Gigtforeningen i Aarhus og omegn

Du har rig mulighed for at tage del i Gigtforeningens mange lokale aktiviteter og tilbud. Deltag i vores arrangementer, hør spændende foredrag og få viden om gigt og Gigtforeningen.

Find arrangementer i dit område

Vær med i det frivillige arbejde

Gigtforeningen er lokalt repræsenteret af vores frivillige kredsbestyrelse som er ansvarlig for de fleste arrangementer i dit område. Har du spørgsmål til vores arbejde og aktiviteter eller har du lyst til at være en del af vores fællesskab, er du meget velkommen til at kontakte os og høre mere.

Lokal kontakt

Kredsformand

Lene Lau
Tlf. 24 98 20 20
E-mail gigtaarhuskredsen@gmail.com

Find Aarhuskreds på Facebook

Lokalgrupper

Nogle kredse har også frivillige og aktiviteter organiseret i lokalgrupper.

Se mere om lokalgrupperne

Lokale aftenskoletilbud

De lokale aftenskoler har mange gode tilbud bl.a. varmtvandsundervisning for mennesker med gigt.

Favrskov Aftenskole

Kirsten Bundgaard
Tlf. 22 88 07 16
E-mail fav@favrskov-aftenskole.dk
www.favrskov-aftenskole.dk

Gigtskolen Odder

Tlf. 30 23 69 69
E-mail info@gigtskolen.nu
www.gigtskolen.nu

Marselisborg Centres Oplysningskreds

Lene Kjellerup
Tlf. 29 21 80 92
E-mail mail@mcok.dk / info@marselisborgcentretsoplysningskreds.dk
www.marselisborgcentretsoplysningskreds.dk

Sano Aarhus

Tlf. 78 79 00 00
E-mail aarhus@sanocenter.dk
www.sanocenter.dk

Aarhus dækker kommunerne: Favrskov, Odder, Samsø og Aarhus.

Senest opdateret 30.03.2023