Etiske retningslinjer for Gigtforeningens indsamlinger

Gigtforeningen er medlem af ISOBRO (IndSamlingsOrganisationernes Brancheorganisation), hvilket betyder at vi følger et sæt fælles indsamlingsetiske retningslinjer. Alle ISOBRO-medlemmer skal være godkendt af myndighederne til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren, som beskrevet i Ligningslovens § 8A. Se liste over godkendte organisationer på SKATs hjemmeside.

Herudover er indsamlingsområdet reguleret af Indsamlingsloven fra 2014, som administreres af Indsamlingsnævnet. Læs mere om Indsamlingsnævnet.

ISOBRO – god skik i indsamlingssektoren

ISOBRO er brancheorganisation for en stor del af de danske indsamlingsorganisationer. Da organisationen blev etableret i 2001, eksisterede der ikke et fælles regelsæt for "god skik" på tværs af indsamlingssektoren. ISOBROs Indsamlingsetiske Retningslinjer blev indført i 2004 og er senest revideret i 2016.

Se retningslinjerne på ISOBROs hjemmeside
Isobro logo
Se retningslinjerne på ISOBROs hjemmeside