Erfaren projektleder søges til opstart af naturtræning for mennesker med gigt

Er du en dygtig projektleder, og finder du motivation i partnerskabsarbejde og koordinering med en række eksterne aktører? Vil og kan du stå i spidsen for at søsætte et af Gigtforeningens nye vigtige flagskibsprojekter, og vil du gøre en forskel for mennesker med gigt?

Vi har fået en større bevilling fra TrygFonden til at igangsætte og afprøve naturtræning målrettet mennesker med gigt. Vores mål er over de næste 2½ år at etablere 50 naturtræningsfællesskaber, og uddanne 80 frivillige til naturtrænere og tre frivillige til masterinstruktører. Vi har projektet med stærke samarbejdspartnere klar – men vi mangler nu den helt rette profil, som med sikker hånd kan styre projektet og få planer omsat til handling.

Som projektleder har du ansvar for at

  • Sikre projektledelse af ”Naturtræningsfællesskaber for mennesker med gigt” – herunder udvikle en detaljeret implementeringsplan på baggrund af ansøgning, budget, aftaler og tidsplan.

  • Sikre god projektorganisering, koordinering og vidensdeling med de forskellige aktører i projektet.

  • Styre projektøkonomien og sikre evalueringsopgaven.

  • Sikre samarbejde med DGI, forskerteam og kommuner.

  • Udvikle uddannelsesmateriale samt sikre planlægning og gennemførelse af instruktøruddannelse for frivillige instruktører og masterinstruktører i tæt samarbejde med DGI.

  • Udvikle målrettede rekrutteringsindsatser og etablere et godt samarbejde med de mange nye frivillige instruktører.

  • Sikre høj synlighed af projektet, partnerskaber og ikke mindst resultaterne – både internt og eksternt.

  • Sikre løbende finansiel og narrativ afrapportering af høj kvalitet til TrygFonden.

Stillingen har primært fokus på de nye naturtræningsfællesskaber, men du vil også skulle bidrage til andre projekter og udvikling i Gigtforeningen, da vi ønsker at tilbyde en fuldtidsstilling.

Din profil

Du har stærke projektlederkompetencer og kommunikative evner samt en stor arbejdskapacitet. Du kan sikre fremdrift i projekter, fordi du både har gennemslagskraft, er handlekraftig og er let at samarbejde med. Vi forventer, at du er en erfaren projektleder, som kan dokumentere succesfuld implementering af større komplekse projekter – herunder også dokumenteret erfaring med at styre projektøkonomi og større evalueringer. Det er vigtigt, at du har solid erfaring med og flair for at etablere og vedligeholde partnerskaber. Desuden vil erfaring med at rekruttere, uddanne, coache og være i dialog med frivillige blive vægtet højt.

Stillingen er forankret i Gigtforeningens sekretariat i Gentofte, og du vil blive tilknyttet Frivilligafdelingen. Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 37 timer pr. uge indtil udgangen af 2023 – med god mulighed for forlængelse.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af Gigtforeningens frivilligafdeling Jesper Lange på tlf. 39 77 80 43 eller mail jlange@gigtforeningen.dk.

Ansøgningen og CV sendes til job@gigtforeningen.dk. Skriv ”Natur” i emnefeltet. Ansøgningsfrist er den 29. juni 2021. Vi forventer at afholde 1. samtaler 6. juli og 2. samtaler 8. juli.

Senest opdateret 15.06.2021