Generalforsamling i Bornholmskreds

Dato/tid: 19.02.2020 kl. 17:00
Sted: Aakirkeby-Hallerne
Grønningen 5
3720 Aakirkeby
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 13. februar til Gigtcentret på tlf. 56 95 88 77 eller e.mail gfbornholm@gmail.com

Arrangør: Bornholmskreds

Vil du være med til at sætte dit præg på Gigtforeningens arbejde i dit lokalområde? Så kom til generalforsamling hos Gigtforeningens Bornholmskreds. 

På generalforsamlingen får du en status på året, der er gået, både lokalt og i Gigtforeningen generelt. Du bliver også præsenteret for tankerne om 2020 og får mulighed for at byde ind med forslag til kommende aktiviteter. Der vil være en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat i Gentofte til stede, som du får mulighed for at stille spørgsmål til.

På generalforsamlingen er der valg til Kredsbestyrelsen, og du har mulighed for at melde dig som frivillig. 

Medlemmer af Gigtforeningen har stemmeret og dermed indflydelse i den lokale kreds – så kom og gør din stemme gældende.

Efter generalforsamlingen spiser vi alle middag sammen. 

Praktisk

  • Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne.
  • Husk at medbringe gyldigt medlemskort.
  • OBS! Du skal tilmelde dig middagen, hvis du gerne vil spise med.