Ressourceforløb – formål, varighed og ydelse

Et ressourceforløb er et længerevarende forløb, der kan bestå af flere forskellige indsatser.

Ressourceforløb tilkendes især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig, tværfaglig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension.

Men det kan også være personer med aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

Undtaget er personer, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af en betydelig funktionsnedsættelse er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb.

Målet er, at din arbejdsevne skal udvikles, og at forløbet på sigt kan hjælpe dig i arbejde (herunder fleksjob) eller i gang med en uddannelse.

Hvor længe varer et forløb?

Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at du har fået tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ydelse i ressourceforløbet?

Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ressourceforløbsydelse. Den er som hovedregel på niveau med kontanthjælp, men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst og formue.

Senest opdateret 11.12.2017