Tal med din læge om, hvordan du har det – svar fra Gigtforeningens sygeplejerske

Her kan du læse de mest hyppige svar om bekymringer, stress og depression, som Gigtforeningens sygeplejerske giver, når medlemmer kontakter rådgivningen.

 • Lad ikke dine bekymringer tage over

  Det er normalt at bekymre sig, og lever du med gigt, kan det skabe endnu flere bekymringer. Bekymringerne kan handle om fremtiden, uvished om, hvor mange smerter du har i morgen, og bekymringer om dit arbejde.

  Det er ikke farligt at bekymre sig og til tider mærke, at kroppen reagerer med fx hjertebanken, sved eller ubehag. Men hvis du mærker, at det går ud over din livskvalitet, og du føler dig begrænset ift. de ting, du ønsker at lave, kan du opsøge din egen læge for at få hjælp til at håndtere bekymringerne.

 • Sørg for at tage hånd om dig selv, hvis du har tegn på stress

  Træthed og smerter tærer på ressourcerne, og derfor er der mindre overskud til at klare hverdagslivet med arbejde, sociale aktiviteter, træning og husholdning. Hvis du over en længere periode skal håndtere mere, end du har ressourcer til, kan du opleve stresssymptomer som: hukommelsesbesvær, hovedpine, indre uro, søvnproblemer (for meget eller for lidt), hjertebanken, negative tanker og irritabilitet.

  Hvis du er stresset, er det vigtigt, at du prioriterer i dine aktiviteter og sørger for at give din krop vekslen mellem hvile og aktivitet. Få vejledning til at komme ned i gear

  Hvis du mærker, at det går ud over din livskvalitet, og du føler dig begrænset ift. de ting du ønsker at lave, kan du opsøge din egen læge for at få hjælp til at komme godt videre.

 • Søg læge, hvis du har tegn på depression

   

  Det kan være en stor udfordring at få stillet en diagnose, som markant ændrer dit liv og din selvopfattelse – eller indebærer en risiko for det. Mange oplever, at gigten kan give et tab – eller trusler om tab, og derfor reagerer nogle med tristhed, hvilket er helt normalt i den situation. For nogle bliver tristheden hængende og kan udvikle sig til en depression.

  Symptomerne på depression er nedtrykthed, træthed og manglende lyst. Under en depression kan man have en fornemmelse af, at livet er tungt eller uoverkommeligt. Hvis du har en mistanke om, at du kunne have en depression, kan du opsøge din egen læge for at blive hjulpet videre og få den rette behandling, så du kan komme ud af depressionen igen.

  Opsøg din egen læge hvis du har behov for at tale med en psykolog

  Du kan opsøge din egen læge og få en samtale om det, der er svært i forhold til gigten her og nu. Ofte kan lægen henvise dig til en psykolog, hvis gigten medfører nedtrykthed eller mange bekymringer. Du kan også søge på nettet og finde en psykolog nær dig.

  Læs mere om, hvem der er berettiget til psykologhjælp 

Senest opdateret 15.06.2023