Psykiske reaktioner på at få en gigtsygdom

Kronisk sygdom er et vilkår, der kan udfordre vores tilværelse. Her kan du få hjælp til at forstå og håndtere dine psykiske reaktioner på din gigtsygdom.

Kvinde sidder og kigger ud af et vindue

Når du har fået gigt

Det kan være en stor udfordring at få stillet en diagnose, som markant ændrer ens liv og selvopfattelse – eller indebærer en risiko for det. Mange oplever, at sygdommen kan give et tab – eller trusler om tab. Begge dele kan føles lige svært.

Du kan f.eks. opleve tab af:

 • smertefrihed
 • bevægelsesfrihed
 • evnen til at kunne klare dig uden hjælp
 • arbejdsevne
 • kontrol og mening

Oplevelse af tab kan sætte mange reaktioner og tanker i gang:

 • Både tab og lettelse at få en diagnose

  Når du lige har fået besked om, at du har gigt, kan du opleve truslen om tab som meget nærværende. Men det kan også være, at du oplever det at få en diagnose som en lettelse, især hvis du har været igennem et langt og kompliceret forløb.

  En følelse af tab

  Når vi konfronteres med tab, bearbejder vi det med vores tanker og følelser. Oplevelsen af tab er tæt knyttet til en sorgproces, hvor vi mentalt kan bevæge os gennem en række afklarende spørgsmål: Hvad er det, jeg har mistet? Hvad er tilbage? Og hvad bliver muligt?

  Når vi konfronteres med tab, kan vi reagere med en lang række forskellige følelser:

  • vrede
  • angst
  • skyld
  • skam
  • afmagt
  • modløshed
  • misundelse
  • tomhed

  Følelserne kan virke overvældende, men er udtryk for, at du bearbejder din situation. Men bekymring, angst og andre følelser kan også komme til at fylde så meget, at du næsten ”drukner” i dem, eller lever i stor bekymring for fremtiden fremfor også at nyde det gode, der er i dit liv her og nu.

  Følelser ændrer sig

  Følelser er ikke statiske, de kommer og går som skyer på en himmel. Det kan være svært, men du har mulighed for selv at påvirke dine tanker og følelser, og dermed hvordan du har det.

  Du kan læse mere om at bryde følelsernes onde cirkler her:

  De onde cirkler – når smerter og bekymring tager over

 • Når fremtiden bliver uforudsigelig

  Når du har fået en gigtsygdom, kan der være mange spørgsmål og tanker, der dukker op. Spørgsmål, der typisk handler om uvished for fremtiden:

  • Hvordan vil sygdommen udvikle sig?
  • Vil medicinen blive ved at virke?
  • Hvordan vil fremtiden komme til at se ud?
  • Kan du blive på arbejdsmarkedet?
  • Hvor mange smerter vil du få?

  Også hvis du har haft gigt i mange år, kan du opleve at uvisheden i perioder fylder meget, f.eks. hvis dine symptomer bliver værre.
  Det er meget almindeligt at skifte mellem håb og tro på, at det hele nok skal gå, og tanker om, at det bare vil gå ned af bakke.

  Reaktioner på uforudsigelighed

  Ingen mennesker ved, hvad der kommer til at ske i morgen eller om et år. Men ofte opfører vi os som om, vi kan være sikre på status quo – alt vil være godt og som det gamle. Når man får en kroniske sygdom, bliver det pludselig meget tydeligt, at fremtiden er uforudsigelig. Det kan give en lang række følelser og følelsesmæssige reaktioner:

  • bekymringstanker
  • tankespin
  • vrede
  • tristhed
  • angst
  • afmagt
  • modløshed
  • misundelse
  • tomhed
  • problemer med sove

  Oplever du nogle af disse reaktioner, og har du brug for at tale om det? Så er du velkommen til at kontakte Gigtforeningens rådgivning.

  Kontakt Gigtforeningens rådgivning

  Læs mere om svære følelser – når du ikke kan klare det selv

Senest opdateret 28.08.2015