Nye mål i sundhedsvæsenet skal gælde alle diagnoser

"Det er da positivt, at regeringen og Danske Regioner vil sikre et sundhedsvæsen, der "rent faktisk gør en forskel for patienterne". Der er i det hele taget mange gode intentioner i det netop offentliggjorte udspil. Nu ser vi frem til at få præsenteret de konkrete mål.”

Det siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen. Hun understreger, at det for mennesker med gigt er vigtigt med for eksempel sammenhængende behandlingsforløb og mere patientinddragelse, som parterne netop lægger op til.

"Denne gang er derfor det afgørende, at målene kommer alle patienter til gavn – uanset diagnose. Vi har tidligere oplevet, hvordan politiske indsatser alene har fokuseret på udvalgte og højt profilerede sygdomme," siger hun.

Mette Bryde Lind peger desuden på, at sundhed begynder langt væk fra sygehusene, og at det derfor er vigtigt, at der bliver sat konkrete, nationale mål, der inkluderer alle aktører:

"Behandling er meget mere end det, patienten oplever på sygehuset. For eksempel bliver kommunerne en stadig vigtigere aktør. Behandling handler derfor også om meget af det, kommunerne kan tilbyde, som træning og patientuddannelse. Det er derfor væsentligt, at der også sættes mål for indsatsen i det nære sundhedsvæsen." 

Kontakt os for flere oplysninger eller kommentarer

Publiceret 06.04.2016