Ny undersøgelse: Danskerne ønsker bedre mulighed for tidlig pension til nedslidte

To ud af tre danskere er bekymrede for, om de kan holde til at arbejde helt til folkepensionsalderen. De ønsker også bedre mulighed for tidlig tilbagetrækning, og de vægter reel nedslidning højere end antallet af år på arbejdsmarkedet. Det viser en ny meningsmåling, YouGov har lavet for Gigtforeningen.

64 procent er bekymrede for, om de kan holde til at være på arbejdsmarkedet indtil folkepensionen - kilde: YouGov-måling, oktober 2022

Værdig tilbagetrækning for de mest nedslidte

Undersøgelsen bekræfter det billede, vi oplever i Gigtforeningen. Vi taler ofte med medlemmer, der lander mellem flere stole, fordi sikkerhedsnettet er blevet mindre finmasket. Derfor ønsker vi bedre mulighed for en værdig tilbagetrækning for de mest nedslidte.

Både Arne- og seniorpensionen kan tidligst søges, når du har maks. seks år til folkepensionen. Aldersgrænsen er lige nu 61 år, men den stiger altså i takt med folkepensionsalderen.

Forskellen på de to er, at Arne-pensionen kræver, at du har været minimum 42 år på arbejdsmarkedet, mens kriteriet for at få seniorpension er, at din arbejdsevne er nedsat. Når 76 procent af danskerne ifølge YouGov-undersøgelsen mener, at nedslidning skal vægte højere end antallet af år på arbejdsmarkedet, taler det med andre ord for en udvidelse af seniorpensionen.

Problemer allerede i 50-årsalderen

"Det er især op gennem 50'erne, at vi oplever mange, der kæmper for at kunne blive på deres arbejde trods smerter. Når de så når de 60 år, kan de simpelthen ikke arbejde længere," siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

"Derfor ønsker vi at tilbageregulere aldersgrænsen til 60 år og fastfryse den der. Det er nemlig ikke, som man antog i gamle dage, kun arbejdsmænd, rengøringspersonale og håndværkere, der får gigt. Det gælder for alle faggrupper – også personer med lange uddannelser, som for eksempel arbejder på kontor eller er pædagoger. Og de opfylder sjældent kriteriet om 42 år på arbejdsmarkedet."

Læs mere om Gigtforeningens forslag

Publiceret 17.10.2022