Samarbejde med fysioterapeut og kirurger viser imponerende resultater på dansk sygehus

Det betaler sig at træne, viser forsøg med imponerende resultater fra Næstved Sygehus, som professor Søren Thorgaard Skou står i spidsen for.

At investere i træning betaler sig. Det viser et forsøg fra Næstved Sygehus. Her blev patienter med artrose, også kendt som slidgigt, i knæet tilbudt et otte ugers trænings- og patientudddannelsesforløb. Patienterne var ellers henvist til ortopædkirurgisk afdeling med henblik på vurdering for eventuel operation. Men i stedet for at komme ind til en ortopædkirurg blev de tilset af en fysioterapeut.

Resultaterne taler deres eget tydelige sprog: 7 ud af 10 af de patienter, der gennemførte et trænings- og patientuddannelsesforløb, var efter seks måneder stadig ikke henvist til en ortopædkirurg med henblik på evt. operation.* Det kommer ikke bag på Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

- Vi har længe vidst, at superviseret træning med en fysioterapeut virker. Men nu har vi det sort på hvidt. Det skal landets sundhedspolitikere tage alvorligt. For i en tid, hvor sundhedsvæsenet er presset, og hvor midlerne er få, så er det da hovedrystende, at vi ikke gør det, vi ved virker. Og som oven i købet letter presset på operationsgangene, siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Hun mener derfor, at alle kommuner bør tilbyde superviseret trænings- og patientuddannelsesforløb til patienter med artrose. I dag er det kun omkring hver tredje kommune, der gør det.

Forsøget gavner også de få, hvor træning ikke er tilstrækkelig. For de kommer hurtigere til en operation, fordi der er færre på venteliste. Samtidig kommer patienterne sig hurtigere efter operationen, fordi de har trænet inden.  

- De mennesker, som virkelig har brug for at skulle opereres, lever med svære smerter helt op til den dag, de får deres operation. Den ventetid skal for det første være kortere. For det andet skal den være tålelig. Det hjælper det her projekt til. For når en stor gruppe faktisk ikke behøver operation, så må det alt andet lige betyde, at der er bedre plads til den gruppe, der har hårdt brug for en operation, siger Mette Bryde Lind.

Sundhedsøkonomisk kan det også betale sig at investere i træning og uddannelse til patienter med artrose. Ifølge Kraka Advisory ligger der alene på forebyggelse af artrose i knæ og hofter et besparelsespotentiale på 500 mio. kr., som følge af lavere sygefravær, mindre nedslidning og færre sygehusoperationer. Altså en økonomisk gevinst og flere hænder på arbejdsmarkedet.

FAKTA

I Danmark har 700.000 en gigtdiagnose. I 2030 har 800.000 ifølge en fremskrivning fra Gigtforeningen fået en gigtdiagnose.

*Præcisering: Tidligere fremgik det af artiklen, at 9 ud af 10 ikke havde brug for en henvisning til ortopædkirurgen, efter at de havde set en fysioterapeut. Og at 7 ud af 10 stadig ikke havde set ortopædkirurgen seks måneder senere. Dette var en upræcis formulering, og er nu blevet rettet. 

Publiceret 10.10.2023