Vi arbejder for bedre liv og bedre vilkår for mennesker med gigt

Gigtforeningen kæmper for bedre vilkår for mennesker med gigt, og vi støtter og igangsætter livsvigtig forskning.

Molekyler - illustrerer forskning i gigt

Gigtforeningen arbejder for, at mennesker med gigt kan leve et liv uden smerter, ødelagte led og fysiske begrænsninger, og for at de får mulighed for at leve et trygt og aktivt liv under ordentlige vilkår.

 

 • Gigtforeningen kæmper for bedre vilkår formennesker med gigt

  Et sundhedsvæsen med større fokus på gigtpatienter

  Vi mener, at der skal større fokus på at forebygge, behandle og rehabilitere mennesker med gigtsygdomme. Flere skal hjælpes og hjælpes bedre. Det gælder f.eks. personer med kroniske smerter og tabt funktionsevne pga. en gigtsygdom. Vi mener, at en kommende sundhedsreform skal løfte det nære sundhedsvæsen, sikre bedre sammenhænge på tværs af sundhedsvæsenet og fastholde en høj grad af specialisering til gavn for gigtpatienterne.

  Konkret arbejder vi blandt andet for:

  • Ny patientrettighed til træning og patientuddannelse til gigtpatienter med artrose (slidgigt).
  • Ret til en årlig helhedssamtale for kroniske gigtpatienter med fokus på det hele menneske. Der skal være tid til at se patientens behandlingsforløb i sin helhed og binde det bedre sammen.
  • Flere privatpraktiserende gigtlæger og en udvidelse af udrednings- og behandlingsgarantien til også at gælde privatpraktiserende gigtlæger.
  • Forsikring mod afspecialisering: Gigtsygdomme, hvor behandlingen i dag varetages på sygehuset, fastholdes på sygehuset.

  Et rummeligt arbejdsmarked med plads til flere

  Vi mener, at der er brug for et mere rummeligt arbejdsmarked. Hvor man ikke bliver nedslidt af at gå på arbejde, og hvor man får den rette støtte til at fastholde sit job, hvis gigten sætter sine begrænsninger. Andre er så hårdt ramt af deres sygdom, at de ikke kan arbejde og bør derfor sikres en førtidspension.

  Konkret arbejder vi blandt andet for:

  • At vejen til et fleksjob skal være kortere: Fast track-ordning og lettere at gå fra ordinært arbejde til fleksjob på samme arbejdsplads.
  • Ret til valg af førtidspension, hvis arbejdsevnen er mindre end 10 timer ugentligt og er uden udviklingspotentiale.
  • En afklaringsgaranti så forsørgelsesgrundlaget - som eksempelvis kan være et fleksjob eller førtidspension – afgøres senest 12 måneder efter sygedagpengenes ophør.

   

  Et liv med færre smerter

  Vi mener, at der er brug for mere og bedre hjælp til at håndtere kroniske smerter, som mange med gigt lever med i dag. Smerter er en stor belastning for den enkelte og en hyppig årsag til sygefravær. Derfor skal smerter tages mere alvorligt.

  Konkret arbejder vi blandt andet for:

  • Smertehandlingsplanen fra Sundhedsstyrelsen skal finansieres og implementeres.
  • Etablering af et videnscenter for alternativ behandling med uafhængig forskning af høj kvaliltet.
  • Medicinsk cannabis skal afprøves videnskabeligt i en forsøgsordning, hvor der opsamles evidens.

  Styrket forebyggelse

  Vi mener, at forebyggelsen skal styrkes, så det sunde valg også bliver det nemme valg. Sund levevis betyder noget for udviklingen af visse gigtsygdomme og for gigtpatientens generelle sundhed og risiko for andre kroniske sygdomme. Derfor er mere strukturel forebyggelse nødvendigt.

  Konkret arbejder vi blandt andet for:

  • En folkesundhedslov som skal være en politisk ramme og løftestang til at sikre den nødvendige prioritering af danskernes trivsel, sundhed og livskvalitet.
  • At bekæmpe ulighed i sundhed, så sundhed, sygdom og levetid ikke afgøres af social baggrund eller postnummer.
  • Forebyggelsespakker der sikrer én indgang til alle de kommunale forebyggelsestiltag, og som tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov.
  • At ingen børn og unge skal ryge i 2030.
  • At stoppe medicinspild, fordi al for meget medicin bliver håndteret forkert eller går til spilde til fare for patientsikkerhed, miljø og sundhedsøkonomi.
 • Gigtforeningen støtter og igangsætter livsvigtig forskning

  Gigtforeningen kæmper for, at færre skal være plaget af smerter, nedsat funktion og ringe livskvalitet. Derfor støtter vi forskning i forebyggelse, behandling og helbredelse af gigtsygdomme.

  I de seneste 10-15 år har vi været med til at sætte skub i udviklingen inden for en række forskningsområder – og resultaterne har haft stor og mærkbar betydning for tusindvis af mennesker med gigt – ikke bare i Danmark, men verden over:

  Dansk Reuma Biobank – skræddersyet medicin til den enkelte

  Vi har med etableringen af Dansk Reuma Biobank lagt fundamentet for en helt særlig forskningsindsats. Den skal gøre det muligt at skræddersy behandlingen af mennesker med leddegigt eller andre inflammatoriske gigtsygdomme, allerede fra diagnosen stilles.

  Læs mere om Dansk Reuma Biobank

  Banebrydende forskning i smerter

  I de senere år har vi – som en af de meget få organisationer i Danmark – også støttet forskning i smerter med betydelige beløb. Det har resulteret i ny revolutionerende viden om, hvordan smertesystemet opfører sig ved gigtsygdomme, og den banebrydende forskning har vakt stor opmærksomhed – også internationalt.

  Læs mere om forskning i smerter 

  Bedre behandling af inflammatoriske gigtsygdomme

  Gigtforeningen har banet vejen for en ny behandlingsstrategi inden for leddegigt i form af tidlig diagnose og hurtig behandling. Vi har dermed sørget for en markant ændring i behandlingen af mennesker med leddegigt og en række andre inflammatoriske (betændelsesagtige) gigtsygdomme. Baggrunden var, at vi omkring årtusindeskiftet igangsatte to store studier (CIMESTRA-projektet – og siden fulgte OPERA-studiet).

  Læs mere om behandlingsfremskridt

  Hurtigere udredning

  I begyndelsen af 00’erne var vi med til at skabe store fremskridt inden for billeddiagnostik med det resultat, at det i dag er muligt at diagnosticere en række alvorlige gigtsygdomme langt tidligere. Det betyder, at behandlingen kan igangsættes, før der opstår alvorlige ledskader.

  Læs mere om forskning i gigtsygdomme

  Et løft til forskning i artrose (slidgigt)

  I 2005 etablerede vi forskernetværket DORG (Danish Osteoarthritis Research Group). Formålet var at styrke forskningen i artrose – den store folkesygdom, som i mange år har været overset i forskerverdenen. Det har givet området et tiltrængt løft – og igen var vi med til at sætte Danmark på gigtforskningens verdenskort.

  Læs mere om forskning i artrose

 • Konkrete handlemuligheder for den enkelte

  Gigtforeningen omsætter den nyeste viden om gigt til konkrete handlemuligheder i form af landsdækkende tilbud til mennesker med gigt, som f.eks.:

  • Undervisning i varmtvandsbassin, som tilbydes i ca. 140 varmtvandsbassiner.
  • Aktiviteter i Gigtforeningens 22 kredse.
  • Gigtforeningens samtaletjeneste Samtalemakkere 

  Find arrangementer og aktiviteter nær dig 

  Få mere viden om Samtalemakkere og se, hvordan du tilmelder dig

  Få professionel personlig rådgivning

  Gigtforeningen tilbyder rådgivning til mennesker med gigt og deres pårørende. Hvert år tager Gigtforeningens tværfaglige team af rådgivere imod tusindvis af henvendelser fra mennesker, som har spørgsmål om deres sociale rettigheder, deres arbejdsliv, træning, hjælpemidler eller kost – eller som har brug for hjælp til at håndtere smerter, psykiske problemer og andre af de personlige udfordringer, som kan følge med en kronisk gigtsygdom.

  Gigtforeningens rådgivning består af erfarne professionelle fagpersoner. De har tid til at lytte – og tid til at svare. Og ingen problemer er for store – eller for små.

  Læs mere om Gigtforeningens rådgivning

Senest opdateret 28.08.2023