Leddegigt kan ikke overføres ved blodtransfusion

Myten om, at leddegigt kan overføres via blod, er nu aflivet. Ny forskning støttet af Gigtforeningen viser, at der ikke er nogen risiko for at udvikle leddegigt ved at modtage blod fra en bloddonor, der senere udvikler sygdommen.

Ny dansk forskning viser, at man ikke kan give leddegigt videre ved at donere blod. Det fortæller Søren Andreas Just, leder af forskningsprojektet og specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling, Svendborg Sygehus.

"Mennesker med leddegigt, der tidligere har været bloddonorer, kan nu være helt sikre på, at de ikke har påført nogen sygdommen. Med vores forskning lægger vi nemlig forestillingen om, at man kan overføre leddegigt via blod, i graven."

Baggrunden for, at man overhovedet har tænkt på, at leddegigt kunne overføres via blod, er, at flere af de faktorer, der findes i blodet hos personer med leddegigt, allerede er til stede, før sygdommen bryder ud. Det drejer sig f.eks. om en højere koncentration af visse celletyper og specifikke antistoffer (gigtfaktorer).

"Derfor har man godt kunnet forestille sig, at personer, som var ved at udvikle leddegigt, ville kunne give sygdomsfaktorerne videre til andre via blodtransfusion," forklarer Søren Andreas Just.

Undersøgt på kryds og tværs

I Skandinavien har vi utrolig detaljeret viden om, hvem der har givet blod, og hvem der har modtaget blod, fordi vi har en stor, fælles database, SCANDAT, hvor alle oplysninger om bloddonorer og -modtagere registreres. Databasen indeholder ikke kun oplysninger om, hvordan personerne havde det, da de enten gav eller fik blod, men også om, hvordan det er gået dem senere hen.

Søren Andreas Just og hans kolleger analyserede data fra 900.000 blodmodtagere og deres bloddonorer fra Danmark og Sverige. De undersøgte først, hvor mange af både modtagerne og donorerne der senere udviklede leddegigt. Herefter sammenlignede de data fra personer, der havde modtaget blod fra donorer, som senere udviklede leddegigt, med personer, der fik blod fra donorer uden leddegigt.

De undersøgte også, om det gjorde en forskel, hvis bloddonoren havde gigtfaktorer i blodet, samt om der var en ophobning af leddegigttilfælde omkring visse donorer. Alle analyser pegede på det samme: Der var ingen øget risiko for at udvikle leddegigt ved at modtage blod fra personer, som senere udviklede leddegigt. Der fandtes heller ikke en ophobning af leddegigttilfælde omkring visse bloddonorer.

"Vi har virkelig undersøgt det på kryds og tværs, men vi finder ingen som helst tegn på, at en blodtransfusion fra en person med forstadier til leddegigt medfører øget risiko for, at blodmodtageren også får sygdommen," understreger Søren Andreas Just.

Kan stadig ikke donere blod

Ifølge de danske regler medfører en autoimmun muskel-, gigt-, hud- eller bindevævssygdom oftest permanent udelukkelse fra at kunne donere blod. Selvom det nye studie slår fast, at leddegigt ikke kan overføres via blodtransfusion, mener Søren Andreas Just ikke, at det kommer til at betyde, at mennesker med leddegigt nu kan donere blod.

"Reglerne omkring blodtransfusion er meget strikse, så dette studie kommer ikke til at ændre på, at personer med leddegigt ikke må være bloddonorer. Mange med leddegigt får desuden medicin, enten i perioder eller hele tiden, og det må ikke kunne overføres i det blod, man giver videre," forklarer han.

Kompleks problemstilling

Søren Andreas Justs undersøgelse har også givet mere viden om, hvilken indflydelse de forskellige faktorer, som findes i blodet, har for udviklingen af leddegigt.

"Vi kan se, at leddegigt ikke alene opstår ud fra faktorer i blodet, men at det er en langt mere kompleks problemstilling, hvor det også handler om gener og miljøfaktorer, som skal spille sammen, for at sygdommen opstår. Idéen om, at det udelukkende skulle være faktorer i blodet, som kan udløse leddegigt, har vi ikke fundet belæg for," siger han.

Største studie af sin art


Studiet er udført i samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Statens Serum Institut og Karolinska Institutet i Stockholm.

Det er det første studie, der har undersøgt, om leddegigt kan overføres via blodtransfusion, ved at følge både bloddonorer og blodmodtagere via registre.

Studiet, der er det største og mest detaljerede, som er udført på området, har været offentliggjort i et af de mest betydningsfulde gigttidsskrifter i verden, Annals of the Rheumatic Diseases.

Foto: Alex Tran

Publiceret 13.11.2018