Ressourceforløb – formål, varighed og ydelse

Et ressourceforløb er et længerevarende forløb, der består af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Ressourceforløb tilkendes især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig, tværfaglig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension.

Men det kan også være personer med aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

Målet er, at din arbejdsevne skal udvikles, og at forløbet på sigt kan hjælpe dig i arbejde (herunder fleksjob) eller i gang med en uddannelse.

Hvor længe varer et forløb?

Ressourceforløb kan vare i et til tre år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at du har fået tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ydelse i ressourceforløbet?

Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ressourceforløbsydelse. Den er som hovedregel på niveau med kontanthjælp, men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst og formue.

Læs mere om ressourceforløb og satser for ressourceforløbydelse på Borger.dk

Senest opdateret 04.05.2023