Valg: Venstres Martin Geertsen svarer på Gigtforeningens spørgsmål

Vi har bedt sundhedsordførerne fra de politiske partier svare på, hvad de vil gøre for mennesker med gigt. Læs her, hvad Martin Geertsen fra svarer.

Gigt rammer hver ottende dansker. Har du eller en af dine kære haft gigt inde på livet?

Ja, min svigermor har leddegigt.

Syv ud af ti gigtpatienter har ugentlige smerter, og det er den næst hyppigste årsag til førtidspension – hvad tænker du om det?

Jeg synes vi skal gøre meget mere for, at gigtpatienterne oplever færre smerter og gener i dagligdagen. Det kan ikke være rigtigt, at syv ud af ti patienter har ugentlig smerter, og derfor i værste fald må ende med at gå på førtidspension. Det er hverken godt for den enkelte eller for samfundet. Regeringen har netop lanceret en strategi for smerteområdet, men det ser ikke umiddelbart ud som om, at der er nogen finansiering med. Jeg har derfor indkaldt Sundhedsministeren i samråd for at få lidt mere klarhed over hele dette vigtige område.

Hvad vil du gøre for gigtpatienterne?

Vi har i forbindelse med det sundhedsudspil, vi lancerede sidste efterår, foreslået, at man som patient med en kronisk lidelse kan få en årlig helbredssamtale. Det er fuldkommen i tråd med det forslag, som Gigtforeningen selv har stillet. Vi ønsker at indføre såkaldte pakkeforløb, som vi kender det fra kræftområdet. Det skal være med til at skabe mere sammenhæng for den enkelte patient.

Vi har også kæmpet for at indføre en patientansvarlig sundhedsperson for kroniske patienter, som så at sige kan ”holde én i hånden”, når man går på tværs i det danske sundhedsvæsen.

Endelig ønsker vi at indføre en digital patientrettighed, så man får en egentlig ret til at møde sundhedsvæsenet virtuelt. Det er vigtigt at understrege, at det er en rettighed og ikke en pligt. Hvis man hellere vil møde fysisk frem til konsultationer og behandlinger, skal man naturligvis fortsat have mulighed for det.

Vil du arbejde på en helhedssamtale for vores kroniske patienter for at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsnet? (7 ud af 10 med gigt er multisyge)

Ja. Vi forslog sidste efterår, at der skal indføres en ret til en årlig helbredssamtale. Fuldkommen i tråd med Gigtforeningens eget forslag. Tanken bag helbredssamtalen er, at der skal være fokus på, om den eksisterende behandling fungerer efter hensigten. Derudover kan samtalen også handle om mere generelle livsvilkår og udfordringer. Så ja, vi vil fortsætte med at arbejde for en helhedssamtale.

Hvad vil du gøre for at få ventelisterne væk? (Lige nu kan det tage over et år at få et nyt knæ)

Det er mig meget magtpålæggende, at vi får gjort noget ved de ekstremt lange ventelister, som desværre kun er blevet værre i løbet af de seneste år. Vi foreslog derfor tidligere i år, at der ekstraordinært bliver afsat 1 milliard til landets sygehuse for at komme ventelisterne til livs. Pengene skal blandt andet gå til løntillæg til de medarbejdere, der tager ekstra vagter på sygehusene. Den økonomiske saltvandsindsprøjtning kan også gå til at udnytte kapaciteten på privathospitaler og i speciallægeklinikker, så flere kan blive behandlet hurtigere.

Publiceret 17.10.2022