Søg støtte til din forskning – sådan søger du hos Gigtforeningens forskningsråd

Søg støtte til din forskning i Gigtforeningens forskningsråd. Læs mere om, hvad du kan søge midler til – og hvordan du gør.

Foto: Jesper Balleby

Elektronisk ansøgningsskema

Når du vil søge om støtte til din forskning eller indstille en forsker til en af Gigtforeningens priser, skal du oprette en profil på Gigforeningens elektroniske ansøgningsskema.

Her vælger du det skema, der passer til den ansøgning eller indstilling, du vil skrive. 

Før du sender din ansøgning, skal du læse om de krav, den skal opfylde. Vær også opmærksom på ansøgningsfristerne.

Læs Gigtforeningens uddelingsstrategi

Læs om betingelser

Læs om opslag og ansøgningsfrister

Send din ansøgning til forskningsstøtte

Bedømmelse af din ansøgning

Du kan læse om, hvordan din ansøgning bedømmes her:

Bedømmelse af din ansøgning (pdf)

Læs også 'Sådan udvælger Gigtforeningens forskningsråd de bedste projekter til forskningsstøtte'

Hyppige årsager til, at ansøgningen ikke opnår støtte

 • Projektet falder uden for, hvad Gigtforeningens forskningsråd opfatter som gigtrelevant.
 • Ansøgningen mangler nødvendige statistiske overvejelser og/eller styrkeberegninger for at sandsynliggøre, at projektet kan besvare de opstillede forskningsspørgsmål.
 • Det fremgår ikke klart for bedømmerne, hvad der er nyt ved et projekt, der tidligere er støttet af Gigtforeningen, og som søger ’merbevilling’.
 • Bedømmerne vurderer, at den valgte metode ikke er egnet til at gennemføre projektet.
 • Der var mange ansøgninger, og nogle havde en højere kvalitet eller var mere relevante for Gigtforeningen at støtte. Et afslag betyder altså ikke nødvendigvis, at din ansøgning eller dit projekt ikke er godt nok, men måske kan det optimeres.

Bevillingskriterier

Medlemmer af forskningsrådet tager udgangspunkt i følgende kriterier, når de bedømmer din ansøgning:

 • Relevans: Bidrager projektet til forbedringer på gigtområdet?
 • Originalitet: Er projektets problemstilling tydelig og original?
 • Forskningsmæssig kvalitet: Passer design, metoder og analyser til projektets mål?
 • Ansøger: Har ansøgeren kvalifikationer til at udføre projektet?
 • Forskningsmiljø: Underbygger det videnskabelige forskningsmiljø projektet?
 • Budget: Er omkostningerne realistiske, og er der sammenhæng mellem udgifter og det forskningsmæssige udbytte?
 • Gennemførlighed: Er der adgang til de nødvendige forskningsfaciliteter og forsøgspersoner for at gennemføre projektet, og er det realistisk at gennemføre projektet ud fra den relevante statistiske plan, projektperiode mv.?
 • Patientinvolvering: Involvering af patientrepræsentanter i projektets forskellige faser vil blive vurderet positivt, og fravalg af patientrepræsentanter i projektet skal begrundes.

Alle får svar

Alle modtager svar på deres ansøgning. Svaret sendes pr. mail til den adresse, du har anført i ansøgningen. Gigtforeningen giver ikke begrundede afslag, medmindre der er tale om administrative afslag, hvor ansøgningen ikke lever op til helt formelle krav. 

Du kan undgå administrative afslag ved at læse opslaget og ansøgningsbetingelserne grundigt igennem, inden du sender din ansøgning.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til Gigtforeningen

Senest opdateret 06.05.2024

Gigtforeningen guider: Sådan skriver du en god ansøgning

Din forskning skal bringe ny viden og være til gavn for mennesker med gigt. Og så er det vigtigt, at du inddrager patienterne. Professor Lene Wohlfahrt Dreyer og professor Bente Appel Esbensen er medlemmer af Gigtforeningens forskningsråd. I filmen fortæller de, hvad de lægger vægt på, når de vurderer din ansøgning.

Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
Klik her for at tillade cookies