Hver 5. voksne lever med kroniske smerter – flere kommer til

Borgermøde om kroniske smerter i Aarhus, Odense og København:

På tre borgermøder i Aarhus, Odense og København sætter Gigtforeningen og smerteforsker, professor Lars Arendt-Nielsen, fokus på at leve godt med kroniske smerter. Anledningen er, at 2016 er internationalt ledsmerteår.

Tusindvis af danskere lever med smerter, og alt tyder på, at flere kommer til det i fremtiden.

Gigtforeningen og professor Lars Arendt-Nielsen, der er én af verdens førende smerteforskere, inviterer i oktober og november til borgermøder i Aarhus, Odense og København, hvor fire af landets førende eksperter inden for hvert deres felt vil give gode råd om at leve med kroniske smerter.

"Et er selv udfordringen ved at have ondt hele tiden. Noget andet er, at der ofte kommer en række følgevirkninger i kølvandet på kroniske smerter. Det kan være depression, skilsmisse eller arbejdsløshed," siger professor, dr.med. Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet.

Han tilføjer, at mange smertepatienter ikke føler, at de bliver taget alvorligt.

Tidlig indsats er vigtig

I Danmark lever hver femte voksne med kroniske smerter, og den hyppigste årsag er sygdom i led, ryg og muskler – som f.eks. gigt. Ifølge en undersøgelse fra Gigtforeningen oplever hver fjerde med konstateret gigt, at deres egen læge har svært ved at forstå deres smerte, ligesom hver femte føler sig isoleret på grund af smerter. Det er derfor et emne, som Gigtforeningen er meget optaget af.

"Det er afgørende med en tidlig indsats over for mennesker med kroniske smerter, så vi undgår en nedadgående spiral, hvor smerterne betyder sygefravær, medicinforbrug og behandling. Mange smerter kan nemlig forebygges, så flere fastholdes på arbejdsmarkedet. Det vil være godt, både for den enkelte og samfundet," siger direktør Mette Bryde Lind hos Gigtforeningen.

Hun ønsker derfor politisk handling:

"Der er et stor behov for en national handlingsplan mod smerter, da smerter rammer mange i dag, og vi ved, at endnu flere bliver ramt fremover. Udover en tidligere indsats skal vi blandt andet også have uddannet sundhedspersonalet bedre i smerter," siger Mette Bryde Lind.

På borgermødet er der mulighed for at blive opdateret på den nyeste viden om smerte og få konkrete råd til, hvordan den enkelte bedst muligt håndterer smerter.

Læs mere om borgermøderne

Fakta om smerter

  • Hver 5. voksne lever med kroniske smerter.
  • Hver 4. voksne med konstateret gigt oplever, at deres egen læge har svært ved at forstå deres smerte.
  • Hver 5. voksne med konstateret gigt føler sig isoleret på grund af smerter.
  • Den hyppigste årsag til smerter er sygdom/problemer i led, ryg og muskler.
  • Alt tyder på, at antallet af danskere med smerter vil stige i fremtiden.

For yderligere oplysninger
Anne Reinholdt, kommunikationschef, Gigtforeningen, tlf.: 27 15 70 67

Publiceret 13.10.2016