Dine rettigheder og klagemuligheder over for kommunen

Sager med kommunen kan i nogle tilfælde være vanskelige eller langvarige, særligt hvis der er uklarhed om din diagnose eller arbejdsevne.

Kvinde der ser bekymret ud

Dine rettigheder

Rettigheder er egentlig et problematisk ord at tage afsæt i, når man har en igangværende sag med sin kommune. Det er nemlig ikke sådan, at sagsbehandleren kan slå op i et regelsæt, der siger, at hvis du har en bestemt diagnose, f.eks. leddegigt i en bestemt grad, så har du ret til bestemte ydelser eller forløb.

Sagsforløb er i høj grad baseret på en individuel vurdering af din samlede situation, herunder din sygdom og din funktions- og arbejdsevne. Alle - uanset sygdomsforløb og sygdomsgrad – skal vurderes individuelt i forhold til fremtidige muligheder.

At tale om muligheder frem for rettigheder kan derfor være et konstruktivt udgangspunkt. Hvis du har brug for vejledning, er du som medlem i Gigtforeningen, altid velkommen til at kontakte Gigtforeningens telefoniske rådgivning om dine muligheder i det kommunale system.

Aktindsigt

Du har ret til løbende at få aktindsigt i din sag. Det giver dig et bedre overblik over de beslutninger, I sammen er kommet frem til. Spørg din sagsbehandler, som kan sende dig sagen.

Læs mere om aktindsigt

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, som kommunen har truffet i din sag. Fristen for hvornår klagen skal være modtaget i kommunen, skal fremgå af den klagevejledning, der altid skal følge med en afgørelse. 
Du har også mulighed for at klage over din sag med kommunen eller andre sociale myndigheder.

Læs mere om dine klagemuligheder

Senest opdateret 08.05.2023