Handicapbil og handicap-parkeringskort – sådan ansøger du

Læs, hvordan du søger om støtte til køb af bil, hvis du - eller dit barn - har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Læs også om handicap-parkeringskort.

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du - eller dit barn - har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden bil. Du kan også søge om støtte til kørekort, afgiftsfritagelse samt støtte til særlig indretning i bilen. Særlig indretning kan f.eks. være drejesæde, bremseforstærker eller automatgear.

Betingelserne for støtte til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der anvendes derfor samme ansøgningsskema – også til ansøgning om særlig indretning.

Find ansøgningsskemaet på www.borger.dk

Eller find det hos din kommunes borgerservice.

 • Vurdering af ansøgningen

  I vurderingen af, om du kan få støtte, vil der blandt andet blive lagt vægt på dit funktionsniveau, din gangdistance og gangkvalitet samt dit kørselsbehov. Vurderingen lægger desuden vægt på, om du primært søger støtte til bil med det formål at kunne fastholde et arbejde (erhvervsgrundlag), gennemføre en uddannelse (uddannelsesgrundlag) eller til trivsel (trivselsgrundlag).

  For at kunne komme i betragtning til støtte til køb af bil på trivselsgrundlag skal du have et stort, dagligt kørselsbehov, der ikke kan tilgodeses på anden vis, end ved brug af bil – herunder diverse kørselsordninger.

  Lovgrundlag
  Servicelovens § 114.

  Se vejledning til Serviceloven om hjælpemidler, biler, boligindretninger m.v.

 • Rentefrit lån

  Som udgangspunkt får du støtten via et rentefrit lån op til 183.000 kroner til den billigste egnede bil. Halvdelen af lånet skal tilbagebetales over 6 år. Hvis du har en indkomst over 218.000 kroner før skat, forhøjes den andel, du skal betale tilbage (2017).

  Tilskud til særlig indretning i form af automatgear, kan ydes med et fast beløb på 25.397 kroner. Støtten er betinget af, at bilen er forsynet med automatgear fra fabrikken samt, at den er under 1 år gammel.

  Ønsker du en anden bil, end den bil kommunen har vurderet som billigst egnet, betaler du selv prisforskellen mellem den bevilgede bil og den ønskede bil. Det er et krav, at bilen skal være egnet i forhold til din funktionsnedsættelse, samt at den vurderes egnet 6 år frem. Det er kommunen, der vurderer, om bilen er egnet.

  Lovgrundlag
  Servicelovens § 114.

 • Særlig indretning i bil

  Uafhængigt af ovenstående kan du søge om støtte til særlig indretning i bilen, hvis:

  • Politiet har stillet krav om indretningen (angivet som koder i kørekortet).
  • Indretningen letter din placering i bilen.
  • Dine helbredsforhold i øvrigt nødvendiggør særlig indretning.

  Der ydes kun støtte til særlig indretning, der ikke er indbygget i bilen fra fabrikken – dog med undtagelse af automatgear.

  Lovgrundlag
  Servicelovens § 114.

 • Hjælp til reparation

  Kommunen kan desuden yde hjælp til reparation eller udskiftning af den bevilgede, særlige indretning. Du skal sørge for at få en bevilling af reparation/udskiftning, før arbejdet udføres.

  Du kan ikke få tilskud, hvis garanti, forsikringer eller lignende kan dække reparationen - ligesom der ikke kan ydes støtte til almindelig service og vedligeholdelse.

  Lovgrundlag
  Servicelovens § 114.

 • Handicap-parkeringskort

  Parkeringspladser, der er afmærket med et kørestolssymbol, er forbeholdt bilister med handicap. For at du kan bruge en af disse pladser, skal du have et handicap-parkeringskort, som skal ligge synligt i forruden.

  Det er Danske Handicaporganisationer, der udsteder parkeringskortet. Du kan hente ansøgningsskemaet på Danske Handicaporganisationers hjemmeside 

  Hvem kan få et handicap-parkeringskort?

  Du kan få udstedt et handicap-parkeringskort, hvis du:

  • Opfylder kriterierne for støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.
  • Er godkendt til individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, f.eks. Movia handicapkørsel.
  • Har svært nedsat gangdistance, varigt nedsat funktionsevne eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer:

  - Din evne til at færdes
  - Din mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde
  - Din mulighed for at gennemføre en uddannelse

  Det er kun et af ovenstående punkter, der skal være opfyldt.

  Mere om parkeringskortet

  Kortet er personligt med billede og underskrift på bagsiden. Kortet kan benyttes i enhver bil, men skal følge ejeren af kortet.

  Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer, og du kan bruge det i hele EU samt en del lande udenfor EU.

  Parkeringskortet koster 425 kroner (2016) og gælder i op til 10 år. Fornyelse af kortet koster 250 kroner.

Senest opdateret 22.12.2016