Gigtforeningen: Forringelse af seniorpensionen rammer geografisk og økonomisk skævt

Den typiske seniorpensionist bor i en landdistriktskommune og havde en indkomst under 30.000 kr. om måneden forud for seniorpensionen. Det viser en opgørelse, Gigtforeningen har lavet på baggrund af svar fra Beskæftigelsesministeriet.

Mette Bryde Lind - Gigtforeningens direktoer
Foto: Jacob Ljørring

Ifølge den nye opgørelse er det i høj grad kommunerne i yderområderne, der har den højeste andel af borgere på seniorpension. Kun en enkelt hovedstadskommune befinder sig i top ti.

Ser man omvendt på, hvor færrest er på seniorpension, så slår hovedstadskommunerne igennem. Alle kommuner i top ti ligger i hovedstadsområdet.

Opgørelsen viser også, at hver tredje af seniorpensionisterne kommer fra 3F og FOA’s a-kasser. 75 pct. har grundskolen og erhvervsskolen som længst fuldførte uddannelse. Og indkomsten var for langt de fleste på under 30.000 kr., før de kom på seniorpension.

En bekymret direktør

Derudover er muskel- og skeletlidelser hoveddiagnosen for 48 pct. af de personer, der har fået tilkendt en seniorpension.

Det billede bekymrer direktør i Gigtforeningen Mette Bryde Lind:

"Nu kan vi se sort på hvidt, at regeringens forslag til en forringet seniorpension rammer både socialt og geografisk skævt. Det er dem med de korte uddannelser og hårde arbejdsliv, som bliver hårdest ramt."

Hun mener, det er afgørende, at regeringen besinder sig og trækker forslaget om at forringe seniorpensionen tilbage.

"De har brug for at kunne have en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og det vil de have sværere ved at få, hvis man fjerner seniorpensionen," siger Mette Bryde Lind.

Publiceret 02.05.2023