Forskere: Lungegigt skal opdages tidligt

Reumatolog Torkell Ellingsen og lungemediciner Jesper Rømhild Davidsen gør en dyd ud af at flette deres specialviden sammen, når de behandler gigtpatienter med lungesygdomme. For både i ambulatoriet og i forskningen er det afgørende at forstå de to sygdomme som en del af samme helhed, hvis vi vil forbedre patienternes fremtidsudsigter, fortæller de.


Foto: Alex Tran

”Nu begynder jeg lige så stille her.” Professor i reumatologi Torkell Ellingsen tager fat om skulderleddet på 78-årige Jim Harris Petersen, der sidder i en stol over for ham i det lille undersøgelsesværelse. Med let sammenknebne øjne bag de runde brilleglas klemmer han rutineret sin patient. Fortsætter til albuer, håndled, hænder.

”Her er der gigtaktivitet. Og her, og her og her,” siger Torkell Ellingsen, efterhånden som han arbejder sig frem på Jim Harris Petersens krop. Ved et skrivebord bag de to sidder professor i lungemedicin Jesper Rømhild Davidsen. Han lytter med, imens han på computerskærmen klikker rundt mellem Jim Harris Petersens scanningssvar, journal og recepter. 

Da Torkell Ellingsen er færdig med sin undersøgelse og har aftalt en passende medicinplan med Jim Harris Petersen, klikker Jesper Rømhild Davidsen et sort-hvidt scanningsbillede af hans lunger frem. Med en kuglepen peger han på et lyst område i bunden af lungevævet. 

”Det spindelvævsagtige krimskrams, du ser her, er arvæv,” siger han. Jim Harris Petersen læner sig frem mod skærmen, og Jesper Rømhild Davidsen fortsætter:

”Det betyder, at du har en lille smule lungefibrose. Min vurdering er, at den er nogenlunde i ro, så jeg er ikke bekymret. Men det er noget, vi skal holde øje med.”

Giv dit bidrag til fremskridt i forskningen

Lungegigt skal opdages tidligt 

Vi er på Lungemedicinsk Ambulatorium på Odense Universitetshospital, nærmere bestemt i undersøgelsesstue 6, hvor de to ledende overlæger Jesper Rømhild Davidsen og Torkell Ellingsen sidder side om side. Med hver deres speciale for øje tilser de en dag hver anden uge sammen patienter i det, de kalder PURE-klinikken. PURE er en forkortelse for PUlmoREuma, der betyder ’lungegigt’, og fælles for patienterne her er, at de lider af en kombination af autoimmun gigt og betændelses- eller arvævsreaktioner i lungerne.

En tilstand, der hos op mod 15% af alle leddegigtpatienter risikerer at udvikle sig til lungefibrose, som gør lungerne stive af arvæv og dermed dårlige til at optage ilt. 5-års dødeligheden for leddegigtpatienter med lungefibrose er 40%, og skal den bringes ned, kræver det, at den lurende lungesygdom bliver opdaget, før den bliver rigtig farlig. 

”Det er alfa og omega at opspore lungeforandringerne tidligt. Derfor har vi de store briller på og lyskeglen tændt, når vi ser disse patienter,” fortæller Jesper Rømhild Davidsen. 

Stærkt tværfagligt team

Sammen med Torkell Ellingsen har han opbygget et stærkt tværfagligt forsknings- og behandlingsmiljø, hvor lungemedicinere, gigtlæger og røntgenlæger arbejder tæt sammen om at forbedre fremtidsudsigterne for de gigtpatienter, der ifølge overlægerne er en både udsat og overset gruppe. Torkell Ellingsen og Jesper Rømhild Davidsen har samarbejdet i mange år og gjort det til deres varemærke at flette deres specialviden sammen, når de behandler deres patienter.

På den måde sikrer de sammenhængende og optimerede forløb, hvor der er blik for det hele menneske og de overlappende symptomer, flere sygdomme på én gang kan medføre i kroppen. 

”Vi ved, at tingene hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt. Hvis jeg som gigtlæge f.eks. er lidt for ivrig med min immundæmmende medicin, giver det risiko for infektion i lungerne. Derfor er vi nødt til at tilpasse vores behandlinger hinanden og på den måde balancere på den smalle vej, hvor vi undgår uheldige bivirkninger og effekter af det, vi sætter i gang,” forklarer Torkell Ellingsen. 

Kan reducere øget dødsrisiko 

78-årige Jim Harris Petersen er en af de patienter, der har udviklet et tidligt stadie af lungefibrose som en afledt effekt af sin leddegigt. Fordi en ’kvik lægekollega’ på reumatologisk afdeling spurgte til hans lungesymptomer og efterfølgende fik hans lunger scannet, er han havnet hos specialisterne i PURE-klinikken, fortæller Jesper Rømhild Davidsen. 

Sådan går det langt fra alle leddegigtpatienter, for det er ikke fast procedure, at praktiserende læger og reumatologer spørger ind til deres luftvejssymptomer. 

”Det er godt, at en patient som Jim kommer ind hos os. For selvom han har det rigtig fint nu, kunne et par år uden den mest hensigtsmæssige gigtmedicin og løbende lungescanninger betyde, at de arvævsforandringer, som har ført til hans lungefibrose, vil forværres. Den øgede dødsrisiko, der følger med, kan vi nu være med til at reducere.” 

Vigtig donation fra Gigtforeningen

Torkell Ellingsen og Jesper Rømhild Davidsen har travlt og er med egne ord druknet lidt i deres egen succes. Mange patienter står i kø til deres fællestider, for den tværfaglige indsats ser ud til at have rigtig gavnlig effekt. Men der er fortsat meget, de og deres forskerteam ikke ved. For når det gælder krydsfeltet mellem inflammatoriske gigtsygdomme og lungesygdomme, er der et stort ukendt land at udforske, fortæller de. 

”Vi har lige skrabet i toppen af isbjerget, men der foregår en hel masse nede under vandoverfladen, vi ikke kender til. Det er det, vi skal prøve at komme ned i,” siger Jesper Rømhild Davidsen. Derfor er han og Torkell Ellingsen selvsagt meget begejstrede for de 995.000 kr., som deres forskningsenhed netop har modtaget fra Gigtforeningens forskningsråd. 

Giv dit bidrag til fremskridt i forskningen

”Det er dyrt at forske, og pengene giver os mulighed for at gå videre med flere af de projekter, vi allerede har samlet data på. Alt sammen for at blive endnu bedre og mere systematisk i stand til at opspore farlig lungesygdom hos leddegigtpatienter i så tidlige stadier, at sygdommen kan bedres eller holdes i ave,” siger Jesper Rømhild Davidsen. 

Patienterne skal være trygge

Tilbage i undersøgelsesværelset har lungelægen fundet svarene på den lungefunktionsundersøgelse, Jim Harris Petersen har fået lavet kort forinden i rummet ved siden af. Resultaterne får professorens ansigt til at lyse op i et stort smil. ”Du har en meget fin lungefunktion. Den er faktisk over gennemsnittet,” siger han og nikker tilfreds, da Jim Harris Petersen fortæller, at han ikke har røget i snart 30 år, og at han holder sig fysisk aktiv i dagligdagen. 

”Du har lidt ridser i lakken, men din iltmotor fungerer fint,” siger Jesper Rømhild Davidsen. Torkell Ellingsen slår hænderne sammen, da han fortsætter sin kollegas sætning. ”Så jeg synes, du skal begynde på din nye gigtmedicin og så komme og se mig om tre måneder.” 

”Ja, og så kan du komme her hos os begge i PURE-klinikken om et års tid igen, hvor vi kan få dig lungescannet på ny og se, hvad status er. Hvis dine lunger begynder at brokke sig inden da, kan du ringe til Torkell, der hiver fat i mig,” siger Jesper Rømhild Davidsen, og Jim Harris Petersen nikker velvilligt. ”Du skal være tryg ved det, vi har planlagt, og vide, at du har siddet her sammen med det team, der er vigtigt for din sygdom,” understreger Torkell Ellingsen. 

Han rækker hånden ud mod Jim Harris Petersen, der tager den med et smil. ”Mange tak for i dag. Jeg er fuldstændig tryg,” svarer han, før han med sænkede skuldre sætter kurs mod venteværelset og bilen hjem.

Publiceret 29.04.2024