Tilskud til tandbehandling - læs om dine muligheder

Har du en gigtsygdom, der går ud over tænderne, kan det blive en økonomisk udfordring at passe på godt på dem.

Her får du et overblik over dine muligheder for at få tilskud til tandbehandling.

Det er vigtigt at vide, at du kun får tilskud til behandlinger, der er påbegyndt, efter ansøgningen er godkendt.

Sjögrens syndrom

Hvis din reumatolog har stillet diagnosen Sjögrens syndrom, kan du efter Sundhedslovens § 166 søge økonomisk tilskud til løbende tandpleje og behandling af tandsygdomme. Det kræver, at tandproblemerne er opstået efter, du har fået diagnosen og som følge af din sygdom. Din tandlæge skal indsamle den nødvendige dokumentation for det, og så udfylder I sammen et ansøgningsskema til kommunen. Du vil måske blive indkaldt til en forundersøgelse hos Regionstandplejen, før ansøgningen eventuelt godkendes.

Andre gigtsygdomme

Hvis du som følge af anden gigtsygdom end Sjögrens syndrom har behov for tandbehandling, og du ikke selv kan betale udgifterne, afhænger dine muligheder af din økonomi og livssituation.

Til dig der er folke- eller førtidspensionist

Du har mulighed for at søge din kommune om helbredstillæg under følgende betingelser:

  • Du er folkepensionist, eller du er blevet tilkendt førtidspension før 2003.
  • Behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
  • Din og eventuel ægtefælle eller samlevers samlede formue overstiger ikke 95.800 kroner.

Har du brug for mere avanceret tandbehandling som kroner, broer, implantater eller proteser skal du i stedet søge om udvidet helbredstillæg.

Du kan også søge personligt tillæg, som både kan gives alene eller ud over helbredstillæget. Det kan blandt andet bruges til at dække din egenbetaling af den udgift, du ikke får dækket af helbredstillægget. Du skal have det særligt svært økonomisk for at få personligt tillæg, og kommunen foretager derfor en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold.

Til dig der er på offentlig ydelse

Er du på integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller andre ydelser der svarer dertil, kan du søge tilskud til tandbehandling efter Aktivlovens § 82. For at få tilskud skal du være særligt svært økonomisk stillet, og tilskuddet gives som en engangsudbetaling. Du skal derfor søge på ny, hver gang der opstår behandlingsbehov

Har du ikke mulighed for at få tilskud, tilbyder de fleste tandlæger at dele regningen op i flere mindre dele eller at lave en afdragsordning.

Er du i tvivl om dine muligheder, kan du altid ringe til Gigtforeningens rådgivning.

Senest opdateret 19.01.2024