Særlige betingelser: Kommentarmulighed på opskrifter

Brugere har ved angivelse af navn og e-mail mulighed for at kommentere madopskrifter på www.gigtforeningen.dk. Det kræver ikke en registrering, da brugeren ikke skal logge ind.

Kommentarer til opskrifter besvares ikke.

Gigtforeningen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet i disse opslåede kommentarer.

Dine kommentarer skal have relevans for opskriften. Du er desuden alene ansvarlig for det, du skriver. Gigtforeningen forbeholder sig til enhver tid, og uden forvarsel, retten til at slette kommentarer, hvis kommentarfunktionen bruges til at markedsføre events, tilbud, produkter etc. Det gælder også, hvis vi på anden vis anser kommentaren for at være upassende, uetisk, krænkende, skadelig eller ulovlig.

Gigtforeningen har desuden ret til at slette kommentarer, når vi vurderer, at de er forældede ift. formålet og den gode brugeroplevelse.

Det er vigtigt, du også læser de generelle brugerbetingelser ved besøg på Gigtforeningens hjemmeside.

Senest opdateret 09.02.2023