Inddrag patienter i din forskning – derfor er patientrepræsentanter vigtige

Gigtforeningen har samlet en række guides, gode råd og vigtige sider til dig, der forsker og gerne vil inddrage patienter i dine projekter.

Foto: Andreas Haubjerg

Derfor er patientrepræsentanter vigtige for din forskning

Når Gigtforeningens forskningsråd bedømmer ansøgninger, har det betydning, at patientrepræsentanter inddrages aktivt i forskningsprocessen, hvor det er relevant. Inddragelsen indebærer, at patientrepræsentanter har en rolle som partnere i forskerteamet. Så der er tale om forskning med patienter - ikke patienter. 

Patientrepræsentanter kan bl.a.

 • Øge relevansen af forskningsspørgsmål
 • Fremme rekrutteringen af forsøgspersoner
 • Styrke udbredelsen af forskningsresultaterne
 • Forbedre forskningen

Læs guide til patientinddragelse

Få indsigt i gigtpatienters ønsker til forskningsemner 

Involvering af patientrepræsentanter i forskning er stadig forholdsvis nyt for en del forskere og patienter. Det er i dag meget forskelligt, hvordan reumatologiske patientrepræsentanter i forskning rekrutteres, og hvordan forskere og patientrepræsentanter forberedes på samarbejdet. Nogle patienter bliver udvalgt af deres behandlere til enkeltprojekter, andre patienter, som på Dansk Gigthospital i Sønderjylland, sidder med i et brugerråd.

Den stigende interesse for at inddrage patientrepræsentanter i reumatologisk forskning har også internationalt ført til behov for at dele viden. 
The Rheumaction Council er et internationalt interessefællesskab, der har som sit primære fokus at udbrede kendskabet til området og give et overblik over den nyeste udvikling.

Læs mere om interessefællesskabet The Rheumaction Council

Sådan kommer du i gang

Nedenfor finder du anbefalinger til, hvordan du kan inddrage patientrepræsentanter i din forskning. Lad dig også inspirere af citater, hvor både forskere og patienter fortæller om deres erfaringer.

 • EULARs 8 anbefalinger

  European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) har i et samarbejde mellem patienter og forskere udviklet 8 anbefalinger for involvering af patientrepræsentanter i videnskabelige projekter. Anbefalingerne blev udgivet i 2011 og giver praktisk vejledning i at organisere inddragelsen.

  De 8 anbefalinger

  1. Patientrepræsentanter i forskning anbefales kraftigt i klinisk forskning og i udarbejdelse af anbefalinger og retningslinjer. Deltagelse bør overvejes i alle andre forskningsprojekter.
  2. Patientrepræsentanter i forskning bør overvejes i alle forskningsprojektets faser for at sikre erfaringsbaseret viden med det formål at forbedre forskningsprocessens relevans, kvalitet og validitet.
  3. Mindst to patientrepræsentanter bør involveres i hvert projekt.
  4. Rekruttering og udvælgelse af potentielle patientrepræsentanter i forskning bør understøttes med en klar beskrivelse af den forventede indsats.
  5. I udvælgelsen af patientrepræsentanter i forskning bør følgende overvejes: Kommunikative evner, motivation og gennemslagskraft i et team.
  6. Forskningslederen skal fremme og opmuntre patientrepræsentantens deltagelse og desuden være opmærksom på særlige behov.
  7. Forskningslederen skal sikre, at patientrepræsentanten modtager den information og instruktion, deres rolle kræver.
  8. Patientrepræsentantens bidrag i projektet bør anerkendes på passende måde, herunder medforfatterskab, hvis det er berettiget.

  EULARs 8 anbefalinger for involvering af patientrepræsentanter i forskningsprojekter er lægmandsoversat af Gigtforeningen.

  Læs mere om Gigtforeningens medlemskab af EULAR

 • Det siger forskerne om at inddrage patientrepræsentanter

  Forskere udvælger de patientrepræsentanter, de finder mest egnede til at bidrage til deres forskningsprojekt. 

  Lektor og forskningsleder Bente Appel Esbensen, KU og Rigshospitalet Glostrup

  "Det er værdifuldt i den type projekter, jeg laver, fordi patienterne kommer med nogle andre perspektiver, forslag og synspunkter, jeg ikke selv ville være kommet på. Det er ikke sådan, at vi retter os ind efter alt, hvad patienterne mener. Der er en dialog og respektfuldhed omkring, at patienter ved noget, og at jeg som forsker ved noget andet. Med de oplevelser, jeg har fået, kunne jeg ikke finde på at undlade patientrepræsentanterne i min forskning. Men det er ikke sikkert, at det er værdifuldt i alle typer af projekter."

  Overlæge og lektor Lene Dreyer, Aalborg Universitetshospital

  "Jeg har valgt at have patienter med, dels fordi det er et krav og oppe i tiden, men også for at få patientperspektivet på vores forskning. På den måde sikres, at vi forsker for patienterne skyld. Det er jo essensen af det hele."

  Afdelingslæge, ph.d.-studerende Dorota Paulina Kuettel, Dansk Gigthospital

  "I flere år har patientrepræsentanter været en naturlig del af forskningsprocessen på Gigthospitalet baseret på praktiske erfaringer. Patientrepræsentanterne har en aktiv rådgivende rolle fra den tidlige fase i forskningsprocessen, hvor man får idéen til et projekt samt i det næste trin. I udarbejdelsen af patientinformation til deltagere i projektet har jeg fået en del input fra patientrepræsentanten, så patienterne bedst muligt forstår, hvad projektet går ud på."

 • Det siger patientrepræsentanterne om at bidrage i forskerteamet

  Patientrepræsentanter bidrager med viden og erfaringer på et rådgivende niveau i forskerteamet.

  Lena Andersen, Nyborg. Fik diagnosen leddegigt i 1994

  "Jeg har mange års erfaringer og oplevelser med min sygdom. Min primære rolle er at se på forskningsprojektet med patientens øjne. Hvis det er et spørgeskema, der skal sendes ud til patienter, så er der ofte for mange ord på. Som patient kan jeg bidrage med mine erfaringer som patient og gøre skemaerne mere relevante, forstålige og simple."

  Kim Jensen, Helsingør. Fik diagnosen leddegigt i 1988

  "Det er rart at kunne bruge gigten konstruktivt. Jeg lærer hele tiden nyt i processen, og jeg kan godt lide udfordringerne i det. En af udfordringerne er, at der kan indgå fagtekster på engelsk, men det har ikke generet mig."

  Anne Marie Holm, Aabenraa. Fik diagnosen leddegigt 1992

  "Dem, der forsker, har ikke selv prøvet at have gigt. Jeg ved, hvordan det føles. Jeg meldte mig, fordi min hjælp måske kan være med til at hjælpe andre, der er i samme situation som mig selv."

 • Kurser om patientinddragelse i forskning

  Danske Patienter – ViBIS udbyder bl.a. løbende kurser for forskere, der ønsker at vide mere om patientinddragelse i forskning.

  Du kan holde øje med kurser på Danske Patienters hjemmeside 

  EULAR – European Alliance of Associations for Rheumatology - udbyder bl.a. online-kurser på engelsk for patienter, der ønsker at deltage som patientrepræsentanter i forskningsprojekter.

  Du kan finde mere information og holde øje med ansøgningsfrister på Eulars hjemmeside

 • Praktiske tips til at matche patienter til dit projekt

  Nogle forskere kan have svært ved at få deres ønsker om at inddrage patientrepræsentanter til at stemme overens med realistiske bidrag fra mennesker, der lever med gigtsygdomme.

  Få praktiske tips til at matche patienter med dit forskningsprojekt og hjælp til at undgå uhensigtsmæssige situationer og misforståelser

Senest opdateret 29.04.2024