Henvisninger og anbefalinger – svar fra Gigtforeningens eksperter

Her kan du læse de mest hyppige svar om henvisninger og anbefalinger, som Gigtforeningens eksperter giver, når medlemmer kontakter rådgivningen. 

 • Sådan finder du en reumatolog

  Gigtforeningen anbefaler ikke nogen specifik reumatolog. Du kan finde en oversigt over, hvilke reumatologer du kan vælge i mellem på Sundhed.dk.

 • Sådan henvises du til en smerteklinik

  Du skal kontakte din læge, der kan vurdere om det er relevant, at du bliver henvist til en smerteklinik. Der findes flere forskellige smerteklinikker/centre rundt om i Danmark. Du kan læse mere på Gigtforeningens hjemmeside

 • Sådan finder du en fysioterapeut, som passer til dig og dine behov.

  Vi kan ikke anbefale bestemte fysioterapeuter eller klinikker. Men vi vil anbefale dig at læse på klinikkens hjemmeside, om der er en fysioterapeut i klinikken, der netop har speciale om din problematik. Du kan også ringe og spørge til deres erfaringer med din problematik, inden du starter behandling.

 • Det er muligt at få tilskud til fysioterapi/behandling.

  Der er mulighed for at få tilskud til fysioterapi/behandling, hvis du bliver henvist af din læge.

  Læs mere om henvisning til fysioterapi 

 • Henvisning til et ophold på Sano

  Sano er et af Gigtforeningens tre rehabiliteringscentre, som ligger i henholdsvis Skælskør, Middelfart og Århus. Her kan man komme på et ophold på op til 4 ugers varighed. Sano tilbyder rehabilitering og genoptræning, hvor der i samarbejde med dig er fokus på at skabe de bedste forudsætninger for dig både fysisk, mentalt og socialt. Der er fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, psykolog og læger på rehabiliteringscentrene. Læs mere på www.sanocenter.dk. Du kan blive henvist til et ophold på Sano af egen læge eller reumatolog. Det kan også være muligt at blive henvist gennem dit forsikringsselskab, din sundhedsforsikring, din pensionskasse eller via egenbetaling.

  Henvisning til Dansk Gigthospital, specialhospital inden for gigtsygdomme.
  Dansk Gigthospital er et specialhospital inden for gigtsygdomme og ligger Sønderborg. Der tilbydes tværfaglig behandling af gigtsygdomme. Gigthospitalet er omfattet af det frie sygehusvalg, og du kan blive henvist til hospitalet både ambulant og til indlæggelse, selv om du bor i en anden del af landet. Du skal have en henvisning fra egen læge, speciallæge eller fra den sygehusafdeling, der står for din behandling. Læs mere om det på www.gigthospitalet.dk

 • Henvisning til ergoterapeut

  Ergoterapeuter har ikke overenskomst med sygesikringen, så du kan desværre ikke få en henvisning og dermed tilskud til en privat praktiserende ergoterapeut. Ønsker du selv at betale for ergoterapeutisk ydelse, kan du få kontakt til ergoterapeuter på Gigtforeningens Sano center samt finde privatpraktiserende ergoterapeuter her
  Du kan også tale med din læge, om du kan henvises til ergoterapeut i kommunen efter Servicelovens § 86. Læs mere om mulighederne 

Senest opdateret 22.04.2021