Titusindvis af patienter mister adgangen til lægeordineret behandling

76.551 patienter, som lever med et svært fysisk handicap eller en alvorlig, fremadskridende sygdom som f.eks. gigt, Parkinson eller sclerose, må snart undvære den fysioterapi, deres læge har henvist dem til – og som de har krav på. Rammebevillingen for vederlagsfri fysioterapi er er nemlig ved at være brugt op – igen.

"Det her handler om en gruppe patienter, som er helt afhængige af vederlagsfri fysioterapi for at kunne klare hverdagen – og i mange tilfælde også bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. At suspendere behandlingen i flere uger kan få alvorlige og langvarige konsekvenser for rigtig mange af dem. Det svarer til, at du bliver afskåret fra at få den medicin, din læge har ordineret," siger direktør i Gigtforeningen, Mette Bryde Lind.

Danske Fysioterapeuter har netop sendt en opfordring til alle klinikker under overenskomsten om at nedbringe aktiviteten markant i forhold til den vederlagsfri fysioterapi. Konkret betyder det, at behandlingen sættes på pause i to uger i december ud over den normale ferielukning. Og at der oprettes ventelister, så nye patienter ikke som hidtil kan komme i behandling med det samme.

"Det er ikke i orden, at patienterne på den måde bliver sat ind som stødpude i en overenskomst. Og det skaber stor ulighed. Hvis du er førtidspensionist, kan en ekstraudgift på f.eks. 1.000 kr. om måneden virkelig mærkes," siger Mette Bryde Lind.

Det er første gang, den vederlagsfri fysioterapi suspenderes på alle klinikker på én gang, men selve problemet er ikke nyt: Patienter, som er helt afhængige af deres behandling hos en fysioterapeut, har sidst på året gang på gang fået besked om, at de enten må undvære eller selv betale for den fysioterapi, deres læge har henvist dem til, og som de har ret til.

Problemet skyldes blandt andet, at stadig flere bliver henvist til vederlagsfri fysioterapi, uden at den økonomiske ramme er fulgt med.

"Hvis politikerne på Christiansborg og i kommunerne mener det alvorligt, at flere både skal være længere på arbejdsmarkedet og være mere selvhjulpne som pensionister, er en tidlig og forebyggende indsats fuldstændig afgørende. Så pengene til vederlagsfri fysioterapi er godt givet ud – både når det gælder den enkelte patients livskvalitet, evnen til at klare sig selv og muligheden for at bevare en i forvejen skrøbelig tilknytning til arbejdsmarkedet," siger Mette Bryde Lind.

Derfor opfordrer Gigtforeningen til, at Christiansborg-politikerne sætter sig sammen med KL og Danske Fysioterapeuter og kommer med et bud på en model, der fungerer – både praktisk og økonomisk. Så patienterne kan være trygge ved, at de kan få deres lægehenviste behandling – også sidst på året.

Fakta

1. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter omfatter personer med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning tilbydes børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.
Kilde: Sundhedsstyrelsen, 'Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

2. Antallet af patienter henvist til vederlagsfri fysioterapi er steget med 15,7 % siden 2017, mens bevillingen kun er øget med 8,1 %. I 2022 er 76.551 patienter henvist til vederlagsfri fysioterapi.
Kilde: Danske Fysioterapeuter, 'Udgiftsudvikling på speciale 62'

Publiceret 01.12.2022