Tina Nør Langager: Vi skal udfordre velfærdssamfundet

Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, medlem af repræsentantskabet siden 2020.

Portræt af Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, medlem af Gigtforeningens repræsentantskab

Jeg vil gerne være med til at styrke de dagsordener, Gigtforeningen sætter, og jeg vil gerne bruges! Være med til at udfordre og skubbe til de problemer, som vores velfærdssamfund ikke løser. Det ser jeg som min rolle. Og det, jeg som ergoterapeut fagligt kan bidrage med.

"Gigtpatienter skal frem i lyset – og tages alvorligt. Og vores samfund skal investere i dem!"

Mange af de ting, Gigtforeningen tager op – både politisk og i medierne – handler jo om, at mennesker med gigt skal have bedre muligheder for at leve det liv, de gerne vil. Den dagsorden er er vigtig. For selvom der er sket store fremskridt inden for behandlingen af de fleste gigtsygdomme, må det ikke blive en sovepude. Mange af patienterne kæmper jo stadig med en masse udfordringer. Man kan bare ikke se deres smerter, deres træthed og alle de andre begrænsninger, de kæmper med, og ofte går de med det alene. De skal frem i lyset – og tages alvorligt. Og vores samfund skal investere i dem!

Forskning er forudsætningen for at skabe forandring

Jeg er også meget optaget af det arbejde, der foregår på Dansk Gigthospital og Sano. De har fokus på tværfaglighed og rehabilitering – og så leverer de den forskning, der skal til, for at vi kan blive klogere, komme videre og udbrede nye og bedre måder at gribe tingene an på i resten af sundhedsvæsenet. Det er helt afgørende, at der er dokumentation for, hvad der virker – og hvad der ikke gør – når vi skal rykke og forbedre den gængse praksis. Både ude i kommunerne og på hospitalerne.

Derfor er Gigtforeningen en vigtig spiller i vores samfund. Og jeg ser det som min opgave at være med på holdet. At skubbe, udfordre og inspirere, så vi kan skabe den nødvendige forandring.

Senest opdateret 08.05.2023