Hver fjerde voksne dansker er plaget af smerter i led, ryg og muskler

Inden for de seneste 14 dage har mere end 1,2 millioner danskere været meget generet af smerter eller ubehag i led, ryg og muskler. Og deres risiko for sygemelding er næsten dobbelt så stor som andre menneskers.

Det viser en ny opgørelse, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Gigtforeningen. Der er brug for ordentlige tilbud om forebyggende træning og patientuddannelse i alle landets kommuner, mener Gigtforeningen.

"Sygefraværet og antallet af mennesker, som det her berører, siger alt om, hvorfor vi skal tage gigt og ryglidelser mere alvorligt. Vi ved, at træning og hjælp til smertehåndtering hjælper, men tilbuddene mangler i alt for mange kommuner. Og det skal jo ikke være postnummeret eller pengepungen, der afgør, om du får den hjælp, du har brug for, til at træne din ryg eller dit knæ. Kommunale tilbud om træning og patientuddannelse bør indføres ved lov, så hjælpen er tæt på i hele landet," siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind. Hun mener, det skal ind i den sundhedsreform, som Folketinget skal forhandle på plads i løbet af foråret.

En ond cirkel, der giver overvægt og mental mistrivsel

Når du har ondt, kan du ikke bevæge sig, som du ellers ville, og så følger der andre problemer med, viser rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed. Så er der større risiko for svær overvægt, inaktivitet i fritiden og dårlig mental trivsel.

"Det er en ond cirkel. Smerter gør dig mindre aktiv. Selvom det er forståeligt, så er det sådan set den største fjende i forhold til at få det bedre og undgå andre livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme. Det går ud over livskvaliteten, når vi som samfund lader stå til og lader folk sejle deres egen sø. Alt for mange får ikke den hjælp, som de har brug for, som det er i dag. Det skal vi lave om på!" siger hun.

Læs rapporten hos Statens Institut for Folkesundhed

Publiceret 09.03.2022