Udbredt smertemedicin kan måske forstyrre hormonbalancen hos mænd

Et nyt dansk-fransk studie peger på en mulig sammenhæng mellem mænds brug af smertestillende medicin med ibuprofen og ændring af hormonbalancen.

Ny forskning peger på, at udbredt smertemedicin kan forstyrre hormonbalancen hos mænd

Resultaterne fra studiet tyder således på, at ibuprofen ved langtidsbrug kan påvirke testosteronproduktionen og muligvis forårsage fertilitetsproblemer hos mænd.

Ibuprofen tilhører den medicingruppe, der kaldes NSAID, og er et af de hyppigst anvendte midler mod led- og muskelsmerter. Udover at lindre smerterne, dæmper det også eventuel inflammation. Medicin, der indeholder ibuprofen, fås i håndkøb, hvilket Gigtforeningen og en række eksperter gennem flere år har påpeget som et problem.

Studiet omfattede 31 mænd og er for lille til at drage endelige konklusioner. Men Lægemiddelstyrelsen vil sammen med de øvrige EU-lande se nærmere på resultaterne og den øvrige litteratur på området og på den baggrund vurdere eventuelle konsekvenser.

”Jeg er helt enig i Lægemiddelstyrelsens konklusion: At studiet er for lille til at drage en endelig konklusion, men at der er behov for yderligere undersøgelser, som belyser mulig påvirkning af ibuprofen på mænds fertilitet,” siger Gigtforeningens reumatolog, overlæge, ph.d. Henrik Skjødt. ”Generelt bør ibuprofen bruges i kort tid med så lav dosis som muligt, og reumatologer er i forvejen restriktive i forhold til at ordinere NSAID, så der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at ændre på behandlingspraksis. Det er imidlertid et problem, at ibuprofen fås i håndkøb, så lægerne har ikke fuld kontrol over anvendelsen.”

Publiceret 10.01.2018