Methotrexat (MTX) – Alt om bivirkninger, behandling og gode råd

Methotrexat (MTX) er et betændelsesdæmpende lægemiddel mod inflammatoriske gigtsygdomme. Læs om bivirkninger og brug.

Hvad er Methotrexat (MTX)?

Methotrexat er et langsomtvirkende betændelsesdæmpende lægemiddel, også kaldet MTX, der bruges til behandling af en række inflammatoriske gigtsygdomme som f.eks. leddegigt, psoriasisgigt og andre led- og bindevævssygdomme. Methotrexat er en såkaldt folsyreantagonist, som bl.a. har en hæmmende effekt på DNA-syntesen. MTX har i doser, der anvendes ved reumatologiske sygdomme, en betændelsesdæmpende virkning på cellestofskiftet. Da betændelsesprocessen styres af immunsystemet, betegnes Methotrexat som et immunnedsættende præparat.

Andre langsomtvirkende betændelsesdæmpende midler mod gigt:

Find patientinformationer om methotrexat på Dansk Reumatologisk Selskabs hjemmeside.

 • Hvordan virker Methotrexat (MTX)?


  Methotrexat bremser eller giver ro i din sygdom, men kan ikke helbrede sygdommen. Du vil opleve, at du generelt får et bedre fysisk velbefindende og en lindring af sygdomssymptomerne, idet medicinen mindsker eller helt fjerner hævelser, ømhed, stivhed og smerte i de ramte led. MTX-behandling kan begrænse eller fjerne den risiko for ledskader, som gigtbetændelse er forbundet med. Hvis du allerede har ledskader eller ledforandringer, forsvinder de dog ikke.

  Den medicinske behandling ved inflammatoriske gigtsygdomme bør startes tidligst muligt for at undgå irreversible ledskader.

  Methotrexat virker anti-inflammatorisk (betændelsesdæmpende) og dæmper generelt sygdomsaktiviteten og dine smerter. Effekten af Methotrexat kan dog variere fra patient til patient, hvor ca. 2/3 oplever god effekt.

  Methotrexat er et langsomtvirkende gigtpræparat, og effekten viser sig som oftest først 4-12 ugers behandling. Hvis du endnu ikke har oplevet en virkning efter 3-6 måneder, vil lægen almindeligvis supplere eller tilbyde dig en anden medicin.

  Blodprøvekontrol

  Før du kan opstartes med behandling af Methotrexat, skal du igennem nogle undersøgelser for at sikre, at du kan tåle medicinen. Du vil bl.a. få taget blodprøver samt få undersøgt din lever- og nyrefunktion og få taget røntgen af lungerne.

  Du skal desuden have taget regelmæssige blodprøver, så eventuelle skjulte bivirkninger opdages. Blodprøvekontrollen sættes sædvanligvis til hver 8. uge, dog lidt hyppigere i opstartsfasen.

   

 • Hvor længe skal du have behandlingen?

  Hvis du oplever tilfredsstillende effekt af behandlingen, kan du fortsætte med at få Methotrexat i årevis. Typisk vil patienter, som stopper behandlingen, opleve opblussen af sygdommen, og lægen vil derfor typisk anbefale at fortsætte behandlingen, så længe den ønskede effekt opnås.

 • Hvordan skal du tage Methotrexat? (VIGTIGT)

  Methotrexat gives som tabletter eller som injektion, hvor almindelig dosis er 6-10 tabletter, som synkes hele én gang om ugen på en bestemt fast ugedag.

  Dosis - Methotrexat injektion eller tabletform

  Dosering sker efter individuel vurdering, ofte med en startdosis på 15 mg om ugen, som kan opdoseres til 25 mg om ugen. Som udgangspunkt gives stoffet som tabletter, men det kan også gives som injektioner, som du kan instrueres i at give dig selv.

  Ved injektion får du en Methotrexat pen eller sprøjte med hjem, som du skal lære at stikke dig selv med. Det kan umiddelbart lyde ubehageligt og grænseoverskridende, men langt de fleste gør det helt uden problemer eller særligt ubehag. Du vil blive grundigt instrueret og pennen, som du skal injicere medicinen med, er smart indrettes således, at du blot får et lille prik i enten maveskindet eller låret.

 • Har du glemt at tage Methotrexat?

  Hvis du har glemt at tage Methotrexat, skal du tage den inden for 1 døgn. Hvis ikke vanlig dosis nås inden for 1 døgn, skal du springe ugens dosis over og tage Methotrexat på din næste vanlige ugedag. Tag aldrig dobbelt dosis.

  Er du det mindste i tvivl om noget, kontakt da din behandlende læge eller behandlingssted for at få oplyst, hvordan du bør forholde dig i den konkrete situation.

 • Methotrexat bivirkninger

  Som med al anden medicin kan bivirkninger desværre ikke altid undgås. For nogle patienter vil MTX bivirkninger slet ikke forekomme, hvor de for andre vil. Her må man opveje den positive effekt kontra de udfordringer, som eventuelle bivirkninger medfører. De fleste tåler dog behandlingen uden væsentlige bivirkninger. MTX-bivirkningsrisiko modvirkes ved at give et tilskud af folinsyre (tbl folinsyre).

  Af typiske Methotrexat bivirkninger kan nævnes:

  • Nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og blodplader i blodet. Det er derfor nødvendigt, at du går til regelmæssig blodprøvekontrol. Hvis antallet af hvide blodlegemer bliver betydeligt nedsat, er der større risiko for at få infektioner og feber. Er antallet af blodplader nedsat, kan du f.eks. få blå mærker i huden eller næseblod.
  • Leveren kan påvirkes.
  • Andre bivirkninger kan være kvalme, mundbetændelse og i sjældne tilfælde lunge-irritation, som viser sig ved tør hoste og åndenød. Får du et eller flere af disse symptomer, skal du kontakte din læge.
  • Enkelte kan få flere gigtknuder.

  Methotrexat og hårtab

  Hårtab kan forekomme i forbindelse med Methotrexat behandling. Håret vokser dog ud igen efter ophør med Methotrexat.

  Methotrexat og kvalme

  Når du starter behandling med Methotrexat, kan du i nogle tilfælde opleve kvalme samt nedsat appetit. Hvis du lider meget udtalt af disse bivirkninger, bør du tale med din speciallæge om det.

  Methotrexat og lunger

  I mulige men meget sjældne tilfælde kan Methotrexat bivirkninger give betændelse i lungerne (såkaldt pneumonitis). Lægen vil udvise stor forsigtighed, hvis du har lungefunktionsnedsættelse grundet underliggende sygdom. Ved behandling med Methotrexat vil der altid udføres forskellige kontrolforanstaltninger, både før og efter behandling.

 • Folinsyre

  Methotrexat hæmmer B-vitaminet folinsyre, som kan resultere i en række bivirkninger. For at modvirke dette, er det derfor vigtigt, at du får folinsyre-tilskud på ugentlig basis, når du er i behandling med Methotrexat. Dosis er mindst 5 mg, som skal tages på en anden dag end dagen, hvor du tager Methotrexat.

 • Husk at oplyse at du får Methotrexat

  Det anbefales altid, at du fortæller din tandlæge, læge, skadestue eller lignende, at du er i behandling med Methotrexat. Dette er relevant i en lang række tilfælde, for eksempel hvis du:

  • Får en alvorlig infektion
  • Skal opereres (gælder også større tandindgreb)
  • Ønsker at blive vaccineret (levende vacciner bør undgås)
  • Skal ud at rejse
  • Bliver indlagt på hospitalet eller er på skadestuen
 • Methotrexat og alkohol

  Alkohol øger risikoen for påvirkning af leveren, og den generelle anbefaling er derfor, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og begrænser dit alkoholindtag til højst 10 genstande om ugen, hvad enten du er kvinde eller mand.

  Sundhedsstyrelsens retningslinjer september 2022.

 • Methotrexat ved graviditet og amning

  Du må ikke være i behandling med Methotrexat under graviditet eller amning. Methotrexat-behandling af kvinden kan give fosterskader. Derfor er det vigtigt for kvinder at anvende prævention og stoppe behandlingen efter aftale med lægen, som ofte vil anbefale, at behandlingen med Methotrexat ophører mindst tre måneder før en planlagt graviditet.

  Mænd kan generelt fortsætte Methotrexat behandling, idet der ikke er påvist risiko for fosterskade herved.

 • Lægens førstevalg

  Methotrexat anses for at være blandt de sikreste betændelsesdæmpende gigtpræparater – både når det gælder effekt og risiko for bivirkninger. Det er således førstevalget ved leddegigt i henhold til internationale retningslinjer. Du vil dog ikke blive tilbudt Methotrexat, hvis du er gravid eller planlægger graviditet, heller ikke hvis du ammer.

  Læs mere om leddegigt

 • Anden anvendelse af Methotrexat (MTX)

  Methotrexat bliver også brugt til behandling af kræft, og nogle steder står det beskrevet som en form for kemoterapi. Når det anvendes til behandling af gigtsygdomme, er dette imidlertid misvisende. Som gigtmedicin gives Methotrexat i langt mindre doser og medfører ikke samme bivirkninger som ved kræftbehandling.

  Generelt er der ikke flere bivirkninger ved Methotrexat end ved andre typer langsomtvirkende betændelses-dæmpende gigtmedicin (cDMARD).

 • Hvornår er Methotrexat ude af kroppen

  Hvornår Methotrexat er ude af kroppen varierer individuelt og afhænger bl.a. af virksomme MTX nedbrydnings-produkter. Ved mistanke om forgiftning skal man kontakte sin læge.

 • Methotrexat pris – vederlagsfri Methotrexat i flydende form

  Den daværende Amtsrådsforening besluttede i maj 2005, at visse typer receptpligtig gigtmedicin fremover skulle udleveres vederlagsfrit på den sygehusafdeling, hvor man er i behandling.

  Det drejer sig bl.a. om Methotrexat til injektion. Methotrexat-tabletter er ikke omfattet af reglerne og skal som hidtil købes på apoteket via recept.

  Det er kun patienter, der er i behandling på sygehusafdelinger, som er omfattet af reglerne.

Senest opdateret 04.05.2023