Hjælperordning - praktisk hjælp til en hverdag med gigt

Hvis du har meget svært ved at klare almindelige daglige gøremål på grund af din gigt, kan du søge kommunen om at få en hjælperordning.

Hvis du har gigt – og har meget svært ved at klare almindelige daglige funktioner – som at tage tøj på, komme i bad og på toilet – har du mulighed for at søge kommunen om at få en hjælperordning via den såkaldte BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance).

Hjælperens opgave er at pleje, overvåge og ledsage dig.

Hjælperordning for dig, der har svært ved at klare dig selv

Hvis din gigtsygdom betyder, at du har meget svært ved at klare almindelige daglige funktioner, kan du have brug for en hjælper. Det er kommunen, der vurderer dit behov for hjælp, og hvor mange timer om dagen eller ugen, der eventuelt kan blive tale om.

Forudsætningerne for at søge hjælperordning:

  • Din funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat. Det vil sige, at du har meget svært ved at klare dig selv, og at der er tale om en situation, der ikke ændrer sig.
  • Du er afhængig af andre i almindelige daglige funktioner.
  • Du har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse og/eller praktisk bistand.
  • Du er i stand til at fungere som daglig leder og arbejdsgiver for din hjælper.

Sådan søger du

Du skal søge om hjælperordning hos kommunen.

Varsel ved frakendelse

Fra 1. januar 2018 skal du ved afgørelse om frakendelse eller nedsættelse have et varsel på 14 uger, fra du modtager afgørelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service § 96

Har du en hjælperordning, kan du ikke få en ledsageordning efter lov om social service § 97.

Læs mere om mulighed for at få ledsagelse udenfor hjemmet

Læs mere om hjemmehjælp

Læs mere om aflastning og afløsning

Senest opdateret 08.05.2023