Forskning: Bedre livskvalitet til nydiagnosticerede

I sit ph.d.-projekt vil Luise Holberg Lindberg undersøge, om et samtaleforløb kan styrke evnen til 'self management' hos mennesker, der er nye med gigt, så de bliver bedre til at tackle at være patient – og de udfordringer, der følger med.


Foto: Emil Hornstrup Jakobsen

Hvorfor er projektet vigtigt?

En kronisk gigtsygdom giver mange frustrationer om fremtiden – og der meget nyt at navigere i. Er du ung, kan du bekymre dig for, om du fortsat kan gå i byen – og om du kan stifte familie. Er du midt i livet, kan du blive i tvivl, om du fortsat kan arbejde. Og for ældre, der aldrig før har været syge, kan kontakten med hospitalsvæsenet i sig selv være overvældende.

Hvad har nydiagnosticerede brug for?

Forskningen viser, at patienterne især ønsker støtte fra sundhedspersonalet. Vi ved, at man får en bedre livskvalitet, hvis man kan håndtere konsekvenserne af at have fået en kronisk sygdom. Du skal lære at acceptere din tilstand og forstå, at det kræver en indsats at leve et godt liv med gigt.

Har du for nylig fået konstateret gigt? Få viden og værktøjer i vores univers 'Ny med gigt'

Hvad består din forskning i?

Jeg arbejder med at udvikle et tilbud, der styrker evnen til at håndtere de fysiske, psykiske og sociale aspekter, som følger med en kronisk gigtsygdom. I et pilotprojekt har vi afprøvet et samtaleforløb, hvor deltagerne både fik individuelle samtaler med en sygeplejerske og gruppesamtaler, hvor de talte om livsstil, følgesygdomme og symptomer, men også om det, der fylder for dem.

Hvad har I lært?

Bl.a. at deltagerne fandt tryghed i de individuelle samtaler med sygeplejerskerne. Når vi har de endelige resultater, skal de evalueres og forløbet tilpasses deltagernes behov – og dagligdagen i et reumatologisk ambulatorium. Og så skal det afprøves i et større lodtrækningsforsøg.

Støttet af Gigtforeningen med 575.000 kroner

Giv dit bidrag til fremskridt i forskningen

Om forskeren

  • Luise Holberg Lindberg, 40 år
  • Sygeplejerske med en sundhedsfaglig kandidatgrad og nu ph.d. studerende på Rigshospitalet
Publiceret 11.04.2024