Inflammatorisk gigt kan give komplikationer under graviditet

Flere kvinder end mænd får konstateret gigt, og faktisk kan kvinder med inflammatorisk gigt stå over for en ekstra udfordring, som vi forskningsmæssigt stadig kan blive meget klogere på – nemlig graviditet.

Det er tidligere påvist, at kvinder med inflammatoriske gigt som f.eks. leddegigt får færre børn end jævnaldrende raske kvinder – trods nye, effektive behandlinger. Nu viser det sig også, at kvinder med inflammatoriske gigtsygdomme har let forhøjet risiko for svangerskabsforgiftning og for tidlig fødsel. Anne Emilie Secher er læge og har forsket i graviditetskomplikationer hos kvinder med inflammatorisk gigt. Hendes forskning påviser, at gravide med gigt kan møde en lang række udfordringer.

"Vores studier viser, at kvinder med leddegigt har øget risiko for at føde for tidligt samt at føde børn, som har lav fødselsvægt i forhold til deres alder. Vores studier tyder på, at risikoen er mere udtalt, jo mere alvorlig leddegigt, man har. Det samme gælder risikoen for svangerskabsforgiftning, som ofte leder til for tidlig fødsel," forklarer Anne Emilie Secher.

Længere fra graviditetsønske til positiv graviditetstest

Emilie Sechers forskning peger altså på, at gravide med leddegigt i højere grad end raske kvinder får komplikationer under graviditeten. Men faktisk kan selve det at blive gravid også være en udfordring.

"Tidligere studier har vist, at kvinder med gigt har længere tid fra graviditetsønske til graviditet end raske kvinder. Det kan blandt andet skyldes, at man har en højere stressrespons i kroppen, når man har gigt, hvilket ikke er gunstigt for en graviditet,” forklarer Anne Emilie Secher og fortsætter:

”Kvinder med gigt skal som regel også forholde sig til den medicin, de tager for deres sygdom, hvilket raske gravide selvfølgelig ikke skal. De skal derfor tidligere tage stilling til, hvilken behandling de ønsker op mod graviditet."

Netop behandlingen, når man gerne vil være gravid, kræver både omtanke og planlægning, og derfor kan behandlingen også være med til at skubbe graviditeten længere ud i fremtiden, end kvinden selv måtte ønske:

"Den første udfordring består i, at methotrexat, som er basisbehandling for rigtig mange patienter, er uegnet ved graviditet og skal stoppes tre måneder før en mulig graviditet. Men det er ikke altid ligetil at ændre på medicinen/behandlingen, for ændringerne i sig selv kan føre til en opblussen af sygdommen," fortæller Anne Emilie Secher og anbefaler:

"Det er derfor helt essentielt, at reumatologerne og de reumatologiske sygeplejersker taler med deres patienter om graviditet på et meget tidligt stadie, så medicinen ikke først skal tilpasses, når kvinden har et presserende graviditetsønske."

Forskning skal bane vejen for sikker behandling under graviditet og færre komplikationer

Det er heldigvis langt fra alle gravide med inflammatorisk gigt, som får svære komplikationer. Faktisk oplever nogle kvinder med leddegigt en spontan bedring af deres symptomer, men den resterende gruppe oplever enten ingen bedring eller forværring af sygdommen. Desuden er der risiko for opblussen af sygdommen i ugerne efter fødslen.

Men ifølge Anne Emilie Secher er det ikke så nemt at forske i behandling af gravide med inflammatorisk gigt.

"Al behandling under graviditet er en udfordring, da det ikke er etisk forsvarligt at lave kontrollerede studier på gravide, som ellers giver den bedste evidens," siger hun.

Men som med alt andet inden for reumatologien har biologisk medicin været en rigtig god nyhed.

"Det er blandt andet den, vi satser på som løsningen på udfordringerne. Forskningen er stadig i gang på området omkring medicin, men vores forskning sammenholdt med andre studier tyder på, at der er gode muligheder for at få biologisk behandling under hele graviditeten. Fordelen ved at fortsætte sin sædvanlige medicin under graviditet er, at man i højere grad kan undgå opblussen af sin sygdom. Dette er en meget vigtig pointe, som vi hele tiden skal holde os for øje. Vores forskning tyder nemlig på, at sygdomsaktivitet i kroppen kan være med til at øge komplikationer som svangerskabsforgiftning og for tidlig fødsel. Det er dog vigtigt at huske, at langt de fleste graviditeter går godt, men med forskningen i en sikker behandling af gravide, ønsker vi at sikre, at færre kvinder med gigt får alvorlige komplikationer under deres graviditet. Desuden ønsker vi at bidrage til, at kvinder med inflammatorisk gigt helt generelt og i langt højere grad kan blive vejledt til at tage den bedst mulige beslutning for lige præcis deres graviditetsforløb."

Publiceret 09.05.2023