Rygestop: Blæs røgen et stykke

Det kan virke uoverkommeligt at stoppe med at ryge, men der behøver ikke nødvendigvis være langt fra tanke til handling. Ønsker du at lægge cigaretterne på hylden, findes der mange rygestoptilbud, som kan støtte dig i din beslutning. Her får du et overblik over mulighederne for at blive røgen kvit.

Rygning er både en vane og en social aktivitet, der også virker stress-dæmpende. Men røg skader helbredet. Og for dig, der har leddegigt, har rygning i særdeleshed negative følger, da tobakken blandt andet kan medføre, at medicinen ikke virker efter hensigten. Det er derfor en god idé at lægge cigaretterne på hylden. Og det er ikke en beslutning, du behøver at stå alene med!

Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver 20–30 procent røgfrie, hvis de får hjælp, mens kun fire procent har succes med at undvære tobakken, hvis de står alene med rygestoppet. Heldigvis udbyder landets kommuner rygstoptilbud, som på forskellig vis tager hånd om og støtter dig i din beslutning

Telefonrådgivning

Stoplinjen er et telefonisk rygestoptilbud til alle danskere. Tilbuddet er etableret som et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet og Københavns Kommune.

 • Du kan ringe til Stoplinjen og tale med en person, der er uddannet i at rådgive om rygestop. Al rådgivning er gratis, og du kan være anonym.
 • Stoplinjen har overblik over de enkelte kommuners rygestoptilbud.
 • Ring til Stoplinjen på tlf. 80 31 31 31 mandag–torsdag, kl. 10–20 og fredag kl. 10–16
 • Sender du en sms med teksten ”rygestop” til 1231, bliver du ringet op af en medarbejder, som kan hjælpe dig videre.

Rygestopkurser

Rygestopkurser retter sig mod dig, der ønsker hjælp til at stoppe med at ryge, men synes at fællesskabet med andre i samme situation er motiverende. Stort set alle landets kommuner tilbyder gratis rygestopkurser, ligesom de fleste apoteker.

 • Stoplinjens hjemmeside kan du se, om din kommune eller dit lokale apotek udbyder kurser. Her finder du også information om apotekernes tilbud
 • Et rygestopkursus strækker sig over halvanden måned. Kurset forbereder dig på rygestoppet og støtter dig efterfølgende i at fastholde stoppet.
 • Kurset ledes af en rådgiver, som giver dig værktøjer til at komme igennem dit rygestop, holde vægten og fortsætte dit røgfrie liv. Det er essentielt for udbyttet, at du støtter andre og deler ud af dine erfaringer.
 • Nogle kommuner og apoteker tilbyder også individuel rygestoprådgivning med nogenlunde samme indhold.

Digital støtte

Et rygestop betyder ikke nødvendigvis, at du skal ringe til nogen eller sidde ansigt til ansigt med en rådgiver. Der findes en række digitale værktøjer, som støtter dit rygestop. De er gratis at downloade og benytte.

 • "E-kvit" er en app udviklet af Danmarks Apotekerforening, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. Med en profil på e-kvit får du løbende støttende sms’er og e-mails, ligesom du kan se videoer, hvor andre deler deres erfaringer og råd til rygestoppet.
 • "XHALE" er en app målrettet personer under 25 år. Foruden sms- og e-mail-services kan du finde øvelser, videoer og blogs på www.XHALE.dk.

Rygestopmedicin

Der findes flere forskellige typer rygestopmedicin og nikotinprodukter, som virker ved at mindske dine nikotin-abstinenser – og dermed gør det lettere for dig at kvitte cigaretterne.

 • Nikotinprodukter fås i håndkøb, mens rygestopmedicin er receptpligtig. Det har vist sig, at chancen for at blive røgfri er størst, hvis man kombinerer nikotinprodukter eller rygestopmedicin med rygestoprådgivning, men nikotinprodukter og rygestopmedicin er også effektive i sig selv.
 • Nogle kommuner yder tilskud til nikotinprodukter og rygestopmedicin, hvis du samtidig deltager i et rygestopforløb.
 • Rygestopmedicin og nikotinprodukter må højst anvendes et halvt år i træk. Du bør søge råd om, hvordan de skal bruges hos den kommunale rygestoprådgiver eller på apoteket.

Alternativ behandling

Nogle tidligere rygere har gode erfaringer med at gøre brug af alternative metoder til at få bugt med rygetrangen.

 • Hypnose og akupunktur er de mest brugte metoder.
 • Sundhedsstyrelsen vurderer imidlertid, at de alternative metoder ikke er tilstrækkeligt dokumenterede, og anbefaler dem derfor ikke.

Hvad med E-cigaretter?

Da der hersker betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af brugen af e-cigaretter, både med og uden nikotin, og især på langt sigt, fraråder Sundhedsstyrelsen, at du bruger e-cigaretter både som erstatning for almindelig tobak og som rygeafvænning. Desuden mangler der viden om, hvordan e-cigaretternes emission (udslip) påvirker dem, der udsættes for det. Det gælder især for gravide og børn, hvorfor e-cigaretter så vidt muligt ikke bør bruges indendørs eller i nærheden af børn og gravide.

Tekst: Anne Mette Steen-Andersen

Vil du vide mere?


Ønsker du mere viden om rygestop og rygestoptilbud kan du læse pjecen ”Rygestopguide”, som ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her finder du også filmen ”Et godt liv uden røg”, hvor tidligere rygere deler ud af deres erfaringer med rygning og rygestop.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Stoplinjen, Apotekerne og min.medicin.dk

Publiceret 12.09.2017