Methotrexat – MTX – lægemiddel mod gigt

Methotrexat er et langsomtvirkende betændelsesdæmpende lægemiddel, der bruges til behandling af inflammatoriske gigtsygdomme. Læs om virkning og bivirkninger.

Methotrexat (også kaldet MTX) er et langsomtvirkende lægemiddel, som bruges i behandlingen af leddegigt, psoriasisgigt og en række andre led- og bindevævssygdomme.

Andre langsomtvirkende betændelsesdæmpende midler mod gigt:

Klorokin

Sulfasalazin

Lægens førstevalg

Methotrexat anses for at være blandt de sikreste betændelsesdæmpende gigtpræparater – både når det gælder effekt og risiko for bivirkninger. Det er således førstevalget ved leddegigt i henhold til internationale retningslinjer.

 • Sådan virker methotrexat
  • Medicinen virker anti-inflammatorisk (betændelsesdæmpende) og dæmper generelt sygdomsaktiviteten ved at hæmme celledelingen og signalstoffer i immunsystemet.
  • Du vil opleve, at du generelt får et bedre fysisk velbefindende og en lindring af sygdomssymptomerne, idet medicinen ofte mindsker eller helt fjerner hævelser, ømhed, stivhed og smerte i de ramte led. Hos nogle kan medicinen også mindske den særlige træthed, som mange mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme kan opleve.
  • Methotrexat kan begrænse eller fjerne den risiko for ledskader, som gigtbetændelse er forbundet med. Hvis du allerede har ledskader eller ledforandringer, forsvinder de dog ikke.
  • Methotrexat kan forbedre sygdomsforløbet, hvis behandlingen startes tidligt. Derfor er det afgørende at komme i medicinsk behandling hurtigt.
 • Hvordan virker det på dig?

  Lægen kan ikke på forhånd vide, hvordan methotrexat virker på dig, da effekten kan variere fra person til person. Generelt har mange patienter gavn af methotrexat. Nogle oplever dog kun en lille effekt eller får bivirkninger, der gør det nødvendigt at skifte til en anden type medicin.

 • Hvor hurtigt virker det?

  Methotrexat er et langsomtvirkende gigtpræparat, og effekten viser sig som oftest først efter 2-3 måneders behandling.

 • Dosis

  Dosering sker efter individuel vurdering, ofte med startdosis 10-15 mg om ugen, som kan opdoseres til 25 mg om ugen. Som udgangspunkt gives stoffet som tabletter, men det kan også gives som injektioner (som du kan instrueres i at give dig selv).

  Vigtigt - sådan skal du tage methotrexat

  Methotrexat (givet som tabletter eller som injektion) må kun tages én gang om ugen på en bestemt fast ugedag.

  Hvis du glemmer at tage methotrexat på denne ugedag, skal du kontakte din behandlende læge for at få oplyst forholdsreglerne (oftest skal methotrexat da først tages igen den næstfølgende uge).

 • Bivirkninger
  • Methotrexat kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer og blodplader i dit blod. Det er derfor nødvendigt, at du går til regelmæssig blodprøvekontrol. Hvis antallet af hvide blodlegemer bliver betydeligt nedsat, er der større risiko for at få infektioner og feber. Er antallet af blodplader nedsat, kan du f.eks. få blå mærker i huden eller næseblod.
  • Desuden kan du få feber og udslæt, og leveren kan belastes.
  • Andre bivirkninger kan være kvalme, mund¬betændelse og – i sjældne tilfælde – lunge-irritation, som viser sig ved tør hoste og åndenød. Får du et eller flere af disse symptomer, skal du kontakte din læge.
  • Enkelte kan få flere gigtknuder.

  Hvis I planlægger graviditet

  Methotrexat behandling af kvinden kan desuden give fosterskader. Derfor er det vigtigt for kvinder at anvende prævention og stoppe behandlingen efter aftale med lægen, som ofte vil anbefale, at behandlingen med methotrexat ophører mindst tre måneder før en planlagt graviditet. Mænd kan generelt fortsætte methotrexat behandling, idet der ikke er påvist risiko for fosterskade herved.

 • Vær opmærksom ved visse vaccinationer

  Vaccination med såkaldte levende vacciner må ikke gives, hvis du er i behandling med DMARD-midler, herunder f.eks. methotrexat, leflunomid, eller sulfasalazin og/eller et biologisk lægemiddel. Det gælder blandt andet gulfebervaccine, BCG-vaccine (mod tuberkulose), oral vaccine mod tyfus, vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) samt vaccine mod skoldkopper.

  Forsigtighed ved vaccination med levende vacciner gælder alle patienter med sygdom, der kan nedsætte immunforsvaret, herunder autoimmun gigtsygdomme. Søg altid rådgivning hos egen behandlende læge.

 • Anden anvendelse af methotrexat

  Methotrexat bliver også brugt til behandling af kræft, og nogle steder står det beskrevet som en form for kemoterapi. Når det anvendes til behandling af gigtsygdomme, er dette imidlertid misvisende. Som gigtmedicin gives methotrexat i langt mindre doser og medfører ikke samme bivirkninger, som ved kræftbehandling.

  Generelt er der ikke flere bivirkninger ved methotrexat end ved andre typer gigtmedicin.

 • Methotrexat og alkohol

  Et af de hyppigst stillede spørgsmål ved behandling med methotrexat er, hvor meget alkohol man må drikke under behandlingen. Det er der desværre ikke et præcist svar på – men du bør holde et vågent øje med dit alkoholforbrug.

  Man har fra andre patientgrupper i methotrexat-behandling set, at leveren bliver påvirket. Derfor har anbefalingen hidtil været, at mennesker, der tager methotrexat, helt holder sig fra alkohol. I dag er restriktionerne blødt en anelse op – ikke mindst fordi tilskud af B-vitaminet folinsyre, som mindsker risikoen for leverpåvirkning, nu er standard under methotrexat-behandling.

  Begræns dit indtag af alkohol

  Nogle læger mener, det er i orden med 3-7 genstande pr. uge, mens andre stadig holder fast i, at alkohol skal undgås helt. Derfor rådes du til generelt at begrænse dit indtag af alkohol.

  • Undgå den daglige genstand – f.eks. et glas vin til maden.
  • Undgå at drikke større mængder alkohol ad gangen.
  • Undlad at eksperimentere med at forskyde dit methotrexat-indtag – f.eks. på grund af en festlig lejlighed.
 • Vederlagsfri methotrexat i flydende form

  Den daværende Amtsrådsforening besluttede i maj 2005, at visse typer receptpligtig gigtmedicin fremover skulle udleveres vederlagsfrit på den sygehusafdeling, hvor man er i behandling.

  Det drejer sig om methotrexat til injektion (Metoject), methotrexat i ampuller, Arava-tabletter og Sandimmun Neoral-tabletter. Sygehuset bestemmer selv, hvilken type methotrexat, de vil udlevere.

  Methotrexat-tabletter er ikke omfattet af reglerne og skal som hidtil købes på apoteket via recept.

  Det er kun patienter, der er i behandling på sygehusafdelinger, som er omfattet af reglerne.

Senest opdateret 05.03.2019