Urinsyregigt skal behandles!

Mange med urinsyregigt bliver ikke behandlet tilstrækkeligt, eller de dropper behandlingen efter nogen tid. Det kan give varige skader og alvorlige følgesygdomme.

Urinsyregigt er formentlig den mest udbredte inflammatoriske gigtsygdom, der findes, og flere og flere får den. Det skyldes blandt andet vores livsstil, den stigende levealder og brug af vanddrivende medicin.

Urinsyregigt viser sig ved ømhed, hævelse og smerter i et enkelt eller nogle få led. Symptomerne kommer typisk som pludselige og voldsomme anfald.

I modsætning til mange andre gigtsygdomme kender man årsagen til urinsyregigt. Det betyder, at du kan få en effektiv behandling, som består af forebyggende medicin og eventuelt også visse ændringer i din livsstil.

Tidligere var det næsten kun mænd, der fik sygdommen, men det er begyndt at ændre sig. I de senere år har andelen af kvinder med urinsyregigt været stigende, så hver femte patient i dag er kvinde.

Effektiv medicin

Hvis du efter flere anfald har fået stillet diagnosen urinsyregigt, vil du formentlig blive tilbudt en forebyggende behandling, som sænker urinsyreniveauet i blodet.

Et stof som allopurinol bruges ofte. Det hæmmer dannelsen af urinsyre, men behandlingen kan i de første måneder fremprovokere nye anfald. Årsagen er, at stoffet får blodets indhold af urinsyre til at falde. Det kan frigøre den urinsyre, som er aflejret i kroppen.

Når en behandling med allopurinol er påbegyndt, bør den fortsætte resten af livet. For de fleste vil det ikke være nogen væsentlig ulempe, og behandlingen betyder, at du ikke behøver at holde en streng diæt – bortset fra, at det fortsat er en god idé at undgå overvægt ved at spise fornuftigt.

Derfor er behandling vigtig

Hvis du er plaget af hyppige anfald, og sygdommen ikke bliver behandlet korrekt, risikerer du med tiden at udvikle varige skader i de berørte led. I enkelte tilfælde kommer der ligefrem kroniske ledsymptomer, som kan minde om leddegigt.

Urinsyregigt kan også påvirke dine nyrer, fordi aflejringer af urinsyre kan give nyresten og forringe nyrefunktionen. Heldigvis sker det i dag meget sjældent, hvis sygdommen bliver behandlet i tide.

Andre følger af utilstrækkelig behandling kan være type2-diabetes, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.

Ny viden om urinsyregigt


Der er mistanke om, at urinsyregigt – ligesom leddegigt – øger risikoen for cancer og hjertekarsygdom. Sygdommen er også tæt forbundet med diabetes og forhøjet blodtryk.

Et nyt forskningsprojekt støttet af Gigtforeningen skal kaste lys over den oversete folkesygdom: Hvor udbredt er urinsyregigt i Danmark, og hvor farlig er sygdommen? Er det bestemte grupper, som får den – og hvor mange går rundt uden at blive behandlet? Hvilke faktorer øger i særlig grad dødeligheden – og hvor meget spiller kost, motion og øvrige livsstilsfaktorer ind?

Projektet forventes afsluttet i 2020.

Publiceret 11.05.2017