Gigtforeningen får 3,5 millioner fra TrygFonden til ny pårørende-indsats

Får din partner en gigtdiagnose, kan det meget nemt komme til at påvirke dig både fysisk og psykisk. Fysisk på grund af de mange dagligdags gøremål, man som pårørende må tage ansvaret for, og psykisk på grund af bekymring for sygdommen.

"Gigt er en overset sygdom. Og derfor kan man som pårørende ofte komme til at føle sig alene med de tanker og bekymringer, man har," siger direktør i Gigtforeningen, Mette Bryde Lind.

Mere opmærksomhed på pårørende

Undersøgelser viser, at partnerne føler, at deres mentale overskud, trivsel og livskvalitet bliver påvirket negativt. Og forskning viser, at der er risiko for, at én patient bliver til to, hvis den pårørende ikke bliver set og støttet.

Derfor vil Gigtforeningen i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation nu sætte ind med en ny indsats med projektet ”Styrket indsats for pårørende”. Et projekt, Gigtforeningen har modtaget 3,5 millioner fra TrygFonden til.

- Vi har i Gigtforeningen længe haft et ønske om, at der bliver sat endnu mere fokus på de omkostninger, det har, hvis man er ægtefælle eller partner til en gigtpatient. Det sker nu med ”Styrket indsats til pårørende”, og det er jeg meget glad for, siger Mette Bryde Lind.

Flere forskellige tilbud

Formålet med alle indsatser i projektet er at styrke muligheden for, at partnere til ældre med gigt kan tage hånd om deres eget helbred og trivsel, så de bedre kan støtte deres partner.

Det skal ske ved blandt andet pårørendeaftener med foredrag og netværksdannelse, telefonisk rådgivning for pårørende og samtalemakkere.
Men de pårørende skal også være medskabere. Et pårørendepanel vil løbende blive involveret i udviklingen af indsatserne, så det sikres, at de matcher deres behov.

"I TrygFonden arbejder vi for, at pårørende til ældre svækkede kan leve godt som pårørende og i mindre grad belastes i deres hverdagsliv. At være nær pårørende til en ældre med gigt fylder meget både personligt og tidsmæssigt. Det har desværre ofte negative konsekvenser for den pårørendes eget fysiske helbred, mentale sundhed, arbejds- og sociale liv i en sådan grad, at livskvaliteten forringes betydeligt. Det er et negativt mønster, der skal brydes, og det kan indsatsen fra Gigtforeningen bidrage til," siger Galina Plesner, projektchef i TrygFonden.

Fakta

  • Hvert år får 62.000 danskere en gigtdiagnose, og gigt er en af de kroniske sygdomme, som rammer flest seniorer over 65 år.
  • Projektet er målrettet pårørende over 65 år. Det anslås, at over 200.000 mennesker over 65 år er ægtefælle eller partner til en gigtpatient.
  • En undersøgelse blandt pårørende til mennesker med gigt viser, at over to tredjedele af alle partnere/ægtefæller oplever, at deres livskvalitet er væsentligt påvirket efter gigtdiagnosen.

Om projektet

Projektet "Styrket indsats for pårørende" starter op i efteråret 2023 og omfatter bl.a. nye digitale rådgivningstilbud for pårørende, netværksgrupper, 1:1 samtaletjeneste for pårørende og opgradering af Gigtforeningens rådgivning på pårørendeområdet. Der vil også blive afholdt en række temadage for pårørende i samarbejde med fem reumatologiske afdelinger i Aalborg, Aarhus, Glostrup, Holbæk og Sønderborg.

For yderligere information kontakt

Pressechef i Gigtforeningen, Marie Kristensen, 30 55 42 21
Chef for Strategiske Partnerskaber i Gigtforeningen, Susanne Adelhardt Jensen, 39 77 80 39/61 37 20 51

Publiceret 15.06.2023