Når gigtsygdom sender følelserne i ring

Smerter, træthed og nedsat bevægelighed er den ene side af at være påvirket af gigt. Den anden side er de tanker og følelser, du har omkring din situation.

Når dit hoved og din sygdom begrænser dig

Hvis du ikke er på vagt, kan kroniske smerter og bekymringer om fremtiden begrænse dig og styre dit liv unødigt meget. På den måde kan du – uden at ville det – komme til at lade din sygdom begrænse dig mere end nødvendigt, blandt andet ved at følelserne kommer til at løbe af med dig.

Du kan selv tage styringen

Livet med kroniske smerter og nedsat funktionsevne på grund af gigt kan påvirke dig på mange måder. Og der er stor risiko for, at smerterne gør det vanskeligt for dig at gøre det, du gerne vil. På sigt kan det medføre en følelse af, at du ikke får det ud af livet, som du ønsker og drømmer om.

Men det kan du gøre noget ved! Første trin er at forstå, hvad der sker, andet trin er undersøge, hvad du kan gøre anderledes. Få gode råd her på siden.

 • Smertens onde cirkler

  Smertens onde cirkler nedenfor viser, hvordan smerterne kan overbevise dig om, at det ikke nytter, og du derfor fravælger at være fysisk aktiv og at deltage i sociale aktiviteter. Men isolationen og passiviteten kan forværre oplevelsen af at have smerter. Sådan risikerer du at blive fanget og fastholdt i en ond cirkel.

  Illustration af smertens onde cirkler - social

  De onde cirkler viser, hvor sårbar du bliver, hvis dine smerter styrer og holder dig fast i onde, selvforstærkende cirkler. Den yderligere smerte, som din kroniske smerte er årsag til, er lidelse.

  Illustration af smertens onde cirkler - motion

  Måske er dit problem ikke smerter, men at du bekymrer dig meget. Bekymringstanker kan på samme måde som overbevisninger om smerter ”løbe i ring”.

 • Et eksempel på at følelserne bestemmer et fravalg

  En ven spørger, om du vil med på skovtur. Desværre har du den velkendte kroniske smerte i dine led – den er der altid. Du ville gerne med på turen, men du er bange for, at det vil gøre smerterne endnu værre. Du har en negativ forhåndsforventning. Derfor siger du nej tak til din ven.

  Hvordan ændrer dette dine smerter? Sikkert på ingen måde. Men det har indskrænket dine udfoldelsesmuligheder, din deltagelse i livet, dit humør og dit syn på dine muligheder.

  Dine fravalg får dig til at lide mere end nødvenligt

  Hvis dette er et eksempel på et engangstilfælde, er det ikke et problem. Men det er et problem, hvis hele dit liv kommer til at bestå af fravalg af muligheder i et forsøg på at kontrollere den slags smerter, der kun i lav grad lader sig kontrollere.

  Når du i dit forsøg på at holde smerterne på afstand bruger strategier, der ændrer dit liv og fylder det med fravalg, forvandles smerterne til lidelse. Så er det ikke længere alene smerterne, der er problemet, men måden du reagerer og forsøger at kontrollere dem på.

  ”Hvor meget fylder gigten”

  Er du opmærksom på, hvor meget gigtsygdommen eller smerterne fylder i dit liv?

  Prøv at blive opmærksom på, hvad det er for fortællinger, du laver, f.eks. hvordan du præsenterer dig selv overfor nye personer, og hvordan gigtsygdommen kommer til at fylde i beskrivelsen af dig selv. I dit møde med andre, i dine relationer, og dine tanker og fortællinger om dig selv?

  Hvis gigt og smerter kommer til at fylde meget, kan det blive en udfordring at holde fast i og huske på, at du som menneske er så meget mere og andet end en person med en kronisk sygdom eller kroniske smerter.

  Omvendt kan sygdommen og smerterne negligeres og skubbes så meget på afstand, at det bliver svært at passe på dig selv og lytte til de begrænsninger, som din krop har brug for, at du respekterer.

 • Få fokus på det, der giver glæde

  Det kan være en god idé at gøre en indsats for at få fokus på de ting i dit liv, der giver glæde, overskud og trivsel, - som modvægt til smerterne, bekymringerne og tristheden.

  Skriv glæderne ned et par gange om ugen

  En simpel metode til det er, at du et par gange om ugen samler dine tanker omkring hvilke tre til fire ting, som du er taknemmelig for eller glad for i dit liv. Det kan f.eks. være tre ting, du skriver ned i en notesbog. Hvis du gør det konsekvent, gør du brug af en mental strategi, som har vist sig effektiv til at øge positive følelser og tanker.

 • Bryd de onde cirkler

  Hvis dit forsøg på at undgå dine kroniske smerter gør, at du bliver unødvendigt begrænset i dine udfoldelsesmuligheder, har du mulighed for at ændre det.

  Få øje på de onde cirkler

  Det første trin til at bryde de onde cirkler er at blive opmærksom på dem. Du kan enten prøve at blive opmærksom på dem på egen hånd, eller du kan få hjælp til det hos en god ven, eller hos en psykolog.

  Du kan udforske, hvordan du står lige nu i relation til gigten eller smerterne ved at stille dig selv nogle nysgerrige spørgsmål:

  • I hvilke situationer fylder gigten eller smerterne meget?
  • I hvilke situationer fylder de ikke så meget eller ingenting?
  • Hvad bliver muligt – når det fylder meget og ingenting?
  • Hvordan fylder gigten/smerterne i mit liv lige NU?
  • Er det en okay balance – hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvad er mine strategier og metoder til at drage omsorg for mig selv? Gigten? Smerterne?
  • Hvad vil være brugbart for andre at vide, hvis gigt eller smerter kom ind i deres liv?

  Du kan også bruge mennesker omkring dig til at prøve at få øje på, hvor det er, du har overbevisninger eller handlemåder, der henholdsvis begrænser eller hjælper dig til at udfolde livet med gigt og smerter. Spørg dem:

  • Er det noget, du lægger mærke til, at jeg gør, som jeg eventuelt ikke selv ser?
  • Tænker du, at jeg lader mine smerter eller bekymringer fylde mere end jeg behøver, evt. ved på forhånd at forvente en negativ oplevelse?
  • Kan du nævne nogen eksempler på nogen forskellige måder, hvorpå jeg har smerter og gigt med mig?
  • Er der noget du er bekymret for? Begejstret over? Synes jeg skal gøre mere af eller mindre af?

  Mindfulness kan lære dig nye måder at håndtere smerter

  Det kan være forløsende at slippe den kontrol, du alligevel ikke kan få, og arbejde frem mod en anerkendende og accepterende tilgang til dine smerter og følelser.

  Mindfulness meditation er en metode til at fremme sådan en tilgang.

  Læs mere om mindfulness meditation

  Mød andre i samme situation

  Hvis du har kroniske smerter, har du mulighed for selv at handle – og for at få hjælp. Du kan mødes og gå i dialog med andre mennesker, der lever med sygdom og smerter i led, ryg og muskler, og du kan søge professionel hjælp.

  Søg hjælp og tal med andre

Senest opdateret 14.06.2023