Uddelingsstrategi: Rammerne for Gigtforeningens forskningsstøtte

Her kan du læse om rammerne for Gigtforeningens forskningsstøtte. Uddelingsstrategien forklarer, hvordan midler til forskning bliver forvaltet.

Gigtforeningens uddelingsstrategi er retningsgivende for forskningsrådets uddelinger og tager afsæt i den aktuelle udvikling inden for gigtforskning. Der er gjort enorme fremskridt gennem gigtforskning de seneste årtier. Forskning, som Gigtforeningen også har bidraget til med støtte. Der er dog stadig meget, der kan gøres i forhold til at forstå sygdommene og blive i stand til at behandle dem med bedre resultater - og forhindre dem i at opstå.

Læs om Gigtforeningens forskningsråd

For at gøre bedst mulig gavn er uddelingernes fokus og langsigtede mål for forskningsrådet i de kommende år:

Styrket dansk gigtforskning

Muliggøre, at dansk gigtforskning bliver igangsat og styrket ved at:

  • Støtte forskning af høj kvalitet inden for alle områder, der kan omsættes til større forståelse af gigtsygdomme og bedre livskvalitet for patienterne.
  • Medvirke til, at forskningsprojekter kan tiltrække finansiering fra andre kilder.
  • Inspirere til udvikling af samarbejde med andre forskere og forskningsmiljøer nationalt og internationalt.

Patientinvolvering

Fremme patientrelevant forskning ved at:

  • Inspirere forskere til at fokusere på emner og problemstillinger, der er vigtige for mennesker med gigt.
  • Inddrage patienter i bedømmelse af forskningsansøgninger.
  • Støtte og tilskynde til, at forskere involverer patientrepræsentanter, som har erfaringer fra livet med gigt, i forskellige faser af forskningsprocessen lige fra forskningsideer til udførelse og formidling af resultater.

Læs mere om inddragelse af patienter i forskning

Unge forskere

Anspore unge forskere til en karrierestart inden for gigtforskning ved at:

  • Støtte ph.d.-studier inden for forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering.
  • Støtte unges deltagelse i internationale konferencer og symposier, hvor de fremlægger deres forskning blandt mulige samarbejdspartnere.
  • Anerkende unge studerende og unge talentfulde forskere ved tildeling af priser.

Læs mere om uddelingsstrategien 2023-2027 for Gigtforeningens forskningsråd

Senest opdateret 06.05.2024