Forskning i leddegigt og andre inflammatoriske gigtsygdomme – fremskridt og udfordringer

Gigtforeningen støtter forskning i bl.a. leddegigt med skræddersyet behandling. Læs mere om hvilke fokusområder vi har inden for leddegigt.

Takket være forskning i leddegigt og andre inflammatoriske gigtsygdomme kan man med medicin i dag ofte bremse sygdommen, inden der opstår varige ledskader.

Giv dit bidrag til fremskridt i forskningen

Leddegigt hører til gruppen af kroniske, inflammatoriske, autoimmune gigtsygdomme. Til denne sygdomsgruppe hører også børnegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt/morbus Bechterew og mange andre alvorlige gigtsygdomme. Fælles for dem er, at der opstår en betændelsesreaktion i leddene, som skyldes en fejl i immunsystemet. Undertiden angribes de indre organer, og også regnbuehinden kan påvirkes, så synet forringes.

Takket være nye behandlingsmuligheder kan man i dag som regel bremse betændelsen, før der opstår omfattende, varige ledskader. De krogede fingre og deforme hænder og fødder, som mange stadig forbinder med f.eks. leddegigt, ser man derfor i dag kun sjældent hos de patienter, der har fået diagnosen inden for de seneste 15-20 år.

Omkring 100.000 mennesker i Danmark lever med en inflammatorisk, autoimmun gigtsygdom.

Læs mere om leddegigt

Hør podcast om leddegigt

Fremskridt og udfordringer

Hurtig og effektiv behandling er afgørende for det liv, man som nydiagnosticeret leddegigtpatient kan se frem til. Derfor har Gigtforeningen gennem de seneste godt 20 år investeret i navnlig to vigtige indsatsområder, som har fået betydning for mange tusinde patienter – ikke bare i Danmark, men verden over.

Tidlig diagnose

Med en målrettet satsning i begyndelsen af 00’erne har Gigtforeningen bidraget markant til at udvikle og udbrede den moderne billeddiagnostik. Indsatsen har medvirket til, at det i dag er muligt at opdage en række inflammatoriske gigtsygdomme langt tidligere og forudsige, hvordan sygdommene vil udvikle sig, så behandlingen kan sættes i gang, før betændelsen har medført alvorlige og varige skader på de angrebne led.

Hurtig og effektiv behandling

Sideløbende har vi med den banebrydende forskningsindsats CIMESTRA vist, at hurtig og intensiv behandling med gigtmedicinen methotrexat og binyrebarkhormon i mange tilfælde kan bremse sygdommen så effektivt, at de tidligere så udbredte varige ledskader i de allerfleste tilfælde kan undgås. Indtil da var lægerne mere tilbageholdende med at anvende medicinen i større doser. Det betød, at gigten ikke blev slået tilstrækkeligt effektivt ned med det samme.

Efterfølgende har vi i det store forskningsstudium OPERA undersøgt effekten af at inddrage også de biologiske lægemidler i den tidlige behandling.

Internationalt gennembrud

Disse landvindinger udgør tilsammen et internationalt gennembrud, der har ændret behandlingen og forandret tilværelsen og fremtidsudsigterne markant for mange tusinde mennesker, der lever med en inflammatorisk gigtsygdom – ikke bare i Danmark, men verden over.

Næste mål: Skræddersyet behandling

Blandt de endnu uløste problemer er, at der ikke findes en metode, som gør det muligt med det samme at fastslå, hvilken medicin der er den bedste for den enkelte patient. Derfor finansierede Gigtforeningen i 2015 etableringen af Dansk Reuma Biobank.

Læs mere om Dansk Reuma Biobank

Senest opdateret 26.04.2024

100 års forskning i leddegigt

For bare få årtier siden var leddegigt ensbetydende med krogede fingre, ødelagte led og svære smerter. Takket være forskningen har det ændret sig. Fra varme bade og lindrende massage – til nutidens moderne behandling, der har forbedret tilværelsen markant for de fleste leddegigtpatienter. Se filmen, og bliv klogere på udviklingen inden for behandling af leddegigt gennem de seneste 100 år.

Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
Klik her for at tillade cookies