CIMESTRA-initiativet: Danske forskere revolutionerede behandlingen af leddegigt

I 1998 søsatte Gigtforeningen det banebrydende forskningsinitiativ CIMESTRA. Det kommer til at revolutionere behandlingen af leddegigt – og sætter for første gang dansk gigtforskning på verdenskortet.

Foto: ROPCA m.fl.

Allerede i 1980’erne begyndte man at behandle patienter med leddegigt med methotrexat. Men lægerne var tilbageholdende med at anvende midlet, som er en form for kemoterapi. Så i de første mange år kendte man ikke til methotrexats fulde potentiale. I slutningen af 90’erne henvender en gruppe danske forskere sig til Gigtforeningen.

De vil undersøge, om man ved at behandle patienterne mere konsekvent med methotrexat kan opnå en bedre effekt. Takket være en stor arv kan Gigtforeningen skyde projektet i gang med en donation på 10 mio. kroner.

Intensiv behandling og tidlig diagnosticering = internationalt gennembrud

CIMESTRA fører til et gennembrud i behandlingen af leddegigt. Siden har udsigten til krogede fingre og svært ødelagte led været undtagelsen – ikke reglen.
CIMESTRA viser nemlig at hurtig og konsekvent behandling med methotrexat i de fleste tilfælde kan bremse sygdommen effektivt.

Men effekten af methotrexat viser sig først efter nogle måneder. Derfor giver man samtidig indsprøjtninger med binyrebarkhormon direkte i de led, der er angrebet. Det virker som regel med det samme. På den måde kan man bremse de processer, som fører til ødelagte og deforme led, før skaden er sket.

Kombinationen af langsomtvirkende methotrexat og hurtigtvirkende binyrebarkhormon er stadig den behandling, du som regel får tilbudt først, når du får diagnosen leddegigt.

Lyt til podcast om leddegigt

Moderne scannere sikrer tidlig diagnosticering og bedre overvågning

Det er vigtigt, at behandlingen af leddegigt sættes i gang så hurtigt som muligt – før der sker varige skader. Derfor støtter Gigtforeningen som en del af CIMESTRA også udviklingen af moderne billeddiagnostik som f.eks. ultralyd- og MR-scanning.

  • De moderne scannere gør det muligt at opdage gigten tidligt, så behandlingen kan sættes i gang, før betændelsen har givet alvorlige og uoprettelige ledskader.
  • De gør det også lettere at overvåge, om der er aktivitet i sygdommen, og at placere injektioner med binyrebarkhormon i leddene mere præcist.

CIMESTRA har ændret behandlingen og forandret tilværelsen og fremtidsudsigterne markant for tusindvis af mennesker, der lever med leddegigt – ikke bare i Danmark, men verden over.

Giv dit bidrag til fremskridt i forskningen

Senest opdateret 29.04.2024

100 års forskning i leddegigt

For bare få årtier siden var leddegigt ensbetydende med krogede fingre, ødelagte led og svære smerter. Takket være forskningen har det ændret sig. Fra varme bade og lindrende massage – til nutidens moderne behandling, der har forbedret tilværelsen markant for de fleste leddegigtpatienter. Se filmen, og bliv klogere på udviklingen inden for behandling af leddegigt gennem de seneste 100 år.

Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
Klik her for at tillade cookies