Foredrag om Reden Odense og stedets tilbud

Dato/tid: 04.03.2019 kl. 10:00
Sted: Vestervold Aktivitetscenter
Kongens Bastionvej 2
5800 Nyborg
Pris: Medlem:
Ikke-medlem: 50 kr.
Tilmelding:

Til Birgit Vendt Hansen, tlf. 25 72 23 05, e-mail birgit.jorn@mail.dk

Arrangør: Nyborg lokalgruppe

Kom deltag i et spændende medlemsmøde, hvor Mette Guul kommer på besøg. Mette er leder i Reden Odense, og hun vil fortælle om Redens tilbud.

Om Reden

Reden er en del af KFUKs Sociale arbejde og har siden 1990 arbejdet for socialt udsatte kvinder over 18 år. Kvinderne i Reden Odense slås ofte med mange og svære problemstillinger såsom misbrug, prostitution, psykiske vanskeligheder, hjemløshed og generel udsathed.

Reden et anonymt fristed for kvinder, hvor kvinderne kan få en pause fra miljøet på gaden. Redens mål er at reducere skadesvirkninger og igennem omsorg og motivation gøre den enkelte kvinde i stand til at blive "herre i eget liv".

Reden er i besiddelse af stor viden og kompetence inden for området socialt udsatte kvinder, med særlig kompetence inden for gadeprostitution og misbrug.

Praktisk

Som medlem af Nyborg loaklgruppe betales 100 kroner i deltagergebyr for hele året inden udgangen af januar måned. Dette gebyr dækker udgifter til foredragsholdere, øvrige administrative udgifter m.m.