Kunsten at passe sin behandling

At tage sin medicin rigtigt kan være svært. Men at tale åbent med sin læge om det kan være en god start til at få bedre styr på medicinen, siger professor Annette de Thurah.

Manglende overholdelse af lægeordinerede behandlinger er et udbredt problem blandt mennesker med kroniske sygdomme, viser flere undersøgelser. Professor Annette de Thurah fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet peger på betydningen af åben kommunikation mellem patienter og læger som afgørende for at forbedre medicinoverholdelsen.

Undersøgelser har vist, at op mod halvdelen af personer med kroniske sygdomme har svært ved at tage deres medicin korrekt. Dette kan have alvorlige konsekvenser for sygdomsforløbet og kan resultere i unødvendige ændringer i behandlingsplanen.

Professor Annette de Thurah fremhæver vigtigheden af at bryde tabuer og tale åbent om udfordringer med medicineringen.

Bekymringer og misforståelser

En central faktor i at fastholde behandlingen er patientens opfattelse af medicinens nødvendighed. Forskning viser, at patienter, der ser medicinen som afgørende for deres helbred, er bedst til at overholde behandlingen. Omvendt kan bekymringer for bivirkninger eller tvivl om medicinens effektivitet føre til manglende overholdelse.

Især ældre patienter med flere forskellige medicintyper kan have svært ved at holde styr på deres behandling. Den komplekse medicinering kan være overvældende, og det er vigtigt for læger og sygeplejersker at tilbyde støtte og vejledning for at sikre korrekt overholdelse af medicin.

Desuden kan patienter vælge at droppe medicinen på grund af bekymringer eller misforståelser om dens virkning. Her spiller lægernes og sygeplejerskernes rolle en central funktion i at forklare vigtigheden af medicinen og motivere patienter til at overholde behandlingen.

Det er også vigtigt for patienter at være åbne om eventuelle problemer eller bekymringer vedrørende deres medicin. Læger og sygeplejersker er der for at hjælpe og støtte patienterne i deres behandlingsforløb og kan kun gøre det effektivt, hvis der er en åben og ærlig dialog.

Forståelse, støtte og vejledning

Ud over at tale åbent om udfordringerne ved medicinering er det også nødvendigt at forstå, at det kan være en kompleks proces at følge behandlingsplanen.

Nogle patienter kan have behov for yderligere støtte eller alternative behandlingsmetoder for at sikre en vellykket medicinering.

Samlet set understreger Annette de Thurah vigtigheden af en åben og ærlig dialog mellem patienter og læger for at forbedre medicinoverholdelsen.

Gennem forståelse, støtte og vejledning kan patienterne opnå en bedre forståelse for deres behandling og dermed øge sandsynligheden for en vellykket sygdomsbehandling.

Publiceret 13.03.2024