direkte i de angrebne led eller i en muskel, men kan også gives som tabletter. Behandling med binyrebarkhormon øger risikoen for knogleskørhed. Derfor bør du sammen med medicinen tage et kalk- og D-vitamintilskud. Spørg din læge. 

  Læs mere om NSAID og binyrebarkhormon

  Biologiske lægemidler og syntetiske targeterede lægemidler

  Viser det sig, at du ikke kan tåle de langsomtvirkende betændelsesdæmpende lægemidler methotrexat og Salazopyrin, findes der en række andre langsomtvirkende midler. Hvis behandlingen ikke virker godt nok inden for 4-12 måneder, vil din læge sandsynligvis foreslå et biologisk lægemiddel (førstevalget vil her oftest være en TNF-hæmmer, andre valgmuligheder er en IL-6 hæmmer (tocilizumab, sarilumab), rituximab, abatacept) eller et såkaldt syntetisk targeteret lægemiddel (aktuelt findes gruppen af JAK-hæmmere).

  Læs mere om biologiske lægemidler

  Smertestillende lægemidler

  Smertestillende medicin virker i løbet af få dage Der er dog kun tale om symptomlindring – medicinen virker ikke mod selve ledbetændelsen.

  Du bør starte med de svageste smertestillende midler og derefter – hvis du har behov for det – gå over til midler med en stærkere effekt. Du bør kun anvende ét stof ad gangen fra hver smertestillende medicingruppe.

  Læs mere om smertestillende medicin

  Kliniske retningslinjer for leddegigt

  Mange mennesker med leddegigt oplever forskelle i deres behandling fra hospital til hospital eller fra læge til læge. Det kan virke frustrerende, hvis man taler med andre, der har leddegigt og bliver klar over disse forskelle.

  Man kan let blive i tvivl, om ens egen behandling er den rigtige eller god nok. Men patienter er forskellige – derfor er behandlingen det naturligvis også. Ikke desto mindre har reumatologerne fælles retningslinjer, som de undersøger og behandler ud fra.

  Dansk Reumatologisk Selskab har udarbejdet retningslinjer for bl.a. diagnosticering og behandling af leddegigt.

  Læs kliniske retningslinjer for leddegigt (pdf – skrevet i lægefagligt sprog)

 • Ikke-medicinsk behandling

  Fysioterapi

  Fysioterapi kan blandt andet hjælpe til at bevare din bevægelighed og styrke, så du fortsat kan klare hverdagens gøremål.

  Du kan få adgang til fysioterapi på hospitalsafdelinger eller hos praktiserende fysioterapeuter. Hvis du har leddegigt, kan du også blive henvist til vederlagsfri (gratis) fysioterapi af din læge.

  Læs mere om reglerne for vederlagsfri fysioterapi

  Afspænding

  Mange mennesker med leddegigt bruger afspænding til at lindre og forebygge muskelsmerter. En fysioterapeut kan vejlede dig i forskellige afspændingsmetoder.

  Læs mere om afspænding

  Mindfulness meditation

  Meditation handler om at fokusere sin opmærksomhed på noget bestemt. Når du mediterer, samles din bevidsthed og din opmærksomhed om et bestemt punkt – f.eks. åndedrættet. Mindfulness er en meditationsmetode, som mange mennesker med kroniske smerter har gavn af.

  Læs mere om mindfulness meditation

  Ergoterapi

  En hverdag med leddegigt kan til tider være lidt af et forhindringsløb. Måske har du problemer med at åbne glas eller kartoner, snøre sko og løfte ting. En ergoterapeut kan træne dig i nye teknikker og måder at tackle de daglige udfordringer på, så hverdagen bliver lettere, og du så vidt muligt er uafhængig af andres hjælp.

  Formålet med ergoterapi er at gøre dig så selvhjulpen som muligt. Ergoterapi kan afhjælpe smerter og nedsat funktion i hænderne og give dig viden om, hvordan du finder de bedste arbejdsmetoder.

  Kommunen kan hjælpe

  Du kan søge om støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning ved at kontakte kommunens visitations- eller hjælpemiddelafdeling. Her kan du få råd og vejledning af en ergoterapeut, der sammen med dig gennemgår dit hjem og vurderer dine behov ud fra dine daglige gøremål. Herefter behandler terapeuten din ansøgning.

  Du kan også kontakte Gigtforeningens rådgivning

  Varmtvandsundervisning

  Mange har glæde af at træne i et bassin med cirka 34 grader varmt vand. Træning i vand kan øge din bevægelighed, din styrke, din kondition, balance og udholdenhed. Vandet giver dine muskler og led en jævn modstand, og bassintræning er derfor meget skånsom. Spørg eventuelt din læge eller fysioterapeut til råds.

  En del aftenskoler tilbyder undervisning i varmt vand.

  Læs mere om varmtvandsundervisning

  Træningsophold

  Din læge kan henvise dig til et træningsophold på Sano i Skælskør, Middelfart eller Aarhus eller på Dansk Gigthospital i Sønderborg. Behandlingsstederne ejes af Gigtforeningen.

  Du kan også blive henvist til et ophold på Region Hovedstadens genoptræningscenter Montebello i Spanien, hvis leddegigten har nedsat din bevægelighed betydeligt, eller hvis du har fået indopereret et nyt led.

  Operation

  En del mennesker med leddegigt kan have gavn af en eller flere operationer, afhængigt af hvordan deres gigt udvikler sig. 

  Der er to væsentlige grunde til, at du kan blive tilbudt en operation:

  • At mindske dine smerter.
  • At bevare eller forbedre din funktionsevne.

  En operation kan også rette op på eventuelle fejlstillinger, dvs. skævheder i leddet. Generelt er indgrebene mest effektive, hvis du får dem lavet, inden du mister en funktion.

  Du kan blive opereret i knogler, led, ledhinde, ledbånd og sener samt i slimsække, gigtknuder, kar og nerver. Den mest omfattende operation er at få indsat et kunstigt led i stedet for det ødelagte.

 • Alternative behandlingsmetoder

  Alternativ behandling og leddegigt

  Gigtforeningen bliver kontaktet af mange mennesker med gigt, der gerne vil vide, om nogle bestemte alternative behandlingsformer mon kan hjælpe dem.

  Få viden og råd om alternativ behandling

Senest opdateret 20.03.2024