Etiske retningslinjer for erhvervspartnerskab

Gigtforeningen ønsker at indgå i relevante partnerskaber. Vi følger retningslinjer for samarbejde med virksomheder og organisationer udarbejdet af ISOBRO og Danske Patienter.

Vi følger desuden følgende retningslinjer, når vi indgår samarbejde med virksomheder og organisationer:

 • Et partnerskab skal være omfattet af fuld åbenhed.
 • Et partnerskab finder sted i forbindelse med events og kampagner. Vi samarbejder ikke om den daglige drift.
 • Der er fuldstændig uafhængighed mellem samarbejdspartneren og Gigtforeningen.
 • En samarbejdspartners interesser må ikke være uforenelige med Gigtforeningens arbejde.
 • Samarbejdspartnerens produkt, virksomhed og image må ikke vurderes at kunne skade Gigtforeningens anseelse.
 • Enhver omtale af et samarbejde med Gigtforeningen samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter forudgående skriftlig godkendelse hos Gigtforeningen.
 • Gigtforeningens hjemmeside anvendes til information om samarbejdet.

Retningslinjerne gælder både i relation til private og offentlige virksomheder.

Særligt for samarbejde med medicinalindustrien

Gigtforeningen følger Danske Patienters retningslinjer for samarbejde med medicinalindustrien og privathospitaler.

Derudover følger vi følgende retningslinjer:

 • Gigtforeningen samarbejder ikke med medicinalvirksomheder om den daglige drift, kun i forbindelse med events og kampagner. 
 • Medicinalvirksomheder kan støtte Gigtforeningen f.eks. ved at annoncere i Gigtforeningens magasiner, ved events og lignende. Vi følger lovgivningen og tillader ikke annoncer for receptpligtige lægemidler.
 • Gigtforeningen anbefaler ikke specifik medicin, hverken receptpligtig eller ikke-receptpligtig medicin.
 • Gigtforeningen modtager ikke støtte til rejser, uddannelse eller lignende personalemæssige goder.

Bliv erhvervspartner og støt mennesker med gigt

 

Kontakt os vedrørende erhvervspartnerskaber

Søren Gelineck, projektleder
E-mail: sgelineck@gigtforeningen.dk
Tlf.: 39 77 80 07